37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Antrepozitar fiscal: ce reprezintă și care sunt condițiile de înregistrare

Antrepozitar fiscal: ce reprezintă și care sunt condițiile de înregistrare

12.07.2022787 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Antrepozit fiscal reprezintă totalitatea locurilor, determinate în certificatul de acciză, în care mărfurile supuse accizelor sînt produse, transformate, deţinute sau expediate (transportate) de către antrepozitarul autorizat în activitatea sa, în cadrul cărora nu se calculează şi nu se achită accizele.

Cadrul legal specifică că persoana fizică sau juridică autorizată de Serviciul Fiscal de Stat, în cadrul activităţii sale, să producă, să transforme, să deţină sau să expedieze (transporte) mărfuri supuse accizelor într-un antrepozit fiscal poartă denumirea de antrepozitar autorizat.

Important! Persoana devine antrepozitar autorizat după eliberare certificatului de acciz şi a anexei la acesta.

Conform art. 126 alin. (2) din Codul fiscal, pentru obținerea autorizației de antrepozit fiscal, persoanele juridice şi persoanele fizice care preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor supuse accizelor sînt obligate să primească certificatul de acciz de modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat, pînă a începe desfăşurarea activităţii în cauză. În cererea de solicitare a certificatului de acciz, agentul economic indică:

a) denumirea, numele şi prenumele, adresa juridică (adresele juridice) şi codul fiscal (codurile fiscale);

b) proprietarul clădirii, încăperii, teritoriului, terenului;

c) denumirea, numele şi prenumele, adresa juridică (adresele juridice) şi codul fiscal (codurile fiscale) ale arendatorului sau ale locatorului, în cazul în care proprietatea este folosită pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, în baza contractului de arendă sau de închiriere;

d) formele şi metodele concrete de control, a căror aplicare asigură integritatea mărfurilor supuse accizelor, inclusiv la expedierea lor dintr-un antrepozit fiscal în altul ale unuia şi aceluiaşi agent economic, dacă aceste antrepozite se află pe teritorii diferite.

Cererea de înregistrare în calitate de antrepozitar autorizat se depune: în format electronic prin intermediul SIA „e-Cerere”, sau, se prezintă fizic la Direcției deservire fiscală (DDF) în raza de deservire a căruia contribuabilul își are adresa juridică.

O cerere se va adresa Serviciului Fiscal de Stat și în cazul în care antrepozitarul autorizat preconizează să facă unele schimbări ce trebuie reflectate în certificatul de acciz sau în anexa la el.

Notă. La cerere de eliberare a certificatului de acciz se anexează schema amplasării blocului administrativ, a secţiei de producţie, a depozitului, a altor încăperi aflate pe teritoriul agentului economic, în limitele stabilite pentru realizarea activităţii de întreprinzător.

Funcționarul fiscal, în urma examinării informației reflectate în cererea depusă, efectuează vizita fiscală care se soldează cu perfectarea ulterioară a Raportului vizitei fiscale unde urmează clar să se expună asupra posibilității  înregistrării solicitantului în calitate de antrepozitar autorizat.

În cadrul vizitei fiscale, inspectorul urmează să verifice modalitatea de asigurare a integrității mărfurilor accizate, asigurarea încăperii cu pază, lipsa posibilității pătrunderii pe teritoriul antrepozitului fiscal a persoanelor străine, inclusiv pe timp de noapte, să stabilească producătorul/proprietarul mărfurilor accizate.

În cazul în care mai mulţi agenţi economici folosesc unul şi acelaşi antrepozit fiscal pentru prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor supuse accizelor, autoritatea fiscal este obligat să determine în mod independent antrepozitarul autorizat (antrepozitarii autorizaţi) responsabil (responsabili) de achitarea accizelor, în modul stabilit de acest serviciu.

Serviciul Fiscal de Stat poate refuza eliberarea certificatului de acciz în cazul în care consideră că activitatea agentului economic sau antrepozitul fiscal nu pot fi controlate ori formele şi metodele de control nu asigură integritatea mărfurilor supuse accizelor.

Refuzul eliberării certificatului de acciz se soldează cu emiterea obligatorie în adresa solicitantului a anunțului în scris cu expunerea motivelor ce au stat la baza acestuia, semnat de către șeful DDF.

Condiții de anulare a înregistrării statutului de antrepozitar autorizat

Inițierea procedurii de anulare a înregistrării statutului de antrepozitar autorizat se efectuează:

1) la iniţiativa subiectului impunerii, prin depunerea unei cereri la Direcţia deservire fiscală (DDF), în cazul încheierii activităţii de prelucrare şi/sau de fabricare a mărfurilor supuse accizelor (cu excepţia cazurilor dispunerii de mărfuri supuse accizelor aflate în stoc) (art.1261 alin.(1) din Codul fiscal).

2) la inițiativa Serviciului Fiscal de Stat în cazul în care antrepozitarul autorizat nu a prezentat în termenul stabilit declaraţia privind accizele pentru perioadele fiscale a două luni consecutive (art.1261 alin.(11) din Codul fiscal).

