37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activitatea întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova în anul 2019

Activitatea întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova în anul 2019

03.08.20201.206 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În anul 20191 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM) a constituit 55,9 mii întreprinderi și reprezintă circa 98,6% din numărul total de întreprinderi. Numărul persoanelor care au activat în întreprinderile mici şi mijlocii în perioada de referință a constituit 335,8 mii, deținând 61,6% din numărul total de persoane al întreprinderilor. Veniturile din vînzări ale întreprinderilor mici şi mijlocii în această perioadă au însumat 157 335,6 mil. lei sau 39,5% din venituri din vînzări în total pe economie.

Analiza evoluţiei ÎMM ne indică creșterea veniturilor din vînzări în medie pe o întreprindere în anul 2019, care au constituit 2 813,7 mii lei sau cu 225,8 mii lei mai mult față de anul 2018. Veniturile din vînzări ale ÎMM în medie pe o persoană la fel au crescut comparativ cu anul precedent cu 29,1 mii lei și au constituit 468,6 mii lei în mediu pe o persoană.Numărul de personal în medie pe o întreprindere în anul 2019 a constituit 6 persoane, la fel ca și în anul 2018.

În anul 2019 partea preponderentă a ÎMM și-au desfășurat activitatea în domeniul comerțului, constituind 20,3 mii întreprinderi, sau 36,3% din totalul întreprinderilor mici și mijlocii. În industria prelucrătoare au activat 4,7 mii de ÎMM sau 8,4% din totalul ÎMM. În domeniul activităților profesionale, științifice și tehnice au activat 4,9 mii de ÎMM sau 8,7% din totalul ÎMM.

Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare obținut de întreprinderile mici și mijlocii în anul 2019 a constituit 12 386 mil, lei, sau cu 1 166,6 mil. lei mai mult față de anul 2018.

Anexă:

Note:

1Informația în baza situațiilor financiare prezentate de către entități care ţin contabilitatea în baza sistemului contabil în partida dublă, cu excepția organizațiilor necomerciale, băncilor, companiilor de asigurări și asociațiilor de economii și împrumut a cetățenilor. Criteriile de raportare la sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii sînt determinate conform Legii Republicii Moldova nr. 179 din 21 iulie 2016 "Cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii”: a) număr mediu anual de salariaţi (numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune) de pînă la 250, și b) realizează o cifră anuală de afaceri (venituri din vînzări) de pînă la 50 de milioane de lei sau deţin active totale (active imobilizate și active circulante) de pînă la 50 de milioane de lei.

În scopuri statistice, prin derogare de la prevederile art.5 alin b) și c) întreprinderi mijlocii sunt  întreprinderi care au pînă la 249 de salariați, realizează o cifră anuală de afaceri de pînă la 50 de milioane de lei sau dețin active totale de pînă la 50 de milioane de lei, și nu sunt întreprinderi mici sau micro; întreprinderi mici sunt considerate cele care au pînă la 49 de salariați, realizează o cifră anuală de afaceri de pînă la 25 de milioane de lei sau dețin active totale de pînă la 25 de milioane de lei și nu sunt întreprinderi micro.

Informații relevante:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...