37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Administrația Moldova IT Park ar putea beneficia de asistență financiară de la organismele internaționale

Administrația Moldova IT Park ar putea beneficia de asistență financiară de la organismele internaționale

20.08.2021529 views Monitorul FISC.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Autoritățile au elaborat și propun pentru consultări publice un proiect de hotărâre de Guvern ce prevede modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Moldova IT Park, precum și a Regulamentului de înregistrare a rezidenților parcului, aprobate prin HG nr.1144/2017.

Proiectul are ca scop simplificarea mecanismului de organizare și funcționare a Parcului, precum și facilitarea interacțiunii dintre Administrația Parcului și rezidenții acestuia.

Proiectul stabilește principiul echității prin care mărimea cotizației obligatorii a rezidentului parcului se stabilește în condiții egale şi nu poate fi discriminatorie, respectându-se totodată și principiul stabilirii cotizației în funcție de numărul rezidenților parcului și venitul din vânzări al acestora.

Cotizația obligatorie la data semnării contractului și modul de achitare a acesteia se fixează în contractele încheiate de Administrație cu rezidenții Parcului. Mărimea cotizației obligatorii a rezidentului Parcului pentru anul respectiv se stabilește prin decizia Administrației după aprobarea bugetului pentru anul respectiv, fără a necesita modificarea contractelor încheiate de Administrație cu rezidenții Parcului.

Totodată, se introduce norma privind mărimea cotizației minime a rezidentului Parcului de o unitate convențională pe lună. Astfel, sursa de bază a venitului Administrației o constituie cotizațiile obligatorii ale rezidenților Parcului, a căror mărime este stabilită, actualizată de Administrație în conformitate cu prevederile contractelor încheiate de Administrație cu rezidenții Parcului, dar nu mai puțin de o unitate convențională pe lună.

Administrația Parcului ar putea avea dreptul să primească asistență tehnică şi financiară de la organismele internaționale, donatorii externi şi interni în baza acordurilor de colaborare pentru realizarea atribuțiilor sale.

De asemenea, Administrația Parcului ar putea avea dreptul de presta servicii de consultanță nu doar persoanelor care au devenit rezidenți, dar și celor care intenționează să devină rezidenți sau eventualilor investitori, în bază de contract.

În altă ordine de idei, în cazul în care solicitantul a fost anterior rezident al Parcului, iar contractul acestuia cu privire la desfășurarea activității în Parc a fost reziliat la inițiativa Administrației din motive imputabile rezidentului Parcului, o nouă cerere de înregistrare va fi examinată după înlăturarea temeiului care a stat la baza rezoluțiunii anterioare a contractului.

Proiectul mai prevede că până la sfârșitul lunii în care a fost înregistrat rezidentul, Administraţia prezintă câte o copie a extrasului din Registrul de evidenţă a rezidenţilor Parcului către Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină și autorităţile administraţiei publice locale din circumscripţia în care se află sediul central (adresa juridică) al rezidentului.

Documentul poate fi consultat până la 1 sptembrie curent.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...