37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ajustarea măsurilor de ocupare a forței de muncă

Ajustarea măsurilor de ocupare a forței de muncă

31.01.2023349 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă.

Documentul a fost elaborat în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, care a fost modificată prin Legea nr. 352/ 2022.

Respectiv, în cadrul procedurii de înregistrare cu statut de șomer și de scoatere din evidență a șomerilor se propune modificarea prevederile ce vizează, acordarea statutului de șomer persoanelor care beneficiază de pensii, altele decăt cea pentru limita de vârstă.

De asemenea, documentul conține modificări la procedura de instruire la locul de muncă în cadrul unității, cum ar fi majorarea bursei lunară acordată șomerilor înmatriculați la cursurile de formare profesională de la 15% până la 35% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, care se acordă proporțional frecvenței la cursurile de formare profesională.

Bursa se va achita șomerilor-cursanți în luna următoare celei în care au beneficiat de servicii de instruire la locul de muncă. Concomitent, se propune excluderea prevederile ce țin de acoperirea cheltuielilor pentru cazare și transport în cadrul formării profesionale.

Modificări vor fi efectuate și asupra procedurii de desfășurare a stagiului profesional. Astfel, potrivit proiectului, stagiul profesional va fi definit ca o măsură activă care se organizează cu o durată de până la 4 luni pentru șomerii fără vechime în muncă în profesia deținută, șomerii care nu au activat în profesia deținută în ultimii doi ani premergători datei înregistrării cu statut de șomer, în scopul dobândirii abilităților practice, în baza contractului între angajator, șomer și Agenția Națională și se realizează conform programului anual al măsurilor de ocupare a forței de muncă aprobat prin ordin al directorului Agenției.

La procedura de acordare a subvențiilor pentru crearea/adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități se propune modificarea prevederilor referitoare la acordarea subvenției pentru crearea și adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități. Astfel, subvenția se va acorda conform prevederilor art. 38 alin. (1) din Lege, pentru compensarea cheltuielilor de creare a locurilor de muncă pentru persoanelor cu dizabilități, pentru procurarea echipamentelor tehnologice, maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de lucru, aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare, tehnicii de calcul, mobilier pentru activitatea de lucru a persoanelor cu dizabilități.

De asemenea, proiectul prevede ajustarea prevederilor referitoare la cuantumul subvenției oferite pentru inițierea afacerii de către șomeri. Respectiv, costurile privind inițierea afacerii vor fi acoperite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în cuantum de 80% dar nu mai mult de 20 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent.

Concomitent, se prevede suplinirea legii cu o nouă procedură ce va reglementa modul și condițiile de organizare, desfășurare și finanțare a certificării cunoștințelor și competențelor șomerilor, dobîndite în contexte de educație nonformală și informală.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă.

Documentul a fost elaborat în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, care a fost modificată prin Legea nr. 352/ 2022.

Respectiv, în cadrul procedurii de înregistrare cu statut de șomer și de scoatere din evidență a șomerilor se propune modificarea prevederile ce vizează, acordarea statutului de șomer persoanelor care beneficiază de pensii, altele decăt cea pentru limita de vârstă.

De asemenea, documentul conține modificări la procedura de instruire la locul de muncă în cadrul unității, cum ar fi majorarea bursei lunară acordată șomerilor înmatriculați la cursurile de formare profesională de la 15% până la 35% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, care se acordă proporțional frecvenței la cursurile de formare profesională.

Bursa se va achita șomerilor-cursanți în luna următoare celei în care au beneficiat de servicii de instruire la locul de muncă. Concomitent, se propune excluderea prevederile ce țin de acoperirea cheltuielilor pentru cazare și transport în cadrul formării profesionale.

Modificări vor fi efectuate și asupra procedurii de desfășurare a stagiului profesional. Astfel, potrivit proiectului, stagiul profesional va fi definit ca o măsură activă care se organizează cu o durată de până la 4 luni pentru șomerii fără vechime în muncă în profesia deținută, șomerii care nu au activat în profesia deținută în ultimii doi ani premergători datei înregistrării cu statut de șomer, în scopul dobândirii abilităților practice, în baza contractului între angajator, șomer și Agenția Națională și se realizează conform programului anual al măsurilor de ocupare a forței de muncă aprobat prin ordin al directorului Agenției.

La procedura de acordare a subvențiilor pentru crearea/adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități se propune modificarea prevederilor referitoare la acordarea subvenției pentru crearea și adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități. Astfel, subvenția se va acorda conform prevederilor art. 38 alin. (1) din Lege, pentru compensarea cheltuielilor de creare a locurilor de muncă pentru persoanelor cu dizabilități, pentru procurarea echipamentelor tehnologice, maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de lucru, aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare, tehnicii de calcul, mobilier pentru activitatea de lucru a persoanelor cu dizabilități.

De asemenea, proiectul prevede ajustarea prevederilor referitoare la cuantumul subvenției oferite pentru inițierea afacerii de către șomeri. Respectiv, costurile privind inițierea afacerii vor fi acoperite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în cuantum de 80% dar nu mai mult de 20 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent.

Concomitent, se prevede suplinirea legii cu o nouă procedură ce va reglementa modul și condițiile de organizare, desfășurare și finanțare a certificării cunoștințelor și competențelor șomerilor, dobîndite în contexte de educație nonformală și informală.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...