37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Actualizări în Baza generalizată a practicii fiscale

Actualizări în Baza generalizată a practicii fiscale

08.05.2024208 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

 • În baza cărui formular declară obligațiile fiscale la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii, întreprinderile individuale, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, pentru perioada fiscală aferentă anului 2021?

Începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2021, întreprinderile individuale, gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, care au obligații fiscale la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii, prezintă Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţia) Formularul UNIF21, cu completarea tabelei 7 la anexa nr. 1, aprobată prin Ordinul SFS nr. nr. 370 din 24.07.2020.
(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Ordinul SFS nr. 370 din 24.07.2020 (în vigoare 01.01.2021) cu privire la aprobarea formularului UNIF21 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declaraţia) şi a Modului de completare a acesteia (în vigoare 01.01.2021), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.194-197 art. 680 din 31.07.2020).

 • Sunt considerate terminalele de plată în numerar (terminal cash-in) obiecte ale impunerii la taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii? Au dreptul autoritățile administrației publice locale de a stabili pentru terminalele respective taxa?

Obiecte ale impunerii cu taxa pentru unitățile de comerț și/sau de prestări servicii, potrivit art. 291 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, sunt unităţile care corespund tipologiei unităţilor comerciale stabilite conform nomenclatorului prevăzut în anexa nr.5 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior.

Terminalele de plată în numerar (terminal cash-in) nu corespund tipologiei unităților comerciale specificate în Anexa nr. 5 la Legea respectivă. Respectiv, în cazul acestora autoritățile administrației publice locale nu sunt în drept să stabilească taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023 nr. 297-301/514) în vigoare din 01.01.2024)].

 • Care este baza impozabilă la taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

Baza impozabilă a taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii o constituie unităţile care corespund tipologiei unităţilor comerciale stabilite conform nomenclatorului prevăzut în anexa nr.5 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023 nr. 297-301/514) în vigoare din 01.01.2024)].].

Sunt automagazinele obiecte ale impunerii cu taxa pentru unitățile de comerț și/sau de prestări servicii și, în cazul în care sunt, cum urmează să fie calculată taxa dacă, prin intermediul acestor automagazine, activitatea de comerț se desfășoară pe parcursul unei perioade determinate de timp?

Obiecte ale impunerii cu taxa pentru unitățile de comerț și/sau de prestări servicii, potrivit art. 291 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, sunt unităţile care corespund tipologiei unităţilor comerciale stabilite conform nomenclatorului prevăzut în anexa nr.5 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior. Automagazine se includ la poziția 39 din Anexa nr. 5 la Legea respectivă. Respectiv, în cazul acestora autoritățile administrației publice locale sunt în drept să stabilească taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii.

Taxa urmează a fi calculată și achitată din data depunerii notificării privind inițierea activității de comerț și pînă la data depunerii notificării privind suspendarea sau încetarea activității de comerț prin intermediul acestei unități.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023 nr. 297-301/514) în vigoare din 01.01.2024)].

 • Care este obiectul impunerii la taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

În conformitate cu art. 291 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii sunt unitățile care corespund tipologiei unităţilor comerciale stabilite conform nomenclatorului prevăzut în anexa nr.5 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212 din 20.07.2023 (în vigoare 01.01.2024)].

 • Cum se stabilește cota taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

Cota taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se stabilește de către autoritatea administrației publice locale (consiliile locale) conform locului amplasării obiectului impunerii – în lei anual pentru fiecare unitate de comerț și/sau de prestări servicii care corespunde tipologiei unităţilor comerciale stabilite conform nomenclatorului prevăzut în anexa nr. 5 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023 nr. 297-301/514) în vigoare din 01.01.2024)].

 • Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care prestează servicii de închiriere a îmbrăcămintei?

Unitățile care prestează servicii de închiriere a îmbrăcămintei se includ la poziția 110 ”Unitate de servicii de închiriere” din Anexa nr. 5 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior. Respectiv, persoanele care prestează servicii de închiriere a îmbrăcămintei sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023 nr. 297-301/514) în vigoare din 01.01.2024)].

 • Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care confecționează peruci?

Avînd în vedere că unitatea de confecționare a perucilor nu face parte din categoria unităților comerciale pentru care autoritatea administrației publice locale (AAPL) este în drept să stabilească taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, aceasta nu apare ca obiect al impunerii cu taxa respectivă. Respectiv, persoanele care desfășoară activități de confecționare a perucilor nu sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii pentru unitățile respective.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023 nr. 297-301/514) în vigoare din 01.01.2024)].

 • Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care prestează servicii de restaurare şi regenerare a anvelopelor?

Unitățile care prestează servicii de raparație sau de deservire a vehiculelor se includ la pozițiile 72-76 din anexa nr. 5 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior. Respectiv, persoanele care prestează servicii de restaurare și regenerare a anvelopelor sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023 nr. 297-301/514) în vigoare din 01.01.2024)].

 • Sunt subiecți ai impuneii la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii persoanele care dispun de centre comerciale, luînd în considerație faptul că suprafețele centrului comercial sunt transmise în locațiune altor persoane pentru amplasarea secțiilor comerciale (boutique -urilor), cofetăriilor?

Persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și persoanele juridice care dispun de unități de comerț cu amănuntul de tip „centru comercial (mall)”, la fel ca și persoanele din această categorie care dispun de unități de comerț cu amănuntul de tip „secție comercială” și/sau de unități de alimentație publică de tip „cofetărie”, sunt subiecți ai impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii – fiecare pentru obiectul său.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023 nr. 297-301/514) în vigoare din 01.01.2024)].

Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care prestează servicii de reparaţie a îmbrăcămintei?

Unitățile care prestează servicii de reparație a articolelor personale (inclusiv de vestimentație) se includ la pozițiile 78 - 79 din Anexa nr. 5 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior. Respectiv, persoanele care prestează servicii de reparaţie a îmbrăcămintei sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023 nr. 297-301/514) în vigoare din 01.01.2024)].

Ordinul SFS nr. 149 din 02-04-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

 • În baza cărui formular declară obligațiile fiscale la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii, întreprinderile individuale, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, pentru perioada fiscală aferentă anului 2021?

Începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2021, întreprinderile individuale, gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, care au obligații fiscale la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii, prezintă Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţia) Formularul UNIF21, cu completarea tabelei 7 la anexa nr. 1, aprobată prin Ordinul SFS nr. nr. 370 din 24.07.2020.
(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Ordinul SFS nr. 370 din 24.07.2020 (în vigoare 01.01.2021) cu privire la aprobarea formularului UNIF21 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declaraţia) şi a Modului de completare a acesteia (în vigoare 01.01.2021), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.194-197 art. 680 din 31.07.2020).

 • Sunt considerate terminalele de plată în numerar (terminal cash-in) obiecte ale impunerii la taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii? Au dreptul autoritățile administrației publice locale de a stabili pentru terminalele respective taxa?

Obiecte ale impunerii cu taxa pentru unitățile de comerț și/sau de prestări servicii, potrivit art. 291 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, sunt unităţile care corespund tipologiei unităţilor comerciale stabilite conform nomenclatorului prevăzut în anexa nr.5 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior.

Terminalele de plată în numerar (terminal cash-in) nu corespund tipologiei unităților comerciale specificate în Anexa nr. 5 la Legea respectivă. Respectiv, în cazul acestora autoritățile administrației publice locale nu sunt în drept să stabilească taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023 nr. 297-301/514) în vigoare din 01.01.2024)].

 • Care este baza impozabilă la taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

Baza impozabilă a taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii o constituie unităţile care corespund tipologiei unităţilor comerciale stabilite conform nomenclatorului prevăzut în anexa nr.5 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023 nr. 297-301/514) în vigoare din 01.01.2024)].].

