37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activitatea industriei în ianuarie-noiembrie 2020

Activitatea industriei în ianuarie-noiembrie 2020

21.01.2021227 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Național de Statistică informează că în luna noiembrie 2020, producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 2,7%. Majorarea producției a fost cauzată de creșteri în industria extractivă (+31,5%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+28,7%), generând majorarea producției pe total industrie cu 0,6% și 4,1% respectiv. Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria prelucrătoare (-2,4%), atenuând creșterea producției pe total industrie cu 2,0%.

În luna noiembrie 2020, producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a majorat cu 1,1% față de luna noiembrie a anului precedent, ca efect al creșterii producției în industria extractivă (+24,3%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+18,0%). Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria prelucrătoare (-2,5%).

În ianuarie-noiembrie 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mică cu 5,9%, ca urmare a descreșterii producției în industria prelucrătoare (-7,2%). Totodată, s-au înregistrat creșteri în industria extractivă (+7,9%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+0,7%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-noiembrie 2020, comparativ cu ianuarie-noiembrie 2019, s-a micșorat cu 6,6%, datorită descreșterii producției în industria prelucrătoare (-6,6%). Totodată, s-au înregistrat creșteri în industria extractivă (+5,6%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+0,3%).

În luna noiembrie 2020 comparativ cu aceeași perioada a anului 2019 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o descreștere a producției industriale cu 2,8% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 0,7%). Descreșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 53,2% (-3,1%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 12,7% (-0,7%) și fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 6,0% (-0,2%).

În același timp s-au înregistrat creșteri a producției industriale la următoarele activități ale industriei alimentare: fabricarea altor produse alimentare – cu 55,5% (+2,0%); fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – cu 24,8% (+0,9%); fabricarea produselor lactate – cu 10,5% (+0,3%), etc.

În luna de referință s-au înregistrat descreșteri față de noiembrie 2019 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – cu 27,5% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,4%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 25,8% (-0,2%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 23,3% (-1,0%); tipărire și reproducere pe suporți a înregistrărilor – cu 20,9% (-0,2%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 18,9% (-0,4%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 18,3% (-0,3%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 8,8% (-0,7%); fabricarea băuturilor – cu 7,8% (-1,0%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 5,7% (-0,1%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 5,2% (-0,1%), etc.

Totodată, în luna de raport față de noiembrie 2019, producția industrială a înregistrat creșteri la activitățile: fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 29,2% (+0,8%); fabricarea produselor textile – cu 23,1% (+0,8%); fabricarea de mobilă – cu 14,3% (+0,5%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 14,2% (+0,8%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 4,2% (+0,1%), etc.

Impactul COVID-19: Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra activității din domeniul industrial.


Anexă:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Eurostat:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...