37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ajustările politicii vamale și fiscale pentru anul curent au intrat în vigoare

Ajustările politicii vamale și fiscale pentru anul curent au intrat în vigoare

21.03.2023218 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 21 martie 2023, a fost publicată Legea nr. 40 din 3 martie 2023 pentru modificarea unor acte normative, care are drept scop concretizarea modului de aplicare a dispoziții introduse prin Legea nr. 356/2022.

O primă modificare ține de ajustarea poziției tarifare pentru ardei conform modificărilor introduse prin Legea nr.172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor. Astfel, în cadrul art. 96 lit. b) liniuța a cincea din Codul fiscal, poziția tarifară 070960000 a fost substituită cu poziția 070960.

Potrivit documentului publlicat, al doilea enunț în alin. (8) al art. 102 din CF este modificat și expus într-o redacție nouă și are următorul cuprins: suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pentru produsele din tutun clasificate la poziţiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403, 2404 care au constituit deşeuri sau perisabilităţi naturale peste limitele stabilite de către Ministerul Sănătății, şi pentru produsele din alcool etilic clasificate la poziţiile tarifare 2207, 2208, care au constituit deşeuri sau perisabilități naturale peste limitele stabilite de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, precum şi pentru produsele petroliere care au constituit deşeuri sau perisabilităţi naturale peste limitele stabilite de către Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, nu se deduc şi se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.

Concomitent, în redacție nouă este expus alin. (2) al art. 123 din CF care prevede că în cazul transmiterii mărfurilor supuse accizelor cu plată sau cu titlu gratuit, inclusiv în contul salariului, angajaţilor antrepozitarului autorizat, altor persoane, în cazul atribuirii mărfurilor de către antrepozitarul autorizat sau de către membrii familiei acestuia, în cazul deplasării în alt mod a mărfurilor din antrepozitul fiscal, precum şi în cazul pierderilor şi perisabilităţilor peste limitele menționate supra, achitarea accizelor se efectuează în modul specificat la alin. (1) art. 123 din CF.

Suplimentar, la titlul IV, în anexa nr. 1, poziția tarifară „2404” coloana întâi, cifrele „2404” au fost substituite cu „ex. 2404”.

Intervenția de la art. 260 vizează o nouă redacție a alin. (6), care stabilește că în cazul micșorării (diminuării) venitului impozabil declarat de către contribuabilul care a beneficiat de amânarea termenului de achitare a impozitului pe venit aferent profitului obținut pentru perioadele fiscale 2023–2025 inclusiv, conform prevederilor art. 87 alin. (11), se aplică o amendă de la 12% la 15% din suma nedeclarată (diminuată) a venitului impozabil.

Ca rezultat al modificărilor operate în art.4 alin. (51) din Legea nr.1054/2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal, sunt supuse marcării cu timbru de consum produsele alcoolice și produsele din tutun, cartușele și rezervele pentru țigaretele electronice, inclusiv țigaretele electronice de unică folosință, preparatele destinate utilizării în cartușele și rezervele pentru țigaretele electronice de la poziția tarifară 2404 (în redacţia anterioară: pozițiile tarifare 382499920–382499960), prevăzute în anexa nr. 1 la titlul IV din CF.

Totodată, în vederea simplificării accesului la informațiile referitoare la impozitele funciare și pe bunuri imobiliare, art. 4 din Legea nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal a fost completat cu un nou alineat (41). Respectiv, Cancelaria de Stat prin intermediul oficiilor sale teritoriale, va asigura colectarea informației aferente cotelor concrete ale impozitului funciar și ale impozitului pe bunurile imobiliare, stabilite de către toate autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale, și va remite această informație către Serviciul Fiscal de Stat în vederea publicării pe pagina web oficială a instituției.

În ceea ce privește modificarea alin. (7) lit. a) al aceluiași articol, se prevede că pentru bunurile imobile dobândite după 31 august (în redacție anterioară: 25 septembrie), declararea acestora să fie posibilă până la 25 martie.

Menționăm că, prin Legea nr. 40 din 3 martie 2023 au fost operate modificări și asupra Legii nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, Legii nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, Codului vamal nr. 95/2021 etc.

Prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (1) și (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, prezenta lege a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

În Monitorul Oficial de astăzi, 21 martie 2023, a fost publicată Legea nr. 40 din 3 martie 2023 pentru modificarea unor acte normative, care are drept scop concretizarea modului de aplicare a dispoziții introduse prin Legea nr. 356/2022.

O primă modificare ține de ajustarea poziției tarifare pentru ardei conform modificărilor introduse prin Legea nr.172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor. Astfel, în cadrul art. 96 lit. b) liniuța a cincea din Codul fiscal, poziția tarifară 070960000 a fost substituită cu poziția 070960.

Potrivit documentului publlicat, al doilea enunț în alin. (8) al art. 102 din CF este modificat și expus într-o redacție nouă și are următorul cuprins: suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pentru produsele din tutun clasificate la poziţiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403, 2404 care au constituit deşeuri sau perisabilităţi naturale peste limitele stabilite de către Ministerul Sănătății, şi pentru produsele din alcool etilic clasificate la poziţiile tarifare 2207, 2208, care au constituit deşeuri sau perisabilități naturale peste limitele stabilite de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, precum şi pentru produsele petroliere care au constituit deşeuri sau perisabilităţi naturale peste limitele stabilite de către Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, nu se deduc şi se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.

Concomitent, în redacție nouă este expus alin. (2) al art. 123 din CF care prevede că în cazul transmiterii mărfurilor supuse accizelor cu plată sau cu titlu gratuit, inclusiv în contul salariului, angajaţilor antrepozitarului autorizat, altor persoane, în cazul atribuirii mărfurilor de către antrepozitarul autorizat sau de către membrii familiei acestuia, în cazul deplasării în alt mod a mărfurilor din antrepozitul fiscal, precum şi în cazul pierderilor şi perisabilităţilor peste limitele menționate supra, achitarea accizelor se efectuează în modul specificat la alin. (1) art. 123 din CF.

Suplimentar, la titlul IV, în anexa nr. 1, poziția tarifară „2404” coloana întâi, cifrele „2404” au fost substituite cu „ex. 2404”.

Intervenția de la art. 260 vizează o nouă redacție a alin. (6), care stabilește că în cazul micșorării (diminuării) venitului impozabil declarat de către contribuabilul care a beneficiat de amânarea termenului de achitare a impozitului pe venit aferent profitului obținut pentru perioadele fiscale 2023–2025 inclusiv, conform prevederilor art. 87 alin. (11), se aplică o amendă de la 12% la 15% din suma nedeclarată (diminuată) a venitului impozabil.

Ca rezultat al modificărilor operate în art.4 alin. (51) din Legea nr.1054/2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal, sunt supuse marcării cu timbru de consum produsele alcoolice și produsele din tutun, cartușele și rezervele pentru țigaretele electronice, inclusiv țigaretele electronice de unică folosință, preparatele destinate utilizării în cartușele și rezervele pentru țigaretele electronice de la poziția tarifară 2404 (în redacţia anterioară: pozițiile tarifare 382499920–382499960), prevăzute în anexa nr. 1 la titlul IV din CF.

Totodată, în vederea simplificării accesului la informațiile referitoare la impozitele funciare și pe bunuri imobiliare, art. 4 din Legea nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal a fost completat cu un nou alineat (41). Respectiv, Cancelaria de Stat prin intermediul oficiilor sale teritoriale, va asigura colectarea informației aferente cotelor concrete ale impozitului funciar și ale impozitului pe bunurile imobiliare, stabilite de către toate autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale, și va remite această informație către Serviciul Fiscal de Stat în vederea publicării pe pagina web oficială a instituției.

În ceea ce privește modificarea alin. (7) lit. a) al aceluiași articol, se prevede că pentru bunurile imobile dobândite după 31 august (în redacție anterioară: 25 septembrie), declararea acestora să fie posibilă până la 25 martie.

Menționăm că, prin Legea nr. 40 din 3 martie 2023 au fost operate modificări și asupra Legii nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, Legii nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, Codului vamal nr. 95/2021 etc.

Prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (1) și (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, prezenta lege a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...