37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2020

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2020

22.07.2020473 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Național de Statistică informează că în luna mai 2020, producția industrială (serie brută) s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 12,5%, ca urmare a descreșterii producției industriale în industria extractivă (-14,8%), în industria prelucrătoare (-13,4%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-0,9%).

În luna mai 2020, producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a micșorat cu 11,9% față de luna mai a anului precedent, ca efect al descreșterii producției industriale în industria extractivă (-15,1%), în industria prelucrătoare (-13,8%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-5,5%).

În ianuarie-mai 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mică cu 6,9%, ca urmare a descreșterii producției industriale în industria extractivă (-12,8%), în industria prelucrătoare (-6,4%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-8,3%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-mai 2020, comparativ cu ianuarie-mai 2019, s-a micșorat cu 7,6%, datorită descreșterii producției industriale în industria extractivă (-6,2%), în industria prelucrătoare (-6,1%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-6,0%).

n luna mai 2020 comparativ cu aceeași perioada a anului 2019 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creștere a producției industriale cu 13,5% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 2,7%). Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – de 4,5 ori (motivând creșterea pe total industrie cu 4,1%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 20,0% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,1%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 14,3% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,1%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 2,3% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,2%); etc.

În același timp s-au înregistrat reduceri a producției industriale la următoarele activități ale industriei alimentare: fabricarea altor produse alimentare – cu 52,0% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,7%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 35,5% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,9%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase  – cu 2,8% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,1%); etc.

În perioada de referință s-au înregistrat descreșteri față de mai 2019 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 62,2% (cauzând reducerea pe total industrie cu 4,1%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 57,5% (cauzând reducerea pe total industrie cu 1,9%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 53,2% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,5%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 52,4% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,6%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. – cu 48,7% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,9%); fabricarea de mobilă – cu 45,6% (cauzând reducerea pe total industrie cu 2,4%); fabricarea produselor textile – cu 45,1% (cauzând reducerea pe total industrie cu 1,5%); tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor – 38,3% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea băuturilor ­ – cu 25,3% (cauzând reducerea pe total industrie cu 3,1%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 21,9% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 15,1% (cauzând reducerea pe total industrie cu 1,4%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 8,5% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 1,6% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,1%); etc.

Totodată, în perioada de referință față de mai 2019, producția industrială a înregistrat creșteri la activitățile: fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 60,9% (motivând creșterea pe total industrie cu 2,1%); repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – cu 14,4% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,2%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 7,4% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,5%); etc.

Sectorul energetic în perioada mai 2020 față de mai 2019 a înregistrat micșorarea producției industriale cu 0,9%, motivând descreșterea indicelui general de producție pe total industrie cu 0,1%.


Impactul COVID-19: Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra activității din domeniul industrial.


Anexă:

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...