37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ajustarea cadrului legal privind sistemul public de asigurări sociale

Ajustarea cadrului legal privind sistemul public de asigurări sociale

24.07.20181.687 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În cadrul sedinței de Guvern care va avea loc mâine, 25 iulie, va fi examinat un proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Articolul 1 din lege, va fi completat cu o nouă noțiune:

recompensă ”– orice sumă, alta decât salariul, plătită de angajator în folosul persoanelor angajate prin contract individual de muncă, al persoanelor aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, inclusiv drepturile în natură reglementate prin acte normative sau contract colectiv de muncă, cu excepţia drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.

Articolul 5 al legii menționate, se completează cu un nou aliniat, care va stabili că angajatorii, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare trebuie să prezinte, pe suport de hârtie sau utilizând metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informația privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale (forma DSA 18) – în termen de 10 zile de la data emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal. Persoanele fizice specificate la art. 5 alin. (1) lit. b) la necesitatea stabilirii pensiei pe parcursul anului de gestiune vor fi obligate să prezinte, pe suport de hîrtie sau utilizînd metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informația privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale (forma DSA 18).

Serviciul Fiscal de Stat va furniza Casei Naţionale informaţii referitoare la indicatorii dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi informaţii referitoare la indicatorii declaraţiei cu privire la impozitul unic calculat pentru rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiilor în modul şi în forma stabilite de comun accord.

Totodată, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va prezenta lunar Casei Naționale de Asigurări Sociale, informația cu privire la beneficiarii de ajutor de șomaj și de prestații de asigurări sociale în scopul confirmării stagiului de cotizare în termenul și forma stabilite în comun de Casa Națională de Asigurări Sociale și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Pe lângă completările propuse, proiectul mai prevede transferarea anexelor 3, 5, 6 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2018, în Legea privind sistemul public de asigurări sociale de stat 489/1999.

Amintim că anexele menționate prevăd:
- Categoriile de plătitori şi de asiguraţi, tarifele şi termenele de virare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat (anexa nr. 3);
- Tipuri de drepturi şi de venituri din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii (anexa nr. 5);
- Lista funcţiilor personalului din aviaţia civilă ale cărui condiţii de muncă se încadrează în condiţii speciale (anexa nr. 6).

Prevederile enunțate, nu se modifică anual, de aceea se propune excluderea prevederilor legale care au caracter de aplicabilitate permanentă dintr-o lege adoptată anual.

În redacția nouă a anexei nr. 5, vor fi încluse încă 2 tipuri de drepturi şi de venituri din care nu se vor calcula contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii și anume:

  • compensaţia bănească acordată din bugetul de stat persoanelor beneficiari ai Programului de stat „Prima casă” în modul stabilit de Guvern”;
  • cheltuielile suportate de angajator pentru acordarea tichetelor de masă în mărimea prevăzută la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 166/2017 cu privire la tichetele de masă.

Menționăm că, sunt prevăzute de asemenea și modificări redacționale.

În cazul în care proiectul va fi susținut, prezenta lege va intra în vigoare la 1 ianuarie 2019.

În cadrul sedinței de Guvern care va avea loc mâine, 25 iulie, va fi examinat un proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Articolul 1 din lege, va fi completat cu o nouă noțiune:

recompensă ”– orice sumă, alta decât salariul, plătită de angajator în folosul persoanelor angajate prin contract individual de muncă, al persoanelor aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, inclusiv drepturile în natură reglementate prin acte normative sau contract colectiv de muncă, cu excepţia drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.

Articolul 5 al legii menționate, se completează cu un nou aliniat, care va stabili că angajatorii, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare trebuie să prezinte, pe suport de hârtie sau utilizând metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informația privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale (forma DSA 18) – în termen de 10 zile de la data emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal. Persoanele fizice specificate la art. 5 alin. (1) lit. b) la necesitatea stabilirii pensiei pe parcursul anului de gestiune vor fi obligate să prezinte, pe suport de hîrtie sau utilizînd metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informația privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale (forma DSA 18).

Serviciul Fiscal de Stat va furniza Casei Naţionale informaţii referitoare la indicatorii dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi informaţii referitoare la indicatorii declaraţiei cu privire la impozitul unic calculat pentru rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiilor în modul şi în forma stabilite de comun accord.

Totodată, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va prezenta lunar Casei Naționale de Asigurări Sociale, informația cu privire la beneficiarii de ajutor de șomaj și de prestații de asigurări sociale în scopul confirmării stagiului de cotizare în termenul și forma stabilite în comun de Casa Națională de Asigurări Sociale și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Pe lângă completările propuse, proiectul mai prevede transferarea anexelor 3, 5, 6 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2018, în Legea privind sistemul public de asigurări sociale de stat 489/1999.

Amintim că anexele menționate prevăd:
- Categoriile de plătitori şi de asiguraţi, tarifele şi termenele de virare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat (anexa nr. 3);
- Tipuri de drepturi şi de venituri din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii (anexa nr. 5);
- Lista funcţiilor personalului din aviaţia civilă ale cărui condiţii de muncă se încadrează în condiţii speciale (anexa nr. 6).

Prevederile enunțate, nu se modifică anual, de aceea se propune excluderea prevederilor legale care au caracter de aplicabilitate permanentă dintr-o lege adoptată anual.

În redacția nouă a anexei nr. 5, vor fi încluse încă 2 tipuri de drepturi şi de venituri din care nu se vor calcula contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii și anume:

  • compensaţia bănească acordată din bugetul de stat persoanelor beneficiari ai Programului de stat „Prima casă” în modul stabilit de Guvern”;
  • cheltuielile suportate de angajator pentru acordarea tichetelor de masă în mărimea prevăzută la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 166/2017 cu privire la tichetele de masă.

Menționăm că, sunt prevăzute de asemenea și modificări redacționale.

În cazul în care proiectul va fi susținut, prezenta lege va intra în vigoare la 1 ianuarie 2019.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...