37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2020

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2020

23.10.2020502 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Național de Statistică informează că în luna august 2020, producția industrială (serie brută) s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 7,7%. Reducerea producției a fost cauzată de descreșteri în industria prelucrătoare (-9,8%). Totodată, s-au înregistrat creșteri în industria extractivă (+41,2%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+1,6%).

În luna august 2020, producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a micșorat cu 3,3% față de luna august a anului precedent, ca efect al descreșterii producției în industria prelucrătoare (-9,3%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-1,9%). Totodată, s-a înregistrat creștere în industria extractivă (+25,9%).

În ianuarie-august 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mică cu 6,5%, ca urmare a descreșterii producției în industria prelucrătoare (-6,9%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-5,9%). Totodată, s-a înregistrat creștere în industria extractivă (+2,7%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-august 2020, comparativ cu ianuarie-august 2019, s-a micșorat cu 6,9%, datorită descreșterii producției în industria prelucrătoare (-6,8%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-4,4%). Totodată, s-a înregistrat creștere în industria extractivă (+1,3%).

În luna august 2020 comparativ cu aceeași perioada a anului 2019 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o descreștere a producției industriale cu 17,2% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 3,9%). Descreșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea altor produse alimentare – cu 49,7% (-1,0%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 37,7% (-1,8%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 13,3% (-1,0%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 12,6% (-0,1%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 11,4% (-0,4%); fabricarea produselor lactate – cu 4,9% (-0,2%), etc.

În același timp s-au înregistrat creșteri a producției industriale la următoarele activități ale industriei alimentare: fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – de 51,3 ori (motivând creșterea pe total industrie cu 0,5%); fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor – cu 43,1%.

În perioada de referință s-au înregistrat descreșteri față de august 2019 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. – cu 52,8% (cauzând reducerea pe total industrie cu 1,0%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 46,3% (-0,6%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 46,0% (-1,3%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 45,8% (-2,5%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 40,5% (-0,6%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 19,8% (-1,0%); fabricarea băuturilor – cu 19,4% (-2,5%); tipărire și reproducere pe suporți a înregistrărilor – cu 6,8% (-0,1), etc.

Totodată, în perioada de referință față de august 2019, producția industrială a înregistrat creșteri la activitățile: repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – cu 31,7% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 30,6% (+2,1%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 18,4% (+0,8%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 14,4% (+0,2%); fabricarea de mobilă – cu 9,1% (+0,4%); alte activități industriale n.c.a. – cu 8,5% (+0,1%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 7,5% (+0,2%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 7,3% (+0,6%); fabricarea produselor textile – cu 4,1% (+0,1%).

Sectorul energetic în luna august 2020 față de luna august 2019 a înregistrat majorarea producției industriale cu 1,6%, motivând creșterea indicelui general de producție pe total industrie cu 0,1%.


Impactul COVID-19: Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra activității din domeniul industrial.


Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:Eurostat:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...