37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Angajații străini ar putea fi scutiți de la plata contribuțiilor

Angajații străini ar putea fi scutiți de la plata contribuțiilor

14.02.2023456 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Economiei a elaborat, cu suportul Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministru și USAID Moldova proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, ce prevede un șir de măsuri care vor permite digitalizeze mai multe procese care, momentan, pot fi implementate doar cu prezență fizică sau în baza unor documente pe suport de hârtie.

Potrivit notei informative a proiectului, în urma analizei pieței efectuate, precum și a situației în regiune care a generat migrația masivă a populației, au fost identificate o serie de carențe în ceea ce privește implicarea cetățenilor străini în activitatea antreprenorială pe teritoriul Republicii Moldova, precum și angajarea lucrătorilor străini la angajatorii moldavi fără a fi necesară obținerea și depunerea diferitor documente.

Documentul prevede completarea Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova cu un nou capitol ce va reglementa identificarea inițială a străinilor. Astfel, identificarea inițială a străinilor va consta în identificarea acestora în baza actelor de identitate ale acestora, prin prezența fizică sau prin utilizarea mijloacelor electronice prin atribuirea identificatorului unic al persoanei fizice (IDNP) și fără eliberarea actelor de identitate.

Un astfel de salariat va putea beneficia de procedura simplificată de angajare fără a fi necesară obținerea dreptului de ședere în scop de muncă și a permisului de ședere în scop de muncă cu condiția îndeplinirii următoarelor cerințe:

  • lucrătorul imigrant deține identificatorul unic al persoanei fizice (IDNP) și identitatea electronică în condițiile legii;
  • lucrătorul imigrant nu se află și nu se va afla pe durata prestării muncii pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă mai mare de 183 de zile pe parcursul anului fiscal;
  • lucrătorul imigrant nu are calitatea de rezident fiscal al Republicii Moldova în condițiile Codului Fiscal al Republicii Moldova;
  • munca se prestează în baza contractului individual de muncă încheiat în forma documentului electronic semnat cu semnătura electronică calificată, eliberată în condițiile legii.

Printre propunerile incluse în proiect se regăsește ajustarea aspectelor procedurale de interacțiune între străini și autoritățile competente care eliberează permise, în scopul implementării posibilității depunerii actelor în adresa acesteia în formatul electronic. Respectiv, actele pentru acordarea sau prelungirea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă vor putea fi depuse pe suport de hârtie la ghișeul unic al autorității competente pentru străini sau în format electronic, fiind transmisă autorității competente forma documentelor electronice semnate de semnătura electronică.

Concomitent, având în vedere că proiectul de lege se referă la străini, nerezidenți fiscali, ce nu se vor afla pe durata prestării muncii pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă mai mare de 183 de zile pe parcursul anului fiscal, respectiv nu vor beneficia de sistemul prestațiilor de asigurări sociale și medicale în Republica Moldova, aceștia urmează a fi excluși din categoria de subiecți ai impunerii. Asigurarea socială și medicală în cazul dat urmează a fi realizată în statul de rezidență a acestora, în caz contrar vom fi în prezența unei duble impuneri.

De asemenea, documentul prevede instituirea unei taxe consulare noi legate de identificarea străinului efectuată în cadrul ambasadelor și a oficiilor consulare ale Republicii Moldova de peste hotare.

Ministerul Economiei a elaborat, cu suportul Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministru și USAID Moldova proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, ce prevede un șir de măsuri care vor permite digitalizeze mai multe procese care, momentan, pot fi implementate doar cu prezență fizică sau în baza unor documente pe suport de hârtie.

Potrivit notei informative a proiectului, în urma analizei pieței efectuate, precum și a situației în regiune care a generat migrația masivă a populației, au fost identificate o serie de carențe în ceea ce privește implicarea cetățenilor străini în activitatea antreprenorială pe teritoriul Republicii Moldova, precum și angajarea lucrătorilor străini la angajatorii moldavi fără a fi necesară obținerea și depunerea diferitor documente.

Documentul prevede completarea Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova cu un nou capitol ce va reglementa identificarea inițială a străinilor. Astfel, identificarea inițială a străinilor va consta în identificarea acestora în baza actelor de identitate ale acestora, prin prezența fizică sau prin utilizarea mijloacelor electronice prin atribuirea identificatorului unic al persoanei fizice (IDNP) și fără eliberarea actelor de identitate.

Un astfel de salariat va putea beneficia de procedura simplificată de angajare fără a fi necesară obținerea dreptului de ședere în scop de muncă și a permisului de ședere în scop de muncă cu condiția îndeplinirii următoarelor cerințe:

  • lucrătorul imigrant deține identificatorul unic al persoanei fizice (IDNP) și identitatea electronică în condițiile legii;
  • lucrătorul imigrant nu se află și nu se va afla pe durata prestării muncii pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă mai mare de 183 de zile pe parcursul anului fiscal;
  • lucrătorul imigrant nu are calitatea de rezident fiscal al Republicii Moldova în condițiile Codului Fiscal al Republicii Moldova;
  • munca se prestează în baza contractului individual de muncă încheiat în forma documentului electronic semnat cu semnătura electronică calificată, eliberată în condițiile legii.

Printre propunerile incluse în proiect se regăsește ajustarea aspectelor procedurale de interacțiune între străini și autoritățile competente care eliberează permise, în scopul implementării posibilității depunerii actelor în adresa acesteia în formatul electronic. Respectiv, actele pentru acordarea sau prelungirea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă vor putea fi depuse pe suport de hârtie la ghișeul unic al autorității competente pentru străini sau în format electronic, fiind transmisă autorității competente forma documentelor electronice semnate de semnătura electronică.

Concomitent, având în vedere că proiectul de lege se referă la străini, nerezidenți fiscali, ce nu se vor afla pe durata prestării muncii pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă mai mare de 183 de zile pe parcursul anului fiscal, respectiv nu vor beneficia de sistemul prestațiilor de asigurări sociale și medicale în Republica Moldova, aceștia urmează a fi excluși din categoria de subiecți ai impunerii. Asigurarea socială și medicală în cazul dat urmează a fi realizată în statul de rezidență a acestora, în caz contrar vom fi în prezența unei duble impuneri.

De asemenea, documentul prevede instituirea unei taxe consulare noi legate de identificarea străinului efectuată în cadrul ambasadelor și a oficiilor consulare ale Republicii Moldova de peste hotare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...