37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Activitatea independentă. Evidența vânzărilor și procurărilor în scopuri fiscale

Activitatea independentă. Evidența vânzărilor și procurărilor în scopuri fiscale

11.05.20184.970 views

1

(3 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Ordinul ministrului finanțelor nr.2 din 09 ianuarie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activității persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă, a fost modificat și completat conform prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor 72 din 27 martie 2018.

Astfel, au fost aprobate Indicațiile metodice privind particularitățile ținerii evidenței vânzărilor și procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente, (anexa nr.6), Borderoul de achiziţie al persoanei fizice ce desfășoară activități independente (anexa nr.7) și Instrucțiunea de completare a acestuia (anexa nr.8).

Borderoul de achiziţie, reprezintă un formular tipizat care se utilizează în cazul achiziţiei produselor de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente conform art.696 din Codul fiscal de la persoanele fizice-cetăţeni care nu practică activitate de întreprinzător.

Indicațiile metodice, se extind asupra persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în conformitate cu prevederile cap.102 al titlului II din Codul fiscal. Indicațiile metodice, prevăd că la efectuarea decontărilor în numerar pentru operațiunile economice cu cumpărătorii, persoanele fizice ce desfășoară activități independente sunt obligate să utilizeze mașina de casă și control cu memorie fiscală, eliberând plătitorilor bonurile de casă.

Subiecții menționați, vor înregistra vânzările și procurările în Registrul-jurnal de vânzări și procurări, în felul următor:
a) vânzările la data încasării efective a numerarului (primirii compensărilor în altă formă) din vânzarea bunurilor/ mărfurilor, iar în cazul încasării mijloacelor la contul bancar – la data intrării mijloacelor în contul curent, în baza extrasului de cont;
b) procurările - la data achitării bunurilor și serviciilor procurate.

Registrul-jurnal se întocmește într-un singur exemplar pe suport de hârtie pentru fiecare perioadă fiscală de gestiune, cu excepția cazului când la sfârșitul perioadei fiscale de gestiune în Registrul-jurnal a rămas spațiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi folosit pentru înregistrarea vânzărilor și procurărilor anului de gestiune imediat următor. În Registru, se va indica numărul de ordine a înregistrării în Registru, data reflectării operațiunii, denumirea, numărul și data documentului justificativ în baza căruia a fost efectuată înregistrarea operațiunii, conținutul succint al operațiunii reflectate în documentul justificativ, suma veniturilor realizate în decursul zilei în care s-au efectuat operațiuni economice, în baza raportului de închidere zilnică a MCC (Raportul Z) și/sau suma cheltuielilor suportate pe fiecare operațiune (de exemplu, procurarea/importul mărfurilor, taxele și plățile la buget pentru importul mărfurilor).

În caz de returnare/restituire a mărfii efectuată de către cumpărător în perioada fiscală de gestiune, inclusiv în cazul în care vînzarea mărfurilor respective a avut loc în perioadele fiscale precedente, suma returului numerarului, se indică în Regsitru cu semnul minus.

Un exemplu de completare a Registrului - jurnal de vânzări și procurări, puteți consulta mai jos:

Exemplu: Persoana fizică X ce desfășoară activități independente, a efectuat în decembrie 201X următoarele operațiuni economice: la data 10.12.201X procurarea MCC în valoarea de 1500 lei; încasarea numerarului la 13.12.201X pentru comercializarea produselor în valoarea de 1200 lei; procurarea la 13.12.201X a produselor în sumă de 600 lei; încasarea la 14.12.201X a plăților pentru comercializarea produselor în valoare de 950 lei; încasarea numerarului la 16.12.201X pentru comercializarea produselor în valoarea de 800 lei; restituirea la 16.12.201X a mijloacelor bănești aferent returului de produse în sumă de 180 lei; achitarea la 19.12.201X a serviciilor de reparație a MCC în sumă de 175 lei; procurarea la 24.12.201X a produselor agricole de la o persoană fizică-cetățean care nu desfășoară activitate de întreprinzător în sumă de 3000 lei; comercializarea la 30.12.201X a produselor agricole în valoare de 4500 lei; încasarea la 30.12.201X a mijloacelor bănești din comercializarea electronică a produselor. În baza datelor din exemplu, persoana ce desfășoară activități independente, va înregistra aceste operațiuni în Registrul - jurnal în felul următor:

Înregistrarea

Denumirea, numărul și data documentului

Conținutul operațiunii

Venituri, lei

Cheltuieli, lei

Nr.

