37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

Actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

11.04.2024190 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Au obligația angajații rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației de a prezenta Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit?

Potrivit art. 141 alin. (2) din Codul fiscal, plăţile salariale efectuate angajaţilor sau în folosul acestora de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei în baza legislaţiei muncii şi actelor normative ce conţin norme ale dreptului muncii nu generează obligaţii suplimentare privind impozitul pe venit aferent acestor plăţi conform titlului II din Codul fiscal, impozitul în cauză fiind inclus în componenţa impozitului unic reglementat de cap.1 titlul X din Codul fiscal.

De asemenea, obligația completării și prezentării Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit se stabilește pentru contribuabilii care întrunesc condițiile prevăzute la art. 83 alin. (2) din Codul fiscal.

Concomitent, plățile salariale obținute de angajații rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației sunt considerate ca fiind impozitate final, fără necesitatea declarării și achitării adiționale a impozitului pe venit (art.377 alin.(1) din Codul fiscal).

De asemenea, conform art. 351 din Codul fiscal, persoanele fizice care, pe parcursul perioadei fiscale, au obţinut venituri impozitate conform cap. 1 al titlului X sunt private de dreptul de a folosi scutirile conform art.33, 34 şi 35 pentru perioada în care încasează venituri impozitate conform regimului special de impozitare. Scutirile se aplică proporţional lunilor de activitate în regimul standard de impozitare.

Pentru perioada aplicării impozitului unic nu pot fi acordate, conform art. 33–36 din Codul fiscal, scutiri și alte deduceri referitoare la plățile salariale achitate de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației. Scutirile neutilizate în acest caz nu pot fi transmise către soție (soț) (art. 377 alin. (2) din Codul fiscal).

Astfel, pentru plățile salariale obținute de către angajații rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației nu urmează a fi completată și prezentată Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET 18). Pentru celelalte venituri impozabile, angajații sunt obligați să prezinte declarația respectivă în corespundere cu prevederile art.83 din Codul fiscal.
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

  • Cum va fi impozitat venitul obținut de către ucenic în perioada de formare profesională în cadrul agentului economic rezident al parcului pentru tehnologii informaționale? În perioada menționată cum se prezintă suma achitată ucenicilor în Informația (forma IRM19) și în Darea de seamă (forma IPC21)?

Potrivit art. 141 alin. (2) din Codul fiscal, plăţile salariale efectuate angajaţilor sau în folosul acestora de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei în baza legislaţiei muncii şi actelor normative ce conţin norme ale dreptului muncii nu generează obligaţii suplimentare privind impozitul pe venit aferent acestor plăţi conform prezentului titlu, impozitul în cauză fiind inclus în componenţa impozitului unic reglementat de cap.1 titlul X.

Totodată, potrivit art. 372 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, în componența impozitului unic nu se include impozitul pe venit reținut la sursa de plată, stabilit în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (5), art. 89, 90, 901 şi 91, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistență medicală calculate/reținute la efectuarea plăților în folosul persoanelor fizice, altele decât plățile salariale.

Astfel, veniturile persoanei fizice ucenic, obținute conform contractului de ucenicie, nu poate fi asimilată cu activitatea salariatului prin contract individual de muncă, respectiv îndemnizația achitată nu se va include în componența impozitului unic și urmează a fi impozitate potrivit art. 90 din Codul fiscal.

Cu referire la includerea ucenicilor, în Informația privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (forma IRM19), menționăm că, potrivit pct. 3 din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Informaţiei date (Anexa nr. 4 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017), Forma IRM19 se completează în corespundere cu ordinele întocmite de către angajator pentru situaţiile ce ţin de raporturile de muncă.

Reieșind din prevederile expuse anterior, ucenicul nu este angajat, respectiv nu se include în Informația privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (forma IRM19).

În partea ce ține de reflectarea sumei remunerației achitate ucenicilor în Darea de seamă privind impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) menționăm că, aceasta urmează a fi indicată la codul 31 col. 4 (codul sursei de venit PL)– suma veniturilor din care se reţine în prealabil impozitul pe venit, conform art. 90 din Codul fiscal.
[Modificare operată în temeiul scrisorii Ministerului Finanțelor nr.15/2-13/249 din 15.08.2023]

  • Urmează a fi impozitate veniturile obținute de către Administrația parcului pentru tehnologia informației?

Articolul 514 din Codul fiscal prevede că, sunt scutite de impozit pe venit sursele de venit ale administraţiei parcului pentru tehnologia informaţiei prevăzute la art.6 alin.(3) din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.

Potrivit art. 6 alin. (3) din Legea menționată, sursele de venit ale Administraţiei parcului se constituie din cotizaţiile obligatorii ale rezidenţilor parcului, veniturile rezultate din atribuţiile prevăzute la art. 13 lit. h) şi l), precum şi alte venituri din exercitarea de către Administraţie a atribuţiilor sale. Mărimea cotizaţiilor obligatorii ale rezidenţilor parcului este stabilită de către Administraţia parcului în conformitate cu regulamentul acesteia, în funcţie de numărul rezidenţilor parcului şi venitul acestora obţinut din vânzări.

Conform art. 13 lit. h) și l) din Legea nr. 77/2016, Administrația parcului, la solicitarea rezidenţilor parcului, precum şi a potenţialilor rezidenţi, are atribuția de a le oferi servicii de consultanţă pe bază de contract, precum și de a implementa proiecte/programe privind dezvoltarea industriei tehnologiei informaţiei şi a ecosistemului pentru inovare digitală.
[Modificare operată în temeiul Legii nr.73 din 31.03.2023, în vigoare 14.05.2023]

Ordinul SFS nr. 119 din 26-03-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Au obligația angajații rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației de a prezenta Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit?

