37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activitatea nerezidenților, discutată cu mediul de business

Activitatea nerezidenților, discutată cu mediul de business

20.05.2021453 views Monitorul.fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Activitatea nerezidenților în Republica Moldova provoacă unele semne de întrebare în rândul comunității de afaceri, în scopul eliminării acestora, pe platforma Comitetului fiscal din cadrul Camerei Americane de Comerț din Moldova (AmCham), a avut loc o discuție la care au participat reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și ai comunității AmCham.

Astfel, după cum a explicat secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Dorel Noroc, atunci când un nerezident își deschide o reprezentanță permanentă,  toate raporturile și tranzacțiile sale cu rezidenții Republicii Moldova, trebuie înregistrate prin intermediul reprezentanței permanente, scopul fiind de a determina care sunt veniturile și cheltuielile, și respectiv, care este profitul nerezidentului pe teritoriul Republicii Moldova.

Viziunea noastră este toți să aplice legislația în maniera cea mai corectă, legislația fiscală și contabilă în nici un caz nu trebuie să favorizeze pe cineva în dependență de statutul organizatoric-juridic, a adăugat secretarul de stat.

Astfel, în cadrul discuțiilor, s-a ajuns la concluzia că activitatea atât a rezidentului, cât și nerezidentului trebuie să fie efectuată în aceleași condiții și să existe aceiași abordare din partea statului pentru toți subiecții. Totodată, reprezentanții mediului de business au menționat că este nevoie de un cadru normativ mai clar, fiind necesară și elaborarea unor indicații metodice care să acopere toate aspectele privind activitatea reprezentanței permanente, în care să fie explicată și modalitatea de documentare a faptelor economice.

La rândul său, Natalia Tonu,  şef adjunct al Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanţelor, a menționat că în procesul elaborării Legii contabilității și raportării financiare 287/2017 s-a discutat foarte mult despre reprezentanța permanentă, fiind luată o decizie foarte importantă pentru asigurarea aplicării corecte a cadrului legal și anume - ținerea contabilității conform SNC. În același timp, modul de documentare al tranzacțiilor economice este reglementat de art.11 și 12 din Legea 287/2017, inclusiv cazurile de întocmire a documentelor primare cu regim special.

Reprezentanții mediului de business au solicitat discuții suplimentare și la alte aspecte precum: cheltuielile administrative, aplicarea prevederilor speciale privind tratele internaționale, eliberarea facturii fiscale de o reprezentanță permanentă unui nerezident, prezentarea certificatului de rezidență, înregistrarea reprezentanței permanente, divizarea surselor de venit ale nerezidenților, impozitarea serviciilor prestate prin intermediul tehnologiilor informaționale, recunoașterea semnăturilor electronice din străinătate etc.

În acest sens, Veronica Sirețeanu, Policy Manager, AmCham a reiterat deschiderea comunității pentru cooperare cu autoritățile în identificarea celor mai bune instrumente pentru îmbunătățirea activității nerezidenților, ceea ce va duce, nemijlocit la o echitate între toți subiecții impozitării, la aplicarea corectă a legislației fiscale și la crearea unui mediu concurențial loial.

Toate propunerile menționate în cadrul discuțiilor de către reprezentanții mediului de business urmează a fi prezentate Ministerului Finanțelor.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...