37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2020

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2020

19.11.2020254 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Național de Statistică informează că în luna septembrie 20201,2, producția industrială (serie brută) s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 7,9%. Reducerea producției a fost cauzată de descreșteri în industria prelucrătoare (cu 10,5%), generând scăderea producției pe total industrie cu 9,7%. Totodată, s-au înregistrat creșteri în industria extractivă (+16,6%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+24,1%), atenuând descreșterea producției pe total industrie cu 0,4% și 1,4% respectiv.

În luna septembrie 2020, producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a micșorat cu 8,1% față de luna septembrie a anului precedent, ca efect al descreșterii producției în industria prelucrătoare (-11,1%). Totodată, s-au înregistrat creșteri în industria extractivă (+10,6%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+10,1%).

În ianuarie-septembrie 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mică cu 6,8%, ca urmare a descreșterii producției în industria prelucrătoare (-7,5%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-4,3%). Totodată, s-a înregistrat creștere în industria extractivă (+4,5%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-septembrie 2020, comparativ cu ianuarie-septembrie 2019, s-a micșorat cu 7,2%, datorită descreșterii producției în industria prelucrătoare (-7,1%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-2,7%). Totodată, s-a înregistrat creștere în industria extractivă (+2,2%).

În luna septembrie 2020 comparativ cu aceeași perioada a anului 2019 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o descreștere a producției industriale cu 33,7% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 10,3%). Descreșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – cu 60,1% (-1,3%); fabricarea altor produse alimentare – cu 55,5% (-4,4%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 54,0% (-3,8%); fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor – cu 44,0% (-0,1%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 19,7% (-0,1%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 8,4% (-0,5%); fabricarea produselor lactate – cu 6,9% (-0,2%).

În același timp s-au înregistrat creșteri a producției industriale la următoarele activități ale industriei alimentare: prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 12,9% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 0,7%.

În perioada de referință s-au înregistrat descreșteri față de septembrie 2019 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – cu 50,0% (cauzând reducerea pe total industrie cu 1,2%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 46,5% (-1,4%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. – cu 43,3% (-0,8%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 32,1% (-0,4%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 23,2% (-0,4%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 10,5% (-0,5%), etc.

Totodată, în perioada de referință față de septembrie 2019, producția industrială a înregistrat creșteri la activitățile: fabricarea produselor textile – cu 77,6% (motivând creșterea pe total industrie cu 2,1%); alte activități industriale n.c.a. – cu 32,0% (+0,2%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 23,7% (+0,3%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 22,4% (+0,5%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 16,7% (+0,2%); tipărire și reproducere pe suporți a înregistrărilor – cu 13,8% (+0,1%); fabricarea de mobilă – cu 12,5% (+0,5%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 9,5% (+0,7%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 4,5% (+0,3%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 1,9% (+0,1%), etc.

Sectorul energetic în luna septembrie 2020 față de luna septembrie 2019 a înregistrat majorarea producției industriale cu 24,1%, motivând creșterea volumului de producție pe total industrie cu 1,4%.


Impactul COVID-19: Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra activității din domeniul industrial.


Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 CAEM - Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Eurostat:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...