Potrivit art. 141 alin. (2) din Codul fiscal, plăţile salariale efectuate angajaţilor sau în folosul acestora de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei în baza legislaţiei muncii şi actelor normative ce conţin norme ale dreptului muncii nu generează obligaţii suplimentare privind impozitul pe venit aferent acestor plăţi conform titlului II din Codul fiscal, impozitul în cauză fiind inclus în componenţa impozitului unic reglementat de cap.1 titlul X din Codul fiscal.

De asemenea, obligația completării și prezentării Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit se stabilește pentru contribuabilii care întrunesc condițiile prevăzute la art. 83 alin. (2) din Codul fiscal.

Concomitent, plățile salariale obținute de angajații rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației sunt considerate ca fiind impozitate final, fără necesitatea declarării și achitării adiționale a impozitului pe venit (art.377 alin.(1) din Codul fiscal).

De asemenea, conform art. 351 din Codul fiscal, persoanele fizice care, pe parcursul perioadei fiscale, au obţinut venituri impozitate conform cap. 1 al titlului X sunt private de dreptul de a folosi scutirile conform art.33, 34 şi 35 pentru perioada în care încasează venituri impozitate conform regimului special de impozitare. Scutirile se aplică proporţional lunilor de activitate în regimul standard de impozitare.

Pentru perioada aplicării impozitului unic nu pot fi acordate, conform art. 33–36 din Codul fiscal, scutiri și alte deduceri referitoare la plățile salariale achitate de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației. Scutirile neutilizate în acest caz nu pot fi transmise către soție (soț) (art. 377 alin. (2) din Codul fiscal).

Astfel, pentru plățile salariale obținute de către angajații rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației nu urmează a fi completată și prezentată Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET 18). Pentru celelalte venituri impozabile, angajații sunt obligați să prezinte declarația respectivă în corespundere cu prevederile art.83 din Codul fiscal.
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

  • Cum va fi impozitat venitul obținut de către ucenic în perioada de formare profesională în cadrul agentului economic rezident al parcului pentru tehnologii informaționale? În perioada menționată cum se prezintă suma achitată ucenicilor în Informația (forma IRM19) și în Darea de seamă (forma IPC21)?

Potrivit art. 141 alin. (2) din Codul fiscal, plăţile salariale efectuate angajaţilor sau în folosul acestora de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei în baza legislaţiei muncii şi actelor normative ce conţin norme ale dreptului muncii nu generează obligaţii suplimentare privind impozitul pe venit aferent acestor plăţi conform prezentului titlu, impozitul în cauză fiind inclus în componenţa impozitului unic reglementat de cap.1 titlul X.

Totodată, potrivit art. 372 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, în componența impozitului unic nu se include impozitul pe venit reținut la sursa de plată, stabilit în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (5), art. 89, 90, 901 şi 91, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistență medicală calculate/reținute la efectuarea plăților în folosul persoanelor fizice, altele decât plățile salariale.

Astfel, veniturile persoanei fizice ucenic, obținute conform contractului de ucenicie, nu poate fi asimilată cu activitatea salariatului prin contract individual de muncă, respectiv îndemnizația achitată nu se va include în componența impozitului unic și urmează a fi impozitate potrivit art. 90 din Codul fiscal.

Cu referire la includerea ucenicilor, în Informația privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (forma IRM19), menționăm că, potrivit pct. 3 din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Informaţiei date (Anexa nr. 4 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017), Forma IRM19 se completează în corespundere cu ordinele întocmite de către angajator pentru situaţiile ce ţin de raporturile de muncă.

Reieșind din prevederile expuse anterior, ucenicul nu este angajat, respectiv nu se include în Informația privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (forma IRM19).

În partea ce ține de reflectarea sumei remunerației achitate ucenicilor în Darea de seamă privind impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) menționăm că, aceasta urmează a fi indicată la codul 31 col. 4 (codul sursei de venit PL)– suma veniturilor din care se reţine în prealabil impozitul pe venit, conform art. 90 din Codul fiscal.
[Modificare operată în temeiul scrisorii Ministerului Finanțelor nr.15/2-13/249 din 15.08.2023]

  • Urmează a fi impozitate veniturile obținute de către Administrația parcului pentru tehnologia informației?

Articolul 514 din Codul fiscal prevede că, sunt scutite de impozit pe venit sursele de venit ale administraţiei parcului pentru tehnologia informaţiei prevăzute la art.6 alin.(3) din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.

Potrivit art. 6 alin. (3) din Legea menționată, sursele de venit ale Administraţiei parcului se constituie din cotizaţiile obligatorii ale rezidenţilor parcului, veniturile rezultate din atribuţiile prevăzute la art. 13 lit. h) şi l), precum şi alte venituri din exercitarea de către Administraţie a atribuţiilor sale. Mărimea cotizaţiilor obligatorii ale rezidenţilor parcului este stabilită de către Administraţia parcului în conformitate cu regulamentul acesteia, în funcţie de numărul rezidenţilor parcului şi venitul acestora obţinut din vânzări.

Conform art. 13 lit. h) și l) din Legea nr. 77/2016, Administrația parcului, la solicitarea rezidenţilor parcului, precum şi a potenţialilor rezidenţi, are atribuția de a le oferi servicii de consultanţă pe bază de contract, precum și de a implementa proiecte/programe privind dezvoltarea industriei tehnologiei informaţiei şi a ecosistemului pentru inovare digitală.
[Modificare operată în temeiul Legii nr.73 din 31.03.2023, în vigoare 14.05.2023]

Ordinul SFS nr. 119 din 26-03-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...