37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Angajatul va putea negocia cu angajatorul plata pentru obiectele de proprietate intelectuală create la locul de muncă

Angajatul va putea negocia cu angajatorul plata pentru obiectele de proprietate intelectuală create la locul de muncă

29.07.2019702 views BizLaw
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Cuantumul remunerării pentru obiectele de proprietate intelectuală create în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu nu va mai fi de cel puțin 15% din venitul brut, ci va fi negociat și stabilit în contractul dintre angajator și autor.

Guvernul a aprobat în ședința de 26 iulie curent modificări la Regulamentul privind obiectele de proprietate intelectuală create în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu, care prevede exluderea limitei minime de 15% din venitul brut.

Punctele 18 și 20 din Regulamentul vor avea o nouă redacție, după cum urmează:

  • ”18. Cuantumul remunerării, termenul şi modul de plată se negociază şi se stabilesc în contractul încheiat între angajator şi autor”.
  • Punctul 20 se completează în final cu textul: ”cu excepția cazului în care contractul de muncă prevede altfel”.

În prezent, cele două prevederi sunt expuse în următoarea redacție:

  • ”18. Cuantumul remunerării, termenul şi modul de plată se negociază, ţinându-se cont de profitul realizat sau prezumat în urma utilizării OPI de serviciu în perioada de valabilitate a titlului de protecţie, independent de relaţiile de muncă sau relaţiile stabilite în baza altui contract între angajator şi autor (coautori).Cuantumul remunerării va constitui cel puţin 15% din venitul brut, fiind calculat şi plătit autorului (coautorilor) nu mai târziu de sfârşitul fiecărui an de utilizare”.
  • ”20. Autorul (coautorii), fiind în relaţii de muncă cu angajatorul, beneficiază de remunerare stabilită conform prevederilor prezentului Regulament, independent de salariul achitat de angajator în baza contractului de muncă”.

Necesitatea exluderii plafonului minim al cuantumului remuneraţiei de 15% a fost dictată de faptul că aplicarea în practică a prevederii respective a generat diverse situaţii de conflict între angajatori și salariați. Cele mai multe probleme au fost indentificate în cadrul companiilor IT.

Pentru companiile IT, care elaborează programe pentru calculator, prevederea în actuala redacție ar reprezenta potrivit autorilor o povară enormă și un factor care descurajează investițiile în elaborarea produselor IT proprii și pune în sarcina angajatorului mai multe cheltuieli:

  • salariul lunar achitat salariatului – autor al operei de serviciu, care în cazul programatorilor este întotdeauna destul de competitiv;
  • condiții de muncă corespunzătoare, fapt ce generează cheltuieli lunare (chiria oficiilor, încălzire, energie, apă, internet, publicitate etc.);
  • cel puțin 15% din venitul brut al întreprinderii, adus de opera de serviciu creată de salariat.

Reglementarea anterioară dezavantaja direct angajatorii, deoarece în afară de investițiile și cheltuielile de producție pe care le suportă, precum și riscurile de producție asumate, aceștia erau obligați să achite suplimentar 15% din beneficiul brut, pe care-l obține întreprinderea în rezultat.

Sarcina de achitare a cuantumului în mărime de 15% din beneficiu era valabilă și în cazul cesiunii dreptului de autor asupra programului pentru calculator sau altei opere de serviciu către un terț. Astfel, dacă o companie IT din Moldova, în temeiul contractului de cesiune, transmite drepturile patrimoniale asupra programului de calculator – operă de serviciu unei persoane fizice sau juridice din țară sau de peste hotare, salariatul – autor putea pretinde și de la acel terț încasarea a 15% din venitul brut anual. O asemenea situație reduce semnificativ interesul potențialilor cumpărători și beneficiari de servicii IT oferite de companiile din Moldova și afectează competitivitatea industriei IT și potențialul de investiții, per ansamblu.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...