37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2020

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2020

23.06.2020480 views Biorul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Național de Statistică informează că, în luna aprilie 2020, producția industrială (serie brută) s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 25,0%, ca urmare a descreșterii producției industriale în industria extractivă (-37,6%) și în industria prelucrătoare (-28,5%). Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+6,1%).

În luna aprilie 2020 producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a micșorat cu 19,7% față de luna aprilie a anului precedent, ca efect al descreșterii producției industriale în industria extractivă (-26,3%), în industria prelucrătoare (-27,9%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-5,9%).

În ianuarie-aprilie 2020 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) a fost mai mică cu 5,6%, ca urmare a descreșterii în industria extractivă (-12,1%), în industria prelucrătoare (-4,5%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-8,9%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-aprilie 2020 comparativ cu ianuarie-aprilie 2019 s-a micșorat cu 6,4%, datorită descreșterii în industria extractivă (-4,0%), în industria prelucrătoare (-4,1%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-6,1%).

INFORMATIV: Activitatea industriei în luna aprilie 2020, perioadă declarată stare de urgență pe teritoriul Republicii Moldova

În luna aprilie 2020 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 industria alimentară, în ansamblu a înregistrat o creștere a producției industriale cu 0,3% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 0,1%). Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – de 7,7 ori (motivând creșterea pe total industrie cu 2,6%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 18,1% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,1%), etc.

În același timp s-au înregistrat reduceri a producției industriale la următoarele activități ale industriei alimentare: fabricarea altor produse alimentare – cu 53,2% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,8%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 36,4% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,3%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 23,0% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,6%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase  – cu 18,3% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,7%); fabricarea produselor lactate – cu 2,4% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,1%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 1,9% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,1%).

În perioada de referință s-au înregistrat descreșteri față de aprilie 2019 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 82,5% (cauzând reducerea pe total industrie cu 5,1%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 69,1% (cauzând reducerea pe total industrie cu 2,3%); fabricarea de mobilă – cu 66,8% (cauzând reducerea pe total industrie cu 2,2%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 61,7% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,5%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 59,5% (cauzând reducerea pe total industrie cu 1,0%); fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 58,6% (cauzând reducerea pe total industrie cu 5,5%); fabricarea produselor textile – cu 48,0% (cauzând reducerea pe total industrie cu 1,9%); tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor – 47,3% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,4%); industria metalurgică – cu 31,7% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,1%); repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor  – cu 31,4% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,5%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 28,2% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea băuturilor ­ – cu 22,5% (cauzând reducerea pe total industrie cu 2,4%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 22,4% (cauzând reducerea pe total industrie cu 1,7%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 14,0% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 11,8% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 9,3% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. – cu 6,8% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,1%), etc.

Totodată, în perioada de referință față de aprilie 2019 producția industrială a înregistrat creștere la activitatea fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 31,4% (motivând creșterea pe total industrie cu 1,0%).

Sectorul energetic în perioada aprilie 2020 față de aprilie 2019 a înregistrat majorarea producției industriale cu 6,1%, motivând creșterea indicelui general de producție pe total industrie cu 0,7%. Această creștere a fost cauzată în special de creșterea producției industriale de energie termică.

Anexă:

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...