37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Agenții economici din domeniul alimentaţiei publice nu vor mai avea nevoie de autorizaţiei de funcţionare

Agenții economici din domeniul alimentaţiei publice nu vor mai avea nevoie de autorizaţiei de funcţionare

23.08.20181.047 views BizLaw
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Agenții economici care desfăşoară activităţi în sfera alimentaţiei publice nu vor mai avea nevoie de autorizaţie de funcţionare, în care să fie indicată amplasarea şi tipul unităţii de alimentaţie publică. Guvernul a aprobat modificarea și completarea Regulilor specifice de prestare a serviciilor de alimentaţie publică. Astfel, agenții economici din acest domeniu vor putea activa printr-o simplă notificare depusă la autoritatea administrației publice locale.

Proiectul aprobat prevede, de asemenea, și regulile care urmează să fie respectate de unitățile de alimentație publică ce doresc să accepte ca instrument de plată tichete de masă.

Conform documentului, unitățile de alimentație publică care doresc să accepte ca instrument de plată pentru prestarea serviciilor de alimentație publică (vânzarea preparatelor culinare) tichete de masă trebuie să încheie un contract de prestări servicii, în condițiile art.13 din Legea cu privire la tichetele de masă, cu unul sau mai mulți operatori emitenți de tichete de masă. Clauzele contractului vor stipula condițiile și termenele de acceptare și rambursare a valorii tichetelor de masă, precum și plata pentru serviciile aferente prestate de către operator.

Unitățile de alimentație publică care au încheiat contracte de servicii cu operatorul/operatorii emitenți de tichete de masă trebuie să afișeze pe panoul de la intrarea în unitate autocolantele de identificare speciale furnizate de către operatorul/operatorii respectivi.

În baza contractului de prestări de servicii încheiat cu operatorul/operatorii emitenți de tichete de masă, unitățile de alimentație publică au următoarele obligații:

 • să accepte doar tichetele de masă emise de operatorul/operatorii cu care au încheiat contractul de prestări servicii;
 • să solicite prezentarea de către salariat a actului de identitate, în cazul achitării serviciilor de alimentație publică cu tichet de masă pe suport de hârtie;
 • să nu admită schimbul tichetului de masă contra mijloacelor bănești în numerar;
 • să nu admită utilizarea tichetului de masă pentru achitarea altor produse decât alimentare;
 • să nu admită utilizarea tichetului de masă pentru achitarea articolelor din tutun, a băuturilor alcoolice, a vinului și a berii;
 • să aplice, pe versoul fiecărui tichet de masă pe suport de hârtie nominal utilizat de salariat, a datei primirii tichetului de masă și a semnăturii persoanei care a primit tichetul de masă;
 • să distribuie salariaților produse alimentare fără a diminua valoarea nominală a tichetului de masă cu eventuale sume rezultate din contractele lor încheiate cu unitățile emitente;
 • să nu acorde rest de bani la tichetul de masă pe suport de hârtie în cazul în care valoarea produselor alimentare solicitate de către salariat este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de masă;
 • să prezinte operatorului/operatorilor emitenți, în termenele stabilite în contract, tichetele de masă pe suport de hârtie primite, datate și semnate, în vederea rambursării valorii nominale a acestora, cu respectarea prevederilor art.15 alin.(2) și (3) din Legea cu privire la tichetele de masă;
 • în cazul tichetelor de masă pe suport electronic, să debiteze valoarea exactă a produselor alimentare achiziționate de salariat;
 • să înmâneze bonul fiscal salariatului care beneficiază de tichete de masă;
 • să implementeze sisteme și procese organizaționale care să permită verificarea eligibilității produselor alimentare achiziționate de salariați;
 • să implementeze sisteme și procese organizaționale, convenite cu operatorul/operatorii emitenți de tichete de masă, care să permită utilizarea, circulația și administrarea tichetelor de masă pe suport electronic;
 • alte obligații stabilite de legislație și de contractul de prestări servicii încheiat cu operatorul/operatorii emitenți de tichete de masă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...