37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   ANUNȚ! 25 februarie terenul limită de raportare a informațiilor din surse indirecte

ANUNȚ! 25 februarie terenul limită de raportare a informațiilor din surse indirecte

05.02.2020886 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat anunță că la data de 25 februarie 2020 expiră termenul de prezentare a informației de către următorii subiecți:

- instituțiile financiare – informația privind toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal, inclusiv rulajele (mișcările) pe aceste conturi;

- companiile turistice – informația privind serviciile turistice prestate;

- companiile de asigurare – informația privind contractele de asigurare;

- deținătorii de registre ale deținătorilor de valori mobiliare – informația privind tranzacțiile cu valori mobiliare efectuate în perioada anului fiscal;

- Banca Națională a Moldovei – informația despre persoanele cărora li s-a autorizat, conform legislației valutare, deschiderea de conturi în străinătate, precum și rapoartele privind conturile deschise în străinătate prezentate conform legislației de titularii de conturi;

- notarii și alte persoane care desfășoară activitate notarială - informația privind contractele de vânzare-cumpărare, de schimb, de arendă a bunurilor imobiliare și mobiliare; informația privind contractele de împrumut și de donații; informația privind alte contracte aferente activelor de capital;

- executorii judecătorești – informația privind realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare;

- birourile istoriilor de credit – informația privind subiecții istoriilor de credit persoane fizice și informațiile privind obligațiile debitoriale;

- persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor fizice care practică activitate independentă – informația despre cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport;

- persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor fizice care practică activitate independentă – informația privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal și cele rambursate persoanelor fizice;

- societățile de plată – informația privind activitățile sau tranzacțiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal;

- societățile emitente de monedă electronică – informația privind activitățile sau tranzacțiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal;

- furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea comunicațiilor poștale nr.36/2016 și care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică – informația privind activitățile sau tranzacțiile prin sisteme de remitere de bani de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal.

Informația se prezintă doar în format electronic, accesând serviciul SIA „Colectarea informației din sursele indirecte” la următorul link: www.servicii.fisc.md.

Pentru utilizarea unei metode mai simple de semnare a documentelor completate, sistemul permite încărcarea datelor într-un singur fișier (format XML), care permite ulterior semnarea prin aplicarea unei singuri semnături electronice.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...