37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

Actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

10.05.2024235 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

 • Cum va fi înregistrată prin intermediul echipamentelor de casă și de control vânzarea mărfurilor prin diferite moduri de plată?

1. La efectuarea încasărilor în numerar, prin card de plată, tichet de masă, alt instrument de plată, alt mod de plată (credit, leasing, card corporativ valoric, testare metrologică, compensări), emite bon de casă cu specificarea la parametrii denumirea mărfii și modul de plată a următoarelor date:
Denumirea mărfii:      Marfa 1  Marfa 2                         
Modul de plată:   NUMERAR / CARD PLATA/ TME/ ALT IP/ALT MOD (Credit, leasing, card corporativ valoric, testare metrologică, compensări). 
2. La vânzarea voucherului, cecului, tichetului, abonamentului sau încasarea avansului, arvunei, gajului, emite bon de casă cu specificarea la parametrii denumirea mărfii și modul de plată a următoarelor date:
Denumirea mărfii:   Voucher/ Cec/ Tichet/ Abonament/ Avans/ Arvuna/ Gaj                          
Modul de plată:        Numerar/ CARD PLATA/ ALT IP.                     
3. La la vânzarea bunurilor, achitate prin voucher, cec, tichet, abonament, avans, arvună, gaj, emite bon de casă cu specificarea la parametrii denumirea și modul de plată a următoarelor date:
Denumirea mărfii:    Marfa 1 Marfa 2                        
Modul de plată:        Voucher/ Cec/ Tichet/ Abonament/ Avans/ Arvuna/ Gaj.

 • Care este modul și documentele necesare pentru înregistrarea activității independente de către persoanele fizice?

Persoanele fizice pentru a-și înregistra activitatea independentă urmează să se deplaseze la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază teritorială de deservire își au adresa de domiciliu (conform datelor din Registrul populaţiei), pentru depunerea Cererii de înregistrare/actualizare a datelor/încetare a activității independente, conform anexei nr.1 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2 din 9 ianuarie 2017, cu anexarea următoarelor documente: copia buletinului de identitate (la depunerea Cererii pe suport de hîrtie); documentul ce atestă procurarea echipamentului de casă și control de pe piața internă (factura fiscală).     

În cazul în care contribuabilul dispune de semnătură electronică, acesta are posibilitatea să înregistreze Cererea on-line, prin accesarea portalului www.sfs.md, în cadrul SIA “Cabinetul personal al contribuabilului” serviciul SIA “e-Cerere”.

 • Se atribuie oare la deduceri suma TVA aferentă bunurilor ce au constituit deşeuri, în partea ce nu depășește limitele aprobate de către conducătorul întreprinderii?

Dacă mărfurile (produsele) procurate își pierd calitățile de consum, subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei TVA aferentă cantității în limitele stabilite de actele normative sus enumerate, sau în cazul cînd aceste limite nu sînt stabilite de legiuitor, în mărimea ce nu depășește limitele aprobate de către conducătorul întreprinderii.

 • Ce regim fiscal privind TVA se aplică pentru livrările de deșeuri și reziduuri de hîrtie și de carton, de cauciuc, de plastic și de sticlă (cioburi de sticlă) din Zona Economică Liberă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova? 

La art.103 alin.(94) din Codul fiscal, este menționat expres că, se scutesc de TVA fără drept de deducere deşeurile şi reziduurile de hîrtie şi de carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă) procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către subiecţii impozabili şi utilizate nemijlocit în activitatea lor de întreprinzător în Republica Moldova. Astfel, prevederile art. 103 alin.(94) din Codul fiscal, se vor aplica în raport cu livrările care întrunesc cumulativ condiții reglamentate.
(Temei: scrisoarea explicativă a Ministerului Finanțelor nr.15/1-13-1/245 din 20.06.2023)

 • Se include suma TVA în preţul de achiziţie/livrare pentru mărfurile social-importante pentru care, potrivit Hotărîrii Guvernului nr.774/2016 este reglementat adaosul comercial, la completarea facturii fiscale? 

Conform prevederilor pct. 11 subpunct. 19) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118/2017, în coloana 10.9 "Altă informaţie", pentru mărfurile social-importante pentru care, potrivit Hotărîrii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016 cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante, este reglementat adaosul comercial, la fiecare etapă de comercializare se va indica preţul de achiziţie/livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ.

Astfel, în coloana 10.9 din factura fiscală, pentru mărfurile social-importante pentru care, potrivit Hotărîrii Guvernului nr.774/2016 este reglementat adaosul comercial, se indică preţul de achiziţie/livrare fără TVA.

 • Care va fi valoarea livrării pasibile spre reflectare în boxa 5 în cazul serviciilor de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internațional, pentru transportul efectuat de alte companii?

Conform pct.3.7 din Modul de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164/2012, în boxa 5 "Livrări de mărfuri şi servicii scutite de TVA cu drept de deducere" se indică valoarea livrărilor de mărfuri şi servicii pentru care, conform legislaţiei în vigoare, este prevăzută aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, cu excepţia plăţilor primite ca plată anticipată (în avans) pentru aceste livrări.

Astfel, entitatea urmează să reflecte în Declarația privind TVA, valoarea livrărilor serviciilor de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internațional, valoarea cărora o constituie comisionul perceput, în cazul în care transportul este prestat de o companie terță.

