37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2020

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2020

22.09.2020737 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Național de Statistică informează că în luna iulie 20201,2, producția industrială (serie brută) s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 2,4%. Reducerea producției a fost cauzată de descreșteri în industria prelucrătoare (-3,7%). Totodată, s-au înregistrat creșteri în industria extractivă (+15,7%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+5,9%), atenuând scăderea producției pe total industrie cu respectiv 0,5% și 0,4%.

În luna iulie 2020, producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a micșorat cu 6,4% față de luna iulie a anului precedent, ca efect al descreșterii producției în industria prelucrătoare (-5,3%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-1,3%). Totodată, s-a înregistrat creștere în industria extractivă (+10,2%).

În ianuarie-iulie 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mică cu 6,3%, ca urmare a descreșterii producției în industria extractivă (-3,2%), în industria prelucrătoare (-6,3%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-6,4%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-iulie 2020, comparativ cu ianuarie-iulie 2019, s-a micșorat cu 7,4%, datorită descreșterii producției în industria extractivă (-2,1%), în industria prelucrătoare (-6,3%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-4,8%).

În luna iulie 2020 comparativ cu aceeași perioada a anului 2019 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o descreștere a producției industriale cu 0,6% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 0,1%). Descreșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea altor produse alimentare – cu 38,0% (-0,2%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 5,2% (-0,1%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 4,7% (-0,2%); fabricarea produselor lactate – cu 3,5% (-0,2%).

În același timp s-au înregistrat creșteri a producției industriale la următoarele activități ale industriei alimentare: fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – de 10,6 ori (motivând creșterea pe total industrie cu 0,4%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 11,8% (+0,1%), etc.

În perioada de referință s-au înregistrat descreșteri față de iulie 2019 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: fabricarea echipamentelor electrice – cu 48,4% (cauzând reducerea pe total industrie cu 1,8%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 46,9% (-2,3%); repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – cu 38,8% (-0,7%); industria metalurgică – cu 25,0% (-0,1%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. – cu 25,0% (-0,3%); tipărire și reproducere pe suporți a înregistrărilor – cu 24,9% (-0,2%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 13,1% (-0,7%); fabricarea produselor textile – cu 7,9% (-0,3%); fabricarea de mobilă – cu 3,4% (-0,2%); fabricarea băuturilor – cu 3,3% (-0,4%), etc.

Totodată, în perioada de referință față de iulie 2019, producția industrială a înregistrat creșteri la activitățile: industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 47,1% (motivând creșterea pe total industrie cu 1,2%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 26,9% (+1,1%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 14,9% (+1,2%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 14,5% (+0,3%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 10,3% (+0,1%), etc.

Sectorul energetic în perioada iulie 2020 față de iulie 2019 a înregistrat majorarea producției industriale cu 5,9%, motivând creșterea indicelui general de producție pe total industrie cu 0,4%.


Impactul COVID-19Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra activității din domeniul industrial.


Anexă:

 
Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:
 
Eurostat:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...