37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activitatea industriei în ianuarie-aprilie 2021

Activitatea industriei în ianuarie-aprilie 2021

21.06.2021469 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Național de Statistică informează că în luna aprilie 2021, producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 50,4%, pe fundalul descreșterii producției în aprilie 2020 față de luna corespunzătoare a anului 2019 cu 25,8%. Majorarea producției în aprilie 2021 a fost cauzată de creșteri în industria extractivă (+71,5%), în industria prelucrătoare (+51,6%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+40,8%), generând creșterea producției pe total industrie cu respectiv 1,9%, 42,1% și 6,4%.

În luna aprilie 2021, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a majorat cu 26,1% față de luna aprilie a anului precedent, ca efect al creșterii producției în industria extractivă (+54,8%), în industria prelucrătoare (+41,9%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+20,5%).

În ianuarie-aprilie 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 11,9%, ca urmare a creșterii producției în industria extractivă (+9,0%), în industria prelucrătoare (+8,0%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+26,6%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-aprilie 2021, comparativ cu ianuarie-aprilie 2020, s-a majorat cu 7,7%, ca rezultat al creșterii producției în industria extractivă (+6,7%), în industria prelucrătoare (+5,2%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+20,0%).

În luna aprilie 2021, comparativ cu aceeași lună a anului 2020, industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creștere a producției industriale cu 2,1% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 0,6%). Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea altor produse alimentare – de 2,0 ori (+1,0%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 98,9% (+0,6%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 32,0% (+1,4%); fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor – cu 17,4% (+0,1%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 13,9% (+1,1%); fabricarea produselor lactate – cu 2,9% (+0,1%), etc.

În același timp s-au înregistrat descreșteri a producției industriale la următoarele activități ale industriei alimentare: fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – cu 90,8% (cauzând reducerea pe total industrie cu 3,6%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 16,0% (-0,1%). 

În luna de referință s-au înregistrat creșteri față de aprilie 2020 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: fabricarea de mobilă – de 5,4 ori (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 5,6%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – de 3,9 ori (+5,3%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – de 3,9 ori (+2,2%); fabricarea echipamentelor electrice – de 2,7 ori (+3,4%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – de 2,6 ori (+0,8%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – de 2,3 ori (+5,8%); fabricarea produselor textile – de 2,2 ori (+3,8%); industria metalurgică – de 2,1 ori (+0,2%); repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – de 2,0 ori (+1,0%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 71,5% (+2,7%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 70,3% (+0,4%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 41,5% (+2,4%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 39,0% (+3,1%); fabricarea băuturilor – cu 21,1% (+1,6%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 25,0% (+0,5%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4 – cu 13,4% (+0,3%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 13,1% (+0,9%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 4,3% (+0,1%), etc.

Anexă:

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...