Ordinul SFS nr. 169 din 16-04-2024
Ordinul SFS nr. 170 din 16-04-2024
Ordinul SFS nr. 182 din 19-04-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

 • Cum va fi înregistrată prin intermediul echipamentelor de casă și de control vânzarea mărfurilor prin diferite moduri de plată?

1. La efectuarea încasărilor în numerar, prin card de plată, tichet de masă, alt instrument de plată, alt mod de plată (credit, leasing, card corporativ valoric, testare metrologică, compensări), emite bon de casă cu specificarea la parametrii denumirea mărfii și modul de plată a următoarelor date:
Denumirea mărfii:      Marfa 1  Marfa 2                         
Modul de plată:   NUMERAR / CARD PLATA/ TME/ ALT IP/ALT MOD (Credit, leasing, card corporativ valoric, testare metrologică, compensări). 
2. La vânzarea voucherului, cecului, tichetului, abonamentului sau încasarea avansului, arvunei, gajului, emite bon de casă cu specificarea la parametrii denumirea mărfii și modul de plată a următoarelor date:
Denumirea mărfii:   Voucher/ Cec/ Tichet/ Abonament/ Avans/ Arvuna/ Gaj                          
Modul de plată:        Numerar/ CARD PLATA/ ALT IP.                     
3. La la vânzarea bunurilor, achitate prin voucher, cec, tichet, abonament, avans, arvună, gaj, emite bon de casă cu specificarea la parametrii denumirea și modul de plată a următoarelor date:
Denumirea mărfii:    Marfa 1 Marfa 2                        
Modul de plată:        Voucher/ Cec/ Tichet/ Abonament/ Avans/ Arvuna/ Gaj.

 • Care este modul și documentele necesare pentru înregistrarea activității independente de către persoanele fizice?

Persoanele fizice pentru a-și înregistra activitatea independentă urmează să se deplaseze la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază teritorială de deservire își au adresa de domiciliu (conform datelor din Registrul populaţiei), pentru depunerea Cererii de înregistrare/actualizare a datelor/încetare a activității independente, conform anexei nr.1 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2 din 9 ianuarie 2017, cu anexarea următoarelor documente: copia buletinului de identitate (la depunerea Cererii pe suport de hîrtie); documentul ce atestă procurarea echipamentului de casă și control de pe piața internă (factura fiscală).     

În cazul în care contribuabilul dispune de semnătură electronică, acesta are posibilitatea să înregistreze Cererea on-line, prin accesarea portalului www.sfs.md, în cadrul SIA “Cabinetul personal al contribuabilului” serviciul SIA “e-Cerere”.

 • Se atribuie oare la deduceri suma TVA aferentă bunurilor ce au constituit deşeuri, în partea ce nu depășește limitele aprobate de către conducătorul întreprinderii?

Dacă mărfurile (produsele) procurate își pierd calitățile de consum, subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei TVA aferentă cantității în limitele stabilite de actele normative sus enumerate, sau în cazul cînd aceste limite nu sînt stabilite de legiuitor, în mărimea ce nu depășește limitele aprobate de către conducătorul întreprinderii.

 • Ce regim fiscal privind TVA se aplică pentru livrările de deșeuri și reziduuri de hîrtie și de carton, de cauciuc, de plastic și de sticlă (cioburi de sticlă) din Zona Economică Liberă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova? 

La art.103 alin.(94) din Codul fiscal, este menționat expres că, se scutesc de TVA fără drept de deducere deşeurile şi reziduurile de hîrtie şi de carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă) procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către subiecţii impozabili şi utilizate nemijlocit în activitatea lor de întreprinzător în Republica Moldova. Astfel, prevederile art. 103 alin.(94) din Codul fiscal, se vor aplica în raport cu livrările care întrunesc cumulativ condiții reglamentate.
(Temei: scrisoarea explicativă a Ministerului Finanțelor nr.15/1-13-1/245 din 20.06.2023)

 • Se include suma TVA în preţul de achiziţie/livrare pentru mărfurile social-importante pentru care, potrivit Hotărîrii Guvernului nr.774/2016 este reglementat adaosul comercial, la completarea facturii fiscale? 

Conform prevederilor pct. 11 subpunct. 19) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118/2017, în coloana 10.9 "Altă informaţie", pentru mărfurile social-importante pentru care, potrivit Hotărîrii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016 cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante, este reglementat adaosul comercial, la fiecare etapă de comercializare se va indica preţul de achiziţie/livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ.

Astfel, în coloana 10.9 din factura fiscală, pentru mărfurile social-importante pentru care, potrivit Hotărîrii Guvernului nr.774/2016 este reglementat adaosul comercial, se indică preţul de achiziţie/livrare fără TVA.

 • Care va fi valoarea livrării pasibile spre reflectare în boxa 5 în cazul serviciilor de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internațional, pentru transportul efectuat de alte companii?

Conform pct.3.7 din Modul de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164/2012, în boxa 5 "Livrări de mărfuri şi servicii scutite de TVA cu drept de deducere" se indică valoarea livrărilor de mărfuri şi servicii pentru care, conform legislaţiei în vigoare, este prevăzută aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, cu excepţia plăţilor primite ca plată anticipată (în avans) pentru aceste livrări.

Astfel, entitatea urmează să reflecte în Declarația privind TVA, valoarea livrărilor serviciilor de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internațional, valoarea cărora o constituie comisionul perceput, în cazul în care transportul este prestat de o companie terță.

Ordinul SFS nr. 169 din 16-04-2024
Ordinul SFS nr. 170 din 16-04-2024
Ordinul SFS nr. 182 din 19-04-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...