37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Amânarea adunărilor generale ale acționarilor în legătură cu starea de urgență

Amânarea adunărilor generale ale acționarilor în legătură cu starea de urgență

07.04.2020610 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

La data de 6 aprilie 2020, a fost convocată ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. A fost audiată informația despre evoluția situației epidemiologice, măsurile întreprinse și cele recomandate pentru a administra criza epidemiologică și a atenua efectele ei. În acest sens Comisia a adoptat Dispoziția numărul 14. Printre cele mai importante măsuri adoptate sunt următoarele:

1. Prin derogare de la prevederile art. 120 alin. (1) din Legea nr.171/2012 privind piața de capital, se prelungește, până la 29 mai 2020, termenul de publicare a raportului anual 2019 a emitenților de valori mobiliare.

2. Adunările generale anuale ale acționarilor în anul 2020 se vor desfășura în cel mult 2 luni, începând cu 29 mai 2020.

3. Prin derogare de la art. 37 alin. (2) din Legea nr. 139/2007 a asociațiilor de economii și împrumut, se prelungește termenul de desfășurare a adunărilor generale ordinare în anul 2020, cu cel mult 2 luni de la data ridicării stării de urgență.

Prezenta Dispoziție a intrat în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Menționăm că potrivit art. 120 alin. (1) din Legea nr.171/2012 privind piața de capital emitenţii sînt obligaţi să publice raportul anual în termen de pînă la 30 aprilie şi să ia măsurile necesare pentru ca raportul să rămînă disponibil publicului pe o perioadă de cel puţin 5 ani.

În aceeași ordine de idei, potrivit art. 37 alin. (2) din Legea nr. 139/2007 a asociațiilor de economii și împrumut, adunarea generală ordinară a membrilor se convoacă de către preşedintele consiliului asociaţiei sau directorul executiv, în temeiul hotărîrii consiliului, cel puţin o dată pe an. Adunarea generală ordinară anuală are loc nu mai tîrziu de 3 luni de la finele perioadei de gestiune.

La data de 6 aprilie 2020, a fost convocată ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. A fost audiată informația despre evoluția situației epidemiologice, măsurile întreprinse și cele recomandate pentru a administra criza epidemiologică și a atenua efectele ei. În acest sens Comisia a adoptat Dispoziția numărul 14. Printre cele mai importante măsuri adoptate sunt următoarele:

1. Prin derogare de la prevederile art. 120 alin. (1) din Legea nr.171/2012 privind piața de capital, se prelungește, până la 29 mai 2020, termenul de publicare a raportului anual 2019 a emitenților de valori mobiliare.

2. Adunările generale anuale ale acționarilor în anul 2020 se vor desfășura în cel mult 2 luni, începând cu 29 mai 2020.

3. Prin derogare de la art. 37 alin. (2) din Legea nr. 139/2007 a asociațiilor de economii și împrumut, se prelungește termenul de desfășurare a adunărilor generale ordinare în anul 2020, cu cel mult 2 luni de la data ridicării stării de urgență.

Prezenta Dispoziție a intrat în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Menționăm că potrivit art. 120 alin. (1) din Legea nr.171/2012 privind piața de capital emitenţii sînt obligaţi să publice raportul anual în termen de pînă la 30 aprilie şi să ia măsurile necesare pentru ca raportul să rămînă disponibil publicului pe o perioadă de cel puţin 5 ani.

În aceeași ordine de idei, potrivit art. 37 alin. (2) din Legea nr. 139/2007 a asociațiilor de economii și împrumut, adunarea generală ordinară a membrilor se convoacă de către preşedintele consiliului asociaţiei sau directorul executiv, în temeiul hotărîrii consiliului, cel puţin o dată pe an. Adunarea generală ordinară anuală are loc nu mai tîrziu de 3 luni de la finele perioadei de gestiune.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...