Data

1

2 3 4 5

6

1

10.12.201X

Factura fiscală AV 54831 din 10.12.201X pt procurarea MCC Procurarea MCC

-

1500

2

13.12.201X

Raportul Z nr.111 din 13.12.201X al MCC Comercializarea produselor

1200

-

3

13.12.201X

Factura nr EM 99877 din 13.12.201X Procurarea produselor

-

600

4

14.12.201X

Raportul Z nr.112 al MCC din 14.12.201X Comercializarea produselor

950

-

5

16.12.201X

Raportul Z nr.113 al MCC din 16.12.201X Comercializarea produselor

800

-

6

16.12.201X

Actul nr.2 privind sumele de bani restituite cumpărătorilor (clienților) pentru mărfurile și bonurile de casă întoarse din 16.12.201X Restituirea mijl. bănești pt. produsul returnat

(-180)

-

7

19.12.201X

Bon de plată nr.80040 din 19.12.201X Achitarea serviciilor reparație MCC

-

175

8

24.12.201X

Conform borderoului Procurarea produselor agricole (mere, struguri)

-

3000

9

30.12.201X

Raportul Z nr.114 al MCC din 30.12.201X Comercializarea produselor agricole (mere, struguri)

4500

-

10

30.12.201X

Extras din cont din 30.12.201X Încasarea la contul curent a mijloacelor banești

350

-

Total

7620

5275

În Registrul - jurnal, nu sunt admise ștersături sau alte procedee similare, precum și lăsarea de spații libere între operațiunile înscrise în acestea. Erorile, se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrelor eronate, pentru ca acestea să poată fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectă. Corectarea se confirmă prin semnătura persoanei cu indicarea datei corectării.

Atenție! Persoanele fizice ce desfășoară activități independente au obligația păstrării tuturor documentelor justificative (factura fiscală, actul de achiziție a mărfii, raportul de casă Z, bonul de plată etc.), Registrele-jurnal, Registrele MCC și copia borderoului pe o perioadă de cel puțin 4 ani.

La încetarea activității independente, în termen de 5 zile de la adoptarea unei astfel de decizii, persoana fizică prezintă subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat documentele specificate mai sus, pentru efectuarea controlului fiscal. După efectuarea controlului fiscal persoanei fizice ce desfășoară activități independente îi vor fi restituite documentele menționate.

Ordinul ministrului finanțelor nr.2 din 09 ianuarie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activității persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă, a fost modificat și completat conform prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor 72 din 27 martie 2018.

Astfel, au fost aprobate Indicațiile metodice privind particularitățile ținerii evidenței vânzărilor și procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente, (anexa nr.6), Borderoul de achiziţie al persoanei fizice ce desfășoară activități independente (anexa nr.7) și Instrucțiunea de completare a acestuia (anexa nr.8).

Borderoul de achiziţie, reprezintă un formular tipizat care se utilizează în cazul achiziţiei produselor de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente conform art.696 din Codul fiscal de la persoanele fizice-cetăţeni care nu practică activitate de întreprinzător.

Indicațiile metodice, se extind asupra persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în conformitate cu prevederile cap.102 al titlului II din Codul fiscal. Indicațiile metodice, prevăd că la efectuarea decontărilor în numerar pentru operațiunile economice cu cumpărătorii, persoanele fizice ce desfășoară activități independente sunt obligate să utilizeze mașina de casă și control cu memorie fiscală, eliberând plătitorilor bonurile de casă.

Subiecții menționați, vor înregistra vânzările și procurările în Registrul-jurnal de vânzări și procurări, în felul următor:
a) vânzările la data încasării efective a numerarului (primirii compensărilor în altă formă) din vânzarea bunurilor/ mărfurilor, iar în cazul încasării mijloacelor la contul bancar – la data intrării mijloacelor în contul curent, în baza extrasului de cont;
b) procurările - la data achitării bunurilor și serviciilor procurate.

Registrul-jurnal se întocmește într-un singur exemplar pe suport de hârtie pentru fiecare perioadă fiscală de gestiune, cu excepția cazului când la sfârșitul perioadei fiscale de gestiune în Registrul-jurnal a rămas spațiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi folosit pentru înregistrarea vânzărilor și procurărilor anului de gestiune imediat următor. În Registru, se va indica numărul de ordine a înregistrării în Registru, data reflectării operațiunii, denumirea