37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Actualizări în Baza generalizată a practicii fiscale

Actualizări în Baza generalizată a practicii fiscale

21.05.2024238 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Se anulează înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA, în cazul suspendării activității de către subiectul impozabil?

În conformitate cu art.113 alin.(5) din Codul fiscal, în cazul suspendării activității subiectului impozabil în conformitate cu legislația în vigoare, înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA nu se anulează.Pe perioada suspendării activității, contribuabilul nu este în drept să desfășoare activitate de întreprinzător.

  • Care va fi regimul fiscal al TVA aferent livrărilor de mărfuri de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova pe teritoriul depozitelor vamale sau a zonei economice libere?

Se scutesc de TVA fără drept de deducere mărfurile introduse pe teritoriul vamal şi plasate sub regim vamal antrepozit vamal (art.103 alin.(2) lit.a) din Codul fiscal). Livrările de mărfuri în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se scutesc de TVA cu drept de deducere (art.104 lit.f) din Codul fiscal).

  • Care este modul de aplicare a TVA în cazul în care o persoană juridică rezidentă transmite pentru reparație, renovare, modernizare unei persoane juridice nerezidente un bun mobil și serviciile date sunt prestate peste hotarele Republicii Moldova?

Luînd în consideraţie că prevederile Codului fiscal: art.93 pct. 9, art.95 alin.(1) lit.c), art.111 alin.(1) lit.f),art.105 alin.(5), art.109 alin.(2) și art.115 alin.(2), dau naștere situațiilor de aplicare dublă a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor, menționate în art.111 alin.(1) lit.f) de reparație (prelucrare) a mărfurilor prestate de către un nerezident în afara teritoriului vamal al republicii, pentru aceste servicii, regimul fiscal la compartimentul TVA va fi aplicabil în felul următor:            
- la includerea costurilor de reparare (prelucrare) în valoarea în vamă, și impunerea cu TVA la reîntroducerea lor, suplimentar TVA aferentă serviciilor beneficiate de la nerezident nu se aplică;          
- în situația în care cheltuielile de reparare nu s-au inclus în valoarea în vamă, TVA aferentă serviciilor beneficiate de la nerezident urmează să fie aplicată și achitată în conformitate cu art.109 alin.(2) și art.115 alin.(2) din Codul fiscal.

  • La care curs valutar se va calcula obligația TVA la serviciile importate?

Conform art.109 alin. (2) din Codul fiscal, la serviciile importate, termenul obligaţiei fiscale de calculare a TVA se consideră data importului sau achitării serviciului, inclusiv a plăţii în avans, în funcţie de ce a avut loc mai înainte. Drept urmare, obligația fiscală privind TVA la serviciile importate se va calcula în conformitate cu prevederile art.109 alin. (2) din Codul fiscal, la cursul stabilit de Banca Națională a Moldovei la data importului serviciului sau la data achitării serviciului importat, în conformitate cu documente primare, în dependență de care faptă economică a condus la apariția de calculare a obligației fiscale pentru serviciile importate.     

Ordinul SFS nr. 214 din 08-05-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Se anulează înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA, în cazul suspendării activității de către subiectul impozabil?

În conformitate cu art.113 alin.(5) din Codul fiscal, în cazul suspendării activității subiectului impozabil în conformitate cu legislația în vigoare, înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA nu se anulează.Pe perioada suspendării activității, contribuabilul nu este în drept să desfășoare activitate de întreprinzător.

  • Care va fi regimul fiscal al TVA aferent livrărilor de mărfuri de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova pe teritoriul depozitelor vamale sau a zonei economice libere?

Se scutesc de TVA fără drept de deducere mărfurile introduse pe teritoriul vamal şi plasate sub regim vamal antrepozit vamal (art.103 alin.(2) lit.a) din Codul fiscal). Livrările de mărfuri în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se scutesc de TVA cu drept de deducere (art.104 lit.f) din Codul fiscal).

  • Care este modul de aplicare a TVA în cazul în care o persoană juridică rezidentă transmite pentru reparație, renovare, modernizare unei persoane juridice nerezidente un bun mobil și serviciile date sunt prestate peste hotarele Republicii Moldova?

Luînd în consideraţie că prevederile Codului fiscal: art.93 pct. 9, art.95 alin.(1) lit.c), art.111 alin.(1) lit.f),art.105 alin.(5), art.109 alin.(2) și art.115 alin.(2), dau naștere situațiilor de aplicare dublă a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor, menționate în art.111 alin.(1) lit.f) de reparație (prelucrare) a mărfurilor prestate de către un nerezident în afara teritoriului vamal al republicii, pentru aceste servicii, regimul fiscal la compartimentul TVA va fi aplicabil în felul următor:            
- la includerea costurilor de reparare (prelucrare) în valoarea în vamă, și impunerea cu TVA la reîntroducerea lor, suplimentar TVA aferentă serviciilor beneficiate de la nerezident nu se aplică;          
- în situația în care cheltuielile de reparare nu s-au inclus în valoarea în vamă, TVA aferentă serviciilor beneficiate de la nerezident urmează să fie aplicată și achitată în conformitate cu art.109 alin.(2) și art.115 alin.(2) din Codul fiscal.

  • La care curs valutar se va calcula obligația TVA la serviciile importate?

Conform art.109 alin. (2) din Codul fiscal, la serviciile importate, termenul obligaţiei fiscale de calculare a TVA se consideră data importului sau achitării serviciului, inclusiv a plăţii în avans, în funcţie de ce a avut loc mai înainte. Drept urmare, obligația fiscală privind TVA la serviciile importate se va calcula în conformitate cu prevederile art.109 alin. (2) din Codul fiscal, la cursul stabilit de Banca Națională a Moldovei la data importului serviciului sau la data achitării serviciului importat, în conformitate cu documente primare, în dependență de care faptă economică a condus la apariția de calculare a obligației fiscale pentru serviciile importate.     

Ordinul SFS nr. 214 din 08-05-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...