37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ajustarea politicii fiscale și vamale pentru anul 2023

Ajustarea politicii fiscale și vamale pentru anul 2023

16.02.2023401 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Parlament este înregistrat proiectul de lege care prevede ajustarea politicii bugetar-fiscale, introduse în cadrul normativ prin prisma Legii nr.356/2022 pentru modificarea unor acte normative. Totodată, inițiativa legislativă vine să îmbunătățească cadrul legal în vederea aplicării uniforme a politicii bugetar-fiscale pe întreg teritoriul țării și să aducă claritate în unele aspecte.

Astfel, autorii propun modificarea art. 96 litera b) la liniuța a cincea din Codul fiscal, a cifrele „070960000” cu textul „070960” conform noilor modificări a Legii  nr.172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor.

O altă modificare prevede ajustarea conținutului enunțului doi al art. 102 alin. (8) din CF. Astfel, conform propunerii suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pentru produsele din tutun clasificate la poziţiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403, 2404 care au constituit deşeuri sau perisabilităţi naturale peste limitele stabilite de către Ministerul Sănătății şi pentru produsele din alcool etilic clasificate la poziţiile tarifare 2207, 2208, care au constituit deşeuri sau perisabilităţi naturale peste limitele stabilite de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, precum şi pentru produsele petroliere care au constituit deşeuri sau perisabilităţi naturale peste limitele stabilite de către Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale nu se deduce şi se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.

Modificarea prevăzută la titlul VI anexa nr.1 poziția tarifară „2404”, prevede un nou conținut pentru coloanele întâi şi a doua, după cum urmează: ex. 2404 cartuşe şi rezerve pentru ţigarete electronice, inclusiv ţigarete electronice de unică folosinţă; preparate destinate utilizării în cartuşe şi rezerve pentru ţigarete electronice.

În vederea simplificării accesului la informația referitoare la impozitele funciare și bunurile imobiliare din administrațiile publice locale pentru persoane fizice și juridice, proiectul de lege prevede ajustarea art.4 din Legea nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal. În acest sens, potrivit noilor reglementări Cancelaria de Stat va asigura publicarea pe pagina web a registrului actelor locale a cotelor concrete ale impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare stabilite de către toate autoritățile reprezentative ale administrației publice locale.

O altă măsură prevăzută în proiect este cea cu privire la modificarea alin. (7), se propune ca pentru bunurile imobile dobândite după 31 august, declararea acestora să poate fi posibilă până 25 martie.

Adițional, modificarea art.1305 din Codul Vamal urmărește reglementarea faptului că procedura încasării incontestabile a mijloacelor de la conturile bancare urmează a fi elaborată de către Banca Naţională a Moldovei în comun cu Ministerul Finanţelor.

În același context, ajustarea alin. 3 al art. 131 din Codul Vamal, va permite Serviciului Vamal să intre în proprietatea bunurilor confiscate și să le comercializeze în folosul statului.

Cu referință la Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, se propune modificarea alin. 4 al art. 23. Modificările prevăd că deținătorii de patente pensionari nu vor fi obligați să achite prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă.

Autorii mai propun ca stocurile de produse conexe accizate de la poziţiile tarifare 382499920–382499960 importate în perioada 1 septembrie 2022 - 31 decembrie 2022 precum și cele de la poziţia tarifară ex.2404 importate în perioada 1 ianuarie 2023 – 12 februarie 2023, nedeclarate Serviciul Fiscal de Stat să poată fi declarate în termen de până la 1 aprilie 2022. Produsele de tutun menționate supra, vor putea fi comercializate fără timbru de acciz sau timbru de consum în termen de până la 1 octombrie 2023.

În Parlament este înregistrat proiectul de lege care prevede ajustarea politicii bugetar-fiscale, introduse în cadrul normativ prin prisma Legii nr.356/2022 pentru modificarea unor acte normative. Totodată, inițiativa legislativă vine să îmbunătățească cadrul legal în vederea aplicării uniforme a politicii bugetar-fiscale pe întreg teritoriul țării și să aducă claritate în unele aspecte.

Astfel, autorii propun modificarea art. 96 litera b) la liniuța a cincea din Codul fiscal, a cifrele „070960000” cu textul „070960” conform noilor modificări a Legii  nr.172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor.

O altă modificare prevede ajustarea conținutului enunțului doi al art. 102 alin. (8) din CF. Astfel, conform propunerii suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pentru produsele din tutun clasificate la poziţiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403, 2404 care au constituit deşeuri sau perisabilităţi naturale peste limitele stabilite de către Ministerul Sănătății şi pentru produsele din alcool etilic clasificate la poziţiile tarifare 2207, 2208, care au constituit deşeuri sau perisabilităţi naturale peste limitele stabilite de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, precum şi pentru produsele petroliere care au constituit deşeuri sau perisabilităţi naturale peste limitele stabilite de către Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale nu se deduce şi se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.

Modificarea prevăzută la titlul VI anexa nr.1 poziția tarifară „2404”, prevede un nou conținut pentru coloanele întâi şi a doua, după cum urmează: ex. 2404 cartuşe şi rezerve pentru ţigarete electronice, inclusiv ţigarete electronice de unică folosinţă; preparate destinate utilizării în cartuşe şi rezerve pentru ţigarete electronice.

În vederea simplificării accesului la informația referitoare la impozitele funciare și bunurile imobiliare din administrațiile publice locale pentru persoane fizice și juridice, proiectul de lege prevede ajustarea art.4 din Legea nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal. În acest sens, potrivit noilor reglementări Cancelaria de Stat va asigura publicarea pe pagina web a registrului actelor locale a cotelor concrete ale impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare stabilite de către toate autoritățile reprezentative ale administrației publice locale.

O altă măsură prevăzută în proiect este cea cu privire la modificarea alin. (7), se propune ca pentru bunurile imobile dobândite după 31 august, declararea acestora să poate fi posibilă până 25 martie.

Adițional, modificarea art.1305 din Codul Vamal urmărește reglementarea faptului că procedura încasării incontestabile a mijloacelor de la conturile bancare urmează a fi elaborată de către Banca Naţională a Moldovei în comun cu Ministerul Finanţelor.

În același context, ajustarea alin. 3 al art. 131 din Codul Vamal, va permite Serviciului Vamal să intre în proprietatea bunurilor confiscate și să le comercializeze în folosul statului.

Cu referință la Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, se propune modificarea alin. 4 al art. 23. Modificările prevăd că deținătorii de patente pensionari nu vor fi obligați să achite prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă.

Autorii mai propun ca stocurile de produse conexe accizate de la poziţiile tarifare 382499920–382499960 importate în perioada 1 septembrie 2022 - 31 decembrie 2022 precum și cele de la poziţia tarifară ex.2404 importate în perioada 1 ianuarie 2023 – 12 februarie 2023, nedeclarate Serviciul Fiscal de Stat să poată fi declarate în termen de până la 1 aprilie 2022. Produsele de tutun menționate supra, vor putea fi comercializate fără timbru de acciz sau timbru de consum în termen de până la 1 octombrie 2023.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...