37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Indicatori fiscali   »   Amenzi conform Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi

Amenzi conform Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi

Contravenţia

Articolul

Organele abilitate să aplice amenzi

Suma amenzii

 Faţă de întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică, care efectuează plăţi în numerar, inclusiv prin intermediul terminalului de plată în numerar (terminalului cash-in), în sumă ce depăşeşte cumulativ plafonul lunar de 100 000 de lei, în baza obligaţiilor lor financiare, încălcând modul stabilit de decontare prin virament, se aplică sancţiuni conform legislației.

art. 10 alin. (5)

Serviciul Fiscal de Stat

 din 01.01.2021 se sancționează conform art.293 alin.(2) din Codul contravențional

Veniturile ilicite obţinute de agenţii economici prin exagerarea costului producţiei, preţului de vînzare al mărfii, al bunurilor, rentabilităţii, adaosului comercial, volumului de lucrări efectuate în construcţii şi tarifelor la serviciile prestate, nerespectîndu-se astfel actele normative care reglementează formarea şi aplicarea preţurilor,  precum şi amenzile aplicate în cuantum echivalent acestor venituri  se percep la bugetul de stat în baza deciziei adoptate de Curtea de Conturi, de autoritatea administrativă de inspectare financiară din subordinea Ministerului Finanțelor, prin înaintarea ordinelor incaso, în termen de 30 de zile de la data înmînării deciziei de către organul ce a adoptat-o

art. 10 alin. (6), (7)

Autoritatea administrativă de inspectare financiară din subordinea Ministerului Finanțelor

Suma amenzii este echivalentă cu cuantumul acestor venituri. Agenţii economici care au fost sancţionaţi în conformitate cu prevederile punctului 6 al prezentului articol de către autoritatea administrativă de inspectare financiară din subordinea Ministerului Finanțelor beneficiază de o reducere de 50% din suma amenzii dacă, în termen de 3 zile lucrătoare din momentul înmînării deciziei de sancţionare, achită suma integrală a venitului ilicit obţinut şi 50% din suma amenzii

Neindicarea sau indicarea incorectă de către agentul economic furnizor în factură/factură fiscală a preţului de livrare pentru o unitate, fixat de agentul economic producător al mărfurilor produse pe teritoriul ţării, şi a mărimii adaosului comercial cumulativ sau a preţului de achiziţie pentru o unitate la mărfurile importate şi a mărimii adaosului comercial cumulativ, în cazul livrării mărfurilor social importante, a căror listă este aprobată de Guvern

 

art. 10 alin. (8)

Serviciul Fiscal de Stat și autoritatea administrativă de inspectare financiară din subordinea Ministerului Finanţelor.

10% din valoarea tranzacţiei cu mărfuri social importante, dar nu mai puţin de 500 de lei pentru fiecare factură/factură fiscală.În cazul în care amenda stabilită este achitată în termen de 3 zile lucrătoare de la data înmînării deciziei asupra cazului de încălcare, agentul economic furnizor beneficiază de o reducere de 50% din suma amenzii stabilite. 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...