37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activitatea industriei în ianuarie-iulie 2021

Activitatea industriei în ianuarie-iulie 2021

21.09.2021363 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Național de Statistică informează că, în luna iulie 2021, producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 16,2%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna iulie 2020 față de luna iulie 2019 cu 3,2%. Majorarea producției în iulie 2021 față de luna iulie 2020 a fost cauzată de creșteri în industria prelucrătoare (+18,2%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+3,8%), generând creșterea producției pe total industrie cu respectiv 16,1% și 0,3%. Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria extractivă (-3,9%), atenuând creșterea producției pe total industrie cu 0,2%.

În luna iulie 2021, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a majorat cu 13,4% față de luna iulie a anului precedent, ca efect al creșterii producției în industria prelucrătoare (+13,8%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+7,3%). Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria extractivă (-5,0%).

În ianuarie-iulie 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 13,6%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-iulie 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019 cu 6,5%. Majorarea producției în ianuarie-iulie 2021 față de perioada similară a anului trecut a fost cauzată de creșterea producției în industria extractivă (+8,9%), în industria prelucrătoare (+12,0%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+22,7%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-iulie 2021, comparativ cu ianuarie-iulie 2020, s-a majorat cu 10,4%, ca rezultat al creșterii producției în industria extractivă (+7,8%), în industria prelucrătoare (+9,4%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+15,4%).

În luna iulie 2021, comparativ cu lună iulie 2020, industria alimentară a înregistrat o creștere a producției cu 3,6% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 0,7%). Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea altor produse alimentare de 2,0 ori (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 0,3%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 31,0% (+0,2%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 22,3% (+0,1%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 9,9% (+0,7%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 3,3% (+0,1%).

În același timp s-au înregistrat descreșteri a producției industriale la fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale cu 84,0% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,4%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 8,1% (-0,2%); fabricarea produselor lactate – cu 1,4% (-0,1%), etc.

În luna iulie 2021 s-au înregistrat creșteri față de iulie 2020 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: fabricarea de mobilă – de 2,7 ori (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 6,7%); repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – de 2,4 ori (+0,8%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4 – cu 52,0% (+0,7%);  industria metalurgică – cu 50,7% (+0,1%); fabricarea băuturilor – cu 48,0% (+4,2%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 39,2% (+0,2%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 33,6% (+0,5%); alte activități industriale n.c.a. – 32,4% (+0,2%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 30,6% (+0,9%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 25,7% (+1,2%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 22,2% (+0,1%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 8,8% (+0,8%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 8,6% (+0,1%); fabricarea produselor textile – cu 5,0% (+0,2%), etc.

Totodată, în luna iulie 2021 față de iulie 2020, producția a înregistrat descreșteri la activitățile: fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 25,5% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 1,6%); tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor – cu 23,9% (-0,1%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 11,3% (-0,5%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 4,1% (-0,4%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 2,3% (-0,1%).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...