37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activitatea industriei în ianuarie-mai 2021

Activitatea industriei în ianuarie-mai 2021

21.07.2021260 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Național de Statistică informează că, în luna mai 2021, producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 11,6%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna mai 2020 față de luna  mai 2019 cu 12,9%. Majorarea producției în mai 2021 față de luna mai 2020 a fost cauzată de creșteri în industria extractivă (+17,6%), în industria prelucrătoare (+11,4%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+12,3%), generând creșterea producției pe total industrie cu respectiv 0,5%, 10,1% și 1,0%.

În luna mai 2021, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a majorat cu 14,7% față de luna mai a anului precedent, ca efect al creșterii producției în industria extractivă (+21,2%), în industria prelucrătoare (+14,6%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+14,2%).

În ianuarie-mai 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 11,7%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-mai 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019 cu 7,0%. Majorarea producției în ianuarie-mai 2021 față de perioada similară a anului trecut a fost cauzată de  creșterea producției în industria extractivă (+11,2%), în industria prelucrătoare (+8,5%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+25,4%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-mai 2021, comparativ cu ianuarie-mai 2020, s-a majorat cu 8,8%, ca rezultat al creșterii producției în industria extractivă (+8,9%), în industria prelucrătoare (+6,8%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+18,7%).

În luna mai 2021, comparativ cu lună mai 2020, industria alimentară a înregistrat o descreștere a producției cu 11,7% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 3,1%). Descreșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – cu 64,8% (cauzând reducerea pe total industrie cu 3,9%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 12,2% (-0,1%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 6,7% (-0,5%); fabricarea produselor lactate – cu 3,8% (-0,2%).

În același timp s-au înregistrat creșteri a producției industriale la următoarele activități ale industriei alimentare: fabricarea altor produse alimentare – cu 72,5% (+0,5%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 39,2% (+0,9%); %); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 2,1% (+0,1%), etc.În luna mai 2021 s-au înregistrat creșteri față de mai 2020 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: fabricarea de mobilă – de 2,1 ori (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 3,0%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 81,7% (+1,9%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 75,9% (+0,9%); fabricarea produselor textile – cu 71,1% (+1,7%); industria metalurgică – cu 60,8% (+0,1%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 42,6% (+0,2%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 33,5% (+1,6%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 31,0% (+1,2%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 19,3% (+0,3%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4 – cu 18,1% (+0,2%); fabricarea băuturilor – cu 16,9% (+1,2%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 13,9% (+0,2%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 11,5% (+0,9%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 9,4% (+0,5%), etc.Totodată, în luna mai 2021 față de mai 2020, producția a înregistrat descreșteri la activitățile: repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – cu 45,1% (-0,7%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 16,3% (-1,2%).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...