37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activitatea industriei în ianuarie-iunie 2021

Activitatea industriei în ianuarie-iunie 2021

23.08.2021442 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Național de Statistică informează că, în luna iunie 2021, producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 20,4%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna iunie 2020 față de luna iunie 2019 cu 6,8%. Majorarea producției în iunie 2021 față de luna iunie 2020 a fost cauzată de creșteri în industria extractivă (+18,1%), în industria prelucrătoare (+21,6%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+8,7%), generând creșterea producției pe total industrie cu respectiv 0,7%, 19,0% și 0,7%.

În luna iunie 2021, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a majorat cu 15,9% față de luna iunie a anului precedent, ca efect al creșterii producției în industria extractivă (+15,6%), în industria prelucrătoare (+17,3%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+9,4%).

n ianuarie-iunie 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 13,1%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-iunie 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019 cu 7,0%. Majorarea producției în ianuarie-iunie 2021 față de perioada similară a anului trecut a fost cauzată de creșterea producției în industria extractivă (+12,5%), în industria prelucrătoare (+10,8%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+24,1%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-iunie 2021, comparativ cu ianuarie-iunie 2020, s-a majorat cu 9,8%, ca rezultat al creșterii producției în industria extractivă (+10,3%), în industria prelucrătoare (+8,6%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+17,0%).

În luna iunie 2021, comparativ cu lună iunie 2020, industria alimentară a înregistrat o creștere a producției cu 5,9% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 1,3%). Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea altor produse alimentare – cu 96,7% (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 0,9%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 25,2% (+0,1%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 23,9% (+0,1%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 23,2% (+0,7%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 15,1% (+0,5%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 7,7% (+0,5%); fabricarea produselor lactate – cu 4,9% (+0,2%), etc.

În același timp s-a înregistrat descreșterea producției industriale la fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale cu 58,1%, cauzând reducerea pe total industrie cu 1,8%.

În luna iunie 2021 s-au înregistrat creșteri față de iunie 2020 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: fabricarea de mobilă – de 2,9 ori (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 6,0%); repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – cu 81,1% (+0,5%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 77,7% (+0,8%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 64,7% (+0,4%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 52,3% (+2,2%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 48,5% (+0,7%); industria metalurgică – cu 47,4% (+0,1%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 31,0% (+1,0%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 30,3% (+1,5%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 22,3% (+1,9%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 21,8% (+1,8%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 19,9% (+0,3%); fabricarea băuturilor – cu 14,1% (+1,0%); fabricarea produselor textile – cu 14,1% (+0,7%), etc.

Totodată, în luna iunie 2021 față de iunie 2020, producția a înregistrat descreșteri la activitățile: fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 33,7% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 0,3%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 18,5% (-1,0%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 12,9% (-0,8%), etc.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...