37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activitatea ISM pe parcursul trimestrului I al anului 2022

Activitatea ISM pe parcursul trimestrului I al anului 2022

20.04.2022376 views ISM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă, pe parcursul trimestrului I al anului 2022, de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii au fost supuse controlului 502 unități cu un număr de 44,89 mii salariaţi, din care 24,7 mii femei (inclusiv 3 055 din mediul rural), 943 persoane cu dizabilități și 4 persoane mai tinere de 18 ani. Astfel, au fost efectuate 193 controale în domeniul raporturilor de muncă, 41 – securității și sănătății în muncă, 262 – complexe și 6 – în domeniul migrației de muncă.

Din numărul total de controale efectuate 344 constituie controale planificate (din care 178 în sectorul public și 166 în sectorul real) şi 158 inopinate (din care 53 în sectorul public și 105 în sectorul real). Cu deplasarea în teren la agentul economic au fost efectuate 371 controale, iar 131 – din oficiu.

Ca rezultat al acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate 5 412 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, din care 2 925 în domeniul raporturilor de muncă și 2 487 – în domeniul securității și sănătății în muncă.

Activităţile de inspecție întreprinse scot în evidenţă faptul, că angajatorii cel mai frecvent comit încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia și admit lacune în organizarea activității de protecție și prevenire la nivel de unitate. Pe parcursul perioadei de gestiune au parvenit 294 informații-răspuns de la unități, privind îndeplinirea prescripțiilor consemnate în procesele-verbale de control. 

Pentru monitorizarea modului şi termenilor de achitare a salariilor, au fost efectuate 95 controale, din care: 42 planificate și 53 inopinate la unități, care au admis restanţe și neachitarea altor plăți salariale în sumă de 65,236 mil. lei față de 8 299 angajați. Inspectorii de muncă au întocmit procese-verbale de control, au întocmit planuri de remediere, stabilind termeni de lichidare a restanţelor salariale.

Sub aspectul realizării obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru” din Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi muncii la negru, la 11 angajatori persoane juridice și 2 angajatori persoane fizice au fost depistate 19 persoane, ce activau fără forme legale de angajare, din care 6 femei și 2 persoane mai tinere de 18 ani. Pentru prestarea muncii de către salariați fără a avea încheiat un contract individual de munca în formă scrisă și utilizarea muncii nedeclarate, de către inspectorii de muncă au fost întocmite planuri de remediere pentru angajatorii persoane juridice. Concomitent, în perioada respectivă au fost examinate 16 cereri parvenite de la cetățeni, care au semnalizat munca nedeclarată,  pe motivul că angajații activau fără forme legale de angajare. În urma examinării, faptele invocate în 10 cereri nu s-au confirmat.

Pentru contracararea practicii de achitare a salariilor „în plic” și a „muncii la negru”, au fost întreprinse acțiuni de colaborare între reprezentanții autorităților semnatare a Regulamentului comun privind activitatea echipelor multidisciplinare: Inspectoratul de Stat al Muncii, Inspectoratul General de Poliție, Serviciul Fiscal de Stat, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. În perioada de raportare au fost efectuate 13 controale planificate cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat, 1 control inopinat cu Inspectoratul de Poliție și 1 control planificat cu reprezentați ai sindicatului din învățământ.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...