Sunt automagazinele obiecte ale impunerii cu taxa pentru unitățile de comerț și/sau de prestări servicii și, în cazul în care sunt, cum urmează să fie calculată taxa dacă, prin intermediul acestor automagazine, activitatea de comerț se desfășoară pe parcursul unei perioade determinate de timp?

Obiecte ale impunerii cu taxa pentru unitățile de comerț și/sau de prestări servicii, potrivit art. 291 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, sunt unităţile care corespund tipologiei unităţilor comerciale stabilite conform nomenclatorului prevăzut în anexa nr.5 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior. Automagazine se includ la poziția 39 din Anexa nr. 5 la Legea respectivă. Respectiv, în cazul acestora autoritățile administrației publice locale sunt în drept să stabilească taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii.

Taxa urmează a fi calculată și achitată din data depunerii notificării privind inițierea activității de comerț și pînă la data depunerii notificării privind suspendarea sau încetarea activității de comerț prin intermediul acestei unități.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023 nr. 297-301/514) în vigoare din 01.01.2024)].

 • Care este obiectul impunerii la taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

În conformitate cu art. 291 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii sunt unitățile care corespund tipologiei unităţilor comerciale stabilite conform nomenclatorului prevăzut în anexa nr.5 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212 din 20.07.2023 (în vigoare 01.01.2024)].

 • Cum se stabilește cota taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

Cota taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se stabilește de către autoritatea administrației publice locale (consiliile locale) conform locului amplasării obiectului impunerii – în lei anual pentru fiecare unitate de comerț și/sau de prestări servicii care corespunde tipologiei unităţilor comerciale stabilite conform nomenclatorului prevăzut în anexa nr. 5 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023 nr. 297-301/514) în vigoare din 01.01.2024)].

 • Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care prestează servicii de închiriere a îmbrăcămintei?

Unitățile care prestează servicii de închiriere a îmbrăcămintei se includ la poziția 110 ”Unitate de servicii de închiriere” din Anexa nr. 5 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior. Respectiv, persoanele care prestează servicii de închiriere a îmbrăcămintei sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023 nr. 297-301/514) în vigoare din 01.01.2024)].

 • Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care confecționează peruci?

Avînd în vedere că unitatea de confecționare a perucilor nu face parte din categoria unităților comerciale pentru care autoritatea administrației publice locale (AAPL) este în drept să stabilească taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, aceasta nu apare ca obiect al impunerii cu taxa respectivă. Respectiv, persoanele care desfășoară activități de confecționare a perucilor nu sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii pentru unitățile respective.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023 nr. 297-301/514) în vigoare din 01.01.2024)].

 • Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care prestează servicii de restaurare şi regenerare a anvelopelor?

Unitățile care prestează servicii de raparație sau de deservire a vehiculelor se includ la pozițiile 72-76 din anexa nr. 5 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior. Respectiv, persoanele care prestează servicii de restaurare și regenerare a anvelopelor sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023 nr. 297-301/514) în vigoare din 01.01.2024)].

 • Sunt subiecți ai impuneii la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii persoanele care dispun de centre comerciale, luînd în considerație faptul că suprafețele centrului comercial sunt transmise în locațiune altor persoane pentru amplasarea secțiilor comerciale (boutique -urilor), cofetăriilor?

Persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și persoanele juridice care dispun de unități de comerț cu amănuntul de tip „centru comercial (mall)”, la fel ca și persoanele din această categorie care dispun de unități de comerț cu amănuntul de tip „secție comercială” și/sau de unități de alimentație publică de tip „cofetărie”, sunt subiecți ai impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii – fiecare pentru obiectul său.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023 nr. 297-301/514) în vigoare din 01.01.2024)].

Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care prestează servicii de reparaţie a îmbrăcămintei?

Unitățile care prestează servicii de reparație a articolelor personale (inclusiv de vestimentație) se includ la pozițiile 78 - 79 din Anexa nr. 5 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior. Respectiv, persoanele care prestează servicii de reparaţie a îmbrăcămintei sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023 nr. 297-301/514) în vigoare din 01.01.2024)].

Ordinul SFS nr. 149 din 02-04-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...