Anularea înregistrării statutului de antrepozitar autorizat se va efectua prin depunerea de către subiectul impunerii a înştiinţării respective prin intermediul SIA "e-Cerere". În cazul în care solicitantul care deţine statut de antrepozitar autorizat nu este conectat la serviciul electronic "e-Cerere", funcţionarul fiscal din cadrul DDF care deţine rol atribuit pentru accesarea SIA "e-Cerere" va asigura înregistrarea cererii.

În cazul anulării înregistrării statutului de antrepozitar autorizat la iniţiativa subiectului impunerii, autoritatea fiscal urmează să efectueze controlul fiscal la faţa locului prin metoda verificării faptice, după caz tematice, în vederea constatării lipsei mărfurilor supuse accizelor aflate în stoc, precum şi a constatării faptului încheierii activităţii de prelucrare şi/sau producere a mărfurilor supuse accizelor.

Ca rezultat a efectuării controlului fiscal de către funcţionarul fiscal, se întocmeşte actul de control fiscal în care se înscriu rezultatele privind lipsa sau existenţa la antrepozitarul autorizat a stocului de mărfuri supuse accizelor, ca rezultat fiind emisă decizia de anulare pe marginea actului de control. După emiterea deciziei de anulare, funcţionarul fiscal anulează statutul de antrepozitar autorizat prin intermediu SIA "e-Cerere".

La data adoptării deciziei privind anularea înregistrării statutului de antrepozitar autorizat, funcţionarul fiscal responsabil va retrage Certificatul de acciză de la subiecţii impunerii care deţin Certificat de acciză executat tipografic cu însemne de protecţie eliberat anterior, cu înscrierea pe diagonală a menţiunii "Anulat" şi data anulării, indicînd pe verso motivului anulării Certificatului de acciz.

Notă. Certificatul de acciz anulat se păstrează în dosarul subiectului impunerii împreună cu cererea de anulare în calitate de subiect al impunerii cu accize şi toate materialele privind control.

În situaţia în care, în urma procedurii de anulare a statutului de antrepozitar autorizat, este imposibilă retragerea Certificatului de acciză executat tipografic cu însemne de protecţie, funcţionarul fiscal responsabil din cadrul Serviciului Fiscal de Stat specifică acest fapt în Decizia privind anularea înregistrării şi declară Certificatul în cauză nevalabil, iar contribuabilul va declara în scris pe propria răspundere Serviciului Fiscal de Stat despre pierderea acestuia.

Antrepozit fiscal reprezintă totalitatea locurilor, determinate în certificatul de acciză, în care mărfurile supuse accizelor sînt produse, transformate, deţinute sau expediate (transportate) de către antrepozitarul autorizat în activitatea sa, în cadrul cărora nu se calculează şi nu se achită accizele.

Cadrul legal specifică că persoana fizică sau juridică autorizată de Serviciul Fiscal de Stat, în cadrul activităţii sale, să producă, să transforme, să deţină sau să expedieze (transporte) mărfuri supuse accizelor într-un antrepozit fiscal poartă denumirea de antrepozitar autorizat.

Important! Persoana devine antrepozitar autorizat după eliberare certificatului de acciz şi a anexei la acesta.

Conform art. 126 alin. (2) din Codul fiscal, pentru obținerea autorizației de antrepozit fiscal, persoanele juridice şi persoanele fizice care preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor supuse accizelor sînt obligate să primească certificatul de acciz de modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat, pînă a începe desfăşurarea activităţii în cauză. În cererea de solicitare a certificatului de acciz, agentul economic indică:

a) denumirea, numele şi prenumele, adresa juridică (adresele juridice) şi codul fiscal (codurile fiscale);

b) proprietarul clădirii, încăperii, teritoriului, terenului;

c) denumirea, numele şi prenumele, adresa juridică (adresele juridice) şi codul fiscal (codurile fiscale) ale arendatorului sau ale locatorului, în cazul în care proprietatea este folosită pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, în baza contractului de arendă sau de închiriere;

d) formele şi metodele concrete de control, a căror aplicare asigură integritatea mărfurilor supuse accizelor, inclusiv la expedierea lor dintr-un antrepozit fiscal în altul ale unuia şi aceluiaşi agent economic, dacă aceste antrepozite se află pe teritorii diferite.

Cererea de înregistrare în calitate de antrepozitar autorizat se depune: în format electronic prin intermediul SIA „e-Cerere”, sau, se prezintă fizic la Direcției deservire fiscală (DDF) în raza de deservire a căruia contribuabilul își are adresa juridică.

O cerere se va adresa Serviciului Fiscal de Stat și în cazul în care antrepozitarul autorizat preconizează să facă unele schimbări ce trebuie reflectate în certificatul de acciz sau în anexa la el.

