37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Ajutorul material pentru salariați. Noile proceduri de calculare și achitare

Ajutorul material pentru salariați. Noile proceduri de calculare și achitare

05.03.20195.716 views BizLaw
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Prin modificarea condițiilor de salarizare în sectorul bugetar și implementarea începând cu 1 decembrie 2018 a Legii privind sistemul unitar de salarizare au fost făcute inclusiv schimbări privind dreptul la ajutor material.

Potrivit informației publicate de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, articolul 1651 al Codului muncii stabilește că angajatorul este în drept să acorde anual salariaților ajutor material în modul și condițiile prevăzute de contractul colectiv de muncă, de alt act normativ la nivel de unitate și/sau de actele normative în vigoare. În contractele colective de muncă la nivel de unitate urmează să fie prevăzută modalitatea de stabilire, acordare și finanțare a ajutorului material acordat salariaților unității.

Ajutorul material acordat de către angajator poate fi în mărimea stabilită prin contractul colectiv de muncă sau într-un cuantum și mai mare în dependență de posibilitățile financiare și decizia angajatorului. Se acordă salariatului în baza cererii lui scrise, în orice timp al anului, ori adăugat la indemnizația de concediu în temeiul articolului 117 al Codului Muncii.

Ajutorul material poate fi acordat conform contractului colectiv de muncă, membrilor de sindicat, în caz că acesta prevede asemenea condiții, la parvenirea unor evenimente precum: căsătorie, nașterea copilului, decesul unui membru a familiei angajatului, întremarea sănătății membrului de sindicat, ș.a.

De asemenea, acordarea ajutorului material poate fi realizat prin Convențiile colective la nivel de ramură, negociate și semnate de partenerii sociali în condițiile stipulate în Convenție. Concomitent urmează a fi identificate mijloacele de finanțare a acestor cheltuieli.

În cazul ajutorului material acordat din mijloacele sindicatelor, conform prevederilor articolului 20 lit. r) a Codului Fiscal, limita neimpozabilă constituie un salariu mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de Guvern, per angajat anual, cu excepția ajutorului acordat în caz de deces și/sau boală sau a rudelor și/sau afinilor de gradul I ai acestuia.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...