37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activitatea industriei în ianuarie-august 2021

Activitatea industriei în ianuarie-august 2021

21.10.2021364 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Național de Statistică informează că, în luna august 2021, producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 6,6%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna august 2020 față de luna august 2019 cu 7,9%. Majorarea producției în august 2021 față de luna august 2020 a fost cauzată de creșteri în industria extractivă (+2,3%), în industria prelucrătoare (+7,1%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+3,7%), generând creșterea producției pe total industrie cu respectiv 0,1%, 6,2% și 0,3%.

În luna august 2021, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a majorat cu 9,0% față de luna august a anului precedent, ca efect al creșterii producției în industria extractivă (+0,4%), în industria prelucrătoare (+9,2%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+7,6%).

În ianuarie-august 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 12,8%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-august 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019 cu 6,6%. Majorarea producției în ianuarie-august 2021 față de perioada similară a anului trecut a fost cauzată de creșterea producției în industria extractivă (+8,2%), în industria prelucrătoare (+11,4%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+21,4%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-august 2021, comparativ cu ianuarie-august 2020, s-a majorat cu 10,1%, ca rezultat al creșterii producției în industria extractivă (+7,1%), în industria prelucrătoare (+9,3%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+14,3%).

În luna august 2021, comparativ cu lună august 2020, industria alimentară a înregistrat o creștere a producției cu 16,0% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 3,3%). Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 49,5% (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 0,2%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 36,4% (+0,2%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 25,5% (+1,7%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 23,0% (+0,8%); fabricarea altor produse alimentare – cu 13,4% (+0,2%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 12,8% (+0,5%), fabricarea produselor lactate – cu 6,5% (+0,3%).

În același timp s-au înregistrat descreșteri ale producției industriale la fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale cu 70,3% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor – 30,7% (-0,1%).

În luna august 2021 s-au înregistrat creșteri față de august 2020 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice cu 54,2% (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu  0,4%); fabricarea de mobilă – cu 53,4% (+2,3%); alte activități industriale n.c.a.4 – 44,8% (+0,3%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 34,8% (+1,6%); industria metalurgică – cu 30,7% (+0,1%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 24,1% (+0,4%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 23,2% (+0,2%); fabricarea băuturilor – cu 15,8% (+1,2%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 10,9% (+0,5%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 6,9% (+0,7%), etc.

Totodată, în luna august 2021 față de august 2020, producția a înregistrat descreșteri la activitățile: fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor cu 53,4% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 2,7%); tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor – cu 41,8% (-0,3%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 41,4% (-0,4%); fabricarea produselor textile – cu 19,5% (-0,8%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. – cu 18,4% (-0,2%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 11,4% (-0,2%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 11,3% (-0,3%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 8,9% (-0,6%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 3,3% (-0,3%), etc.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...