Notă. La cerere de eliberare a certificatului de acciz se anexează schema amplasării blocului administrativ, a secţiei de producţie, a depozitului, a altor încăperi aflate pe teritoriul agentului economic, în limitele stabilite pentru realizarea activităţii de întreprinzător.

Funcționarul fiscal, în urma examinării informației reflectate în cererea depusă, efectuează vizita fiscală care se soldează cu perfectarea ulterioară a Raportului vizitei fiscale unde urmează clar să se expună asupra posibilității  înregistrării solicitantului în calitate de antrepozitar autorizat.

În cadrul vizitei fiscale, inspectorul urmează să verifice modalitatea de asigurare a integrității mărfurilor accizate, asigurarea încăperii cu pază, lipsa posibilității pătrunderii pe teritoriul antrepozitului fiscal a persoanelor străine, inclusiv pe timp de noapte, să stabilească producătorul/proprietarul mărfurilor accizate.

În cazul în care mai mulţi agenţi economici folosesc unul şi acelaşi antrepozit fiscal pentru prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor supuse accizelor, autoritatea fiscal este obligat să determine în mod independent antrepozitarul autorizat (antrepozitarii autorizaţi) responsabil (responsabili) de achitarea accizelor, în modul stabilit de acest serviciu.

Serviciul Fiscal de Stat poate refuza eliberarea certificatului de acciz în cazul în care consideră că activitatea agentului economic sau antrepozitul fiscal nu pot fi controlate ori formele şi metodele de control nu asigură integritatea mărfurilor supuse accizelor.

Refuzul eliberării certificatului de acciz se soldează cu emiterea obligatorie în adresa solicitantului a anunțului în scris cu expunerea motivelor ce au stat la baza acestuia, semnat de către șeful DDF.

Condiții de anulare a înregistrării statutului de antrepozitar autorizat

Inițierea procedurii de anulare a înregistrării statutului de antrepozitar autorizat se efectuează:

1) la iniţiativa subiectului impunerii, prin depunerea unei cereri la Direcţia deservire fiscală (DDF), în cazul încheierii activităţii de prelucrare şi/sau de fabricare a mărfurilor supuse accizelor (cu excepţia cazurilor dispunerii de mărfuri supuse accizelor aflate în stoc) (art.1261 alin.(1) din Codul fiscal).

2) la inițiativa Serviciului Fiscal de Stat în cazul în care antrepozitarul autorizat nu a prezentat în termenul stabilit declaraţia privind accizele pentru perioadele fiscale a două luni consecutive (art.1261 alin.(11) din Codul fiscal).

Anularea înregistrării statutului de antrepozitar autorizat se va efectua prin depunerea de către subiectul impunerii a înştiinţării respective prin intermediul SIA "e-Cerere". În cazul în care solicitantul care deţine statut de antrepozitar autorizat nu este conectat la serviciul electronic "e-Cerere", funcţionarul fiscal din cadrul DDF care deţine rol atribuit pentru accesarea SIA "e-Cerere" va asigura înregistrarea cererii.

În cazul anulării înregistrării statutului de antrepozitar autorizat la iniţiativa subiectului impunerii, autoritatea fiscal urmează să efectueze controlul fiscal la faţa locului prin metoda verificării faptice, după caz tematice, în vederea constatării lipsei mărfurilor supuse accizelor aflate în stoc, precum şi a constatării faptului încheierii activităţii de prelucrare şi/sau producere a mărfurilor supuse accizelor.

Ca rezultat a efectuării controlului fiscal de către funcţionarul fiscal, se întocmeşte actul de control fiscal în care se înscriu rezultatele privind lipsa sau existenţa la antrepozitarul autorizat a stocului de mărfuri supuse accizelor, ca rezultat fiind emisă decizia de anulare pe marginea actului de control.După emiterea deciziei de anulare, funcţionarul fiscal anulează statutul de antrepozitar autorizat prin intermediu SIA "e-Cerere".

La data adoptării deciziei privind anularea înregistrării statutului de antrepozitar autorizat, funcţionarul fiscal responsabil va retrage Certificatul de acciză de la subiecţii impunerii care deţin Certificat de acciză executat tipografic cu însemne de protecţie eliberat anterior, cu înscrierea pe diagonală a menţiunii "Anulat" şi data anulării, indicînd pe verso motivului anulării Certificatului de acciz.

Notă. Certificatul de acciz anulat se păstrează în dosarul subiectului impunerii împreună cu cererea de anulare în calitate de subiect al impunerii cu accize şi toate materialele privind control.

În situaţia în care, în urma procedurii de anulare a statutului de antrepozitar autorizat, este imposibilă retragerea Certificatului de acciză executat tipografic cu însemne de protecţie, funcţionarul fiscal responsabil din cadrul Serviciului Fiscal de Stat specifică acest fapt în Decizia privind anularea înregistrării şi declară Certificatul în cauză nevalabil, iar contribuabilul va declara în scris pe propria răspundere Serviciului Fiscal de Stat despre pierderea acestuia.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...