37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Agenții economici care reciclează ambalaje ar putea fi scutiți de taxa pentru poluarea mediului

Agenții economici care reciclează ambalaje ar putea fi scutiți de taxa pentru poluarea mediului

06.06.2023222 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Parlament a fost înregistrat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, elaborat în vederea armonizării unor aspecte ce țin de aplicarea principiilor responsabilității extinse a producătorului (REP) de ambalaje, prevăzute în Legea nr. 209/2016 privind deșeurile și Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje aprobat prin HG nr. 561/2020.

Astfel, prin proiectul de lege se propune actualizarea noțiunilor Legii nr. 1540/1998 pentru a fi în conformitate cu legislația europeană, cu Legea nr. 209/2016 și cu HG nr. 561/2020. Or, definițiile actuale nu au fost modificate esențial din anul 1998 și acestea lasă loc de interpretare la aplicarea legii.

Suplimentar, se prevede includerea în Legea nr. 1540/1998 a unor poziții tarifare noi, care conform noului nomenclator combinat al mărfurilor, reprezintă ambalaje fabricate din hârtie, carton, plastic, sticlă, metale și/sau lemn, care vor fi supuse taxei pentru ambalaje. Totodată, se propune excluderea din Anexa nr. 8 a Legii, a pozițiilor tarifare (3923, 4811, 4819 20 000, 4819, 7612), care reprezintă ambalaje și sunt supuse taxei pentru ambalaje.

Totodată, proiectul prevede instituirea unui mecanism de scutire de taxa pentru ambalaje a acelor agenți economici care recuperează și reciclează ambalajele puse pe piață de către aceștia. Astfel, subiecții care sunt înregistrați în Sistemului Informațional Automatizat ,,Managementul Deșeurilor” (SIA-MD), vor beneficia de o scutire de taxă pe ambalaje, egală cu raportul dintre cantitatea de deșeuri valorificate și cantitatea de deșeuri care corespunde obiectivului de valorificare conform anexei nr. 2 din HG 561/2020, înmulțit cu taxa pe ambalaje.

De menționat, că agenții economici care nu vor face parte dintr-un sistem colectiv sau nu au fost înregistrați ca sistem individual, vor calcula și achita plățile pentru poluarea mediulu și vor prezinta darea de seamă respectivă lunar, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune.

Potrivit notei informative, statele care au implementat sistemul REP și au oferit scutiri de taxe agenților economici care ating țintele de reciclare arată că REP contribuie la reducerea costurilor de gestionare a deșeurilor pentru autoritățile publice, crește eficiența și competitivitatea economică, întrucât producătorii trebuie să ia în considerare costurile asociate cu gestionarea deșeurilor de la începutul procesului de producție, iar acest lucru încurajează inovația și eficiența în producție, făcând produsele mai competitive pe piață.

În Parlament a fost înregistrat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, elaborat în vederea armonizării unor aspecte ce țin de aplicarea principiilor responsabilității extinse a producătorului (REP) de ambalaje, prevăzute în Legea nr. 209/2016 privind deșeurile și Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje aprobat prin HG nr. 561/2020.

Astfel, prin proiectul de lege se propune actualizarea noțiunilor Legii nr. 1540/1998 pentru a fi în conformitate cu legislația europeană, cu Legea nr. 209/2016 și cu HG nr. 561/2020. Or, definițiile actuale nu au fost modificate esențial din anul 1998 și acestea lasă loc de interpretare la aplicarea legii.

Suplimentar, se prevede includerea în Legea nr. 1540/1998 a unor poziții tarifare noi, care conform noului nomenclator combinat al mărfurilor, reprezintă ambalaje fabricate din hârtie, carton, plastic, sticlă, metale și/sau lemn, care vor fi supuse taxei pentru ambalaje.Totodată, se propune excluderea din Anexa nr. 8 a Legii, a pozițiilor tarifare (3923, 4811, 4819 20 000, 4819, 7612), care reprezintă ambalaje și sunt supuse taxei pentru ambalaje.

Totodată, proiectul prevede instituirea unui mecanism de scutire de taxa pentru ambalaje a acelor agenți economici care recuperează și reciclează ambalajele puse pe piață de către aceștia. Astfel, subiecții care sunt înregistrați în Sistemului Informațional Automatizat ,,Managementul Deșeurilor” (SIA-MD), vor beneficia de o scutire de taxă pe ambalaje, egală cu raportul dintre cantitatea de deșeuri valorificate și cantitatea de deșeuri care corespunde obiectivului de valorificare conform anexei nr. 2 din HG 561/2020, înmulțit cu taxa pe ambalaje.

De menționat, că agenții economici care nu vor face parte dintr-un sistem colectiv sau nu au fost înregistrați ca sistem individual, vor calcula și achita plățile pentru poluarea mediulu și vor prezinta darea de seamă respectivă lunar, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune.

Potrivit notei informative, statele care au implementat sistemul REP și au oferit scutiri de taxe agenților economici care ating țintele de reciclare arată că REP contribuie la reducerea costurilor de gestionare a deșeurilor pentru autoritățile publice, crește eficiența și competitivitatea economică, întrucât producătorii trebuie să ia în considerare costurile asociate cu gestionarea deșeurilor de la începutul procesului de producție, iar acest lucru încurajează inovația și eficiența în producție, făcând produsele mai competitive pe piață.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...