37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Actualizări în Baza generalizată a practicii fiscale

Actualizări în Baza generalizată a practicii fiscale

26.02.2024212 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Sunt în drept persoanele fizice să presteze servicii alternative de îngrijire a copilului – servicii de îngrijire a copilului de tip familial în baza patentei de întreprinzător?

Da, începând cu 21 iunie 2023, Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93/1998 permite desfășurarea în baza patentei de întreprinzător a genului de activitate respectiv, corespunzător poziției 2.53. “Servicii alternative de îngrijire a copilului – servicii de îngrijire a copilului de tip familial” din anexa la Lege.

Totodată, potrivit art. 4 alin. (33) al acestei Legi, la cererea de eliberare a patentei pentru desfășurarea acestui gen de activitate, solicitantul anexează copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile ce confirmă nivelul de calificare necesar desfăşurării genului de activitate respectiv, cazierul judiciar şi cel contravenţional, declaraţia pe proprie răspundere că nu este decăzut din drepturile părinteşti prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată, concluzia medicală pentru admiterea la serviciul de îngrijire a copilului, eliberată de medicul de familie conform formularului aprobat de Ministerul Sănătăţii, copia de pe extrasul din registrul bunurilor imobile sau, după caz, de pe contractul de locaţiune a imobilului care va fi folosit în cadrul activităţii respective, declaraţia pe proprie răspundere că nu locuieşte împreună cu persoane care au fost condamnate pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni sau contravenţii contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei.

Desfăşurarea de către o persoană fizică a genurilor de activitate prevăzut la poziţia 2.53 din anexă la Legea menționată se permite până la 31 decembrie 2024.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 386/2023 pentru modificarea unor acte normative]

  • Cum se achită taxele pentru resursele naturale?   

Conform prevederilor art. 301 alin. (1) din Codul fiscal, plătitorii taxelor pentru resursele naturale prezintă Serviciului Fiscal de Stat Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 21) şi achită până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune taxele pentru resursele naturale după cum urmează:a) 50% din cuantumul taxei se varsă la bugetul local de nivelul întâi;b) 50% din cuantumul taxei se varsă la bugetul de stat.     

Potrivit pct. 4.41 din Modul de achitare și evidență a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2024, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 125/2023, plăţile conform Titlului VIII „Taxele pentru resursele naturale” al Codului fiscal, se vor vira integral la bugetul de stat în funcţie de locul unde sunt amplasate resursele naturale.    Astfel, taxele pentru resursele naturale se declară și se achită corespunzător codului localității unde sunt amplasate resursele naturale.[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023, nr. 297-301/514)]

  • Cînd şi unde se achită taxa pentru apă?       

Taxa pentru apă se achită de către subiecții impunerii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune la bugetul de stat în funcţie de locul unde sunt amplasate resursele naturale.     

Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., achită taxa pentru apă la bugetul de stat în funcţie de locul unde sunt amplasate resursele naturale în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune.[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023, nr. 297-301/514)]

Ordinul SFS nr. 64 din 21-02-2024
Ordinul SFS nr. 31 din 26-01-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Sunt în drept persoanele fizice să presteze servicii alternative de îngrijire a copilului – servicii de îngrijire a copilului de tip familial în baza patentei de întreprinzător?

Da, începând cu 21 iunie 2023, Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93/1998 permite desfășurarea în baza patentei de întreprinzător a genului de activitate respectiv, corespunzător poziției 2.53. “Servicii alternative de îngrijire a copilului – servicii de îngrijire a copilului de tip familial” din anexa la Lege.

Totodată, potrivit art. 4 alin. (33) al acestei Legi, la cererea de eliberare a patentei pentru desfășurarea acestui gen de activitate, solicitantul anexează copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile ce confirmă nivelul de calificare necesar desfăşurării genului de activitate respectiv, cazierul judiciar şi cel contravenţional, declaraţia pe proprie răspundere că nu este decăzut din drepturile părinteşti prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată, concluzia medicală pentru admiterea la serviciul de îngrijire a copilului, eliberată de medicul de familie conform formularului aprobat de Ministerul Sănătăţii, copia de pe extrasul din registrul bunurilor imobile sau, după caz, de pe contractul de locaţiune a imobilului care va fi folosit în cadrul activităţii respective, declaraţia pe proprie răspundere că nu locuieşte împreună cu persoane care au fost condamnate pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni sau contravenţii contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei.

Desfăşurarea de către o persoană fizică a genurilor de activitate prevăzut la poziţia 2.53 din anexă la Legea menționată se permite până la 31 decembrie 2024.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 386/2023 pentru modificarea unor acte normative]

  • Cum se achită taxele pentru resursele naturale?   

Conform prevederilor art. 301 alin. (1) din Codul fiscal, plătitorii taxelor pentru resursele naturale prezintă Serviciului Fiscal de Stat Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 21) şi achită până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune taxele pentru resursele naturale după cum urmează:a) 50% din cuantumul taxei se varsă la bugetul local de nivelul întâi;b) 50% din cuantumul taxei se varsă la bugetul de stat.     

Potrivit pct. 4.41 din Modul de achitare și evidență a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2024, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 125/2023, plăţile conform Titlului VIII „Taxele pentru resursele naturale” al Codului fiscal, se vor vira integral la bugetul de stat în funcţie de locul unde sunt amplasate resursele naturale.    Astfel, taxele pentru resursele naturale se declară și se achită corespunzător codului localității unde sunt amplasate resursele naturale.[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023, nr. 297-301/514)]

  • Cînd şi unde se achită taxa pentru apă?       

Taxa pentru apă se achită de către subiecții impunerii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune la bugetul de stat în funcţie de locul unde sunt amplasate resursele naturale.     

Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., achită taxa pentru apă la bugetul de stat în funcţie de locul unde sunt amplasate resursele naturale în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune.[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023, nr. 297-301/514)]

Ordinul SFS nr. 64 din 21-02-2024
Ordinul SFS nr. 31 din 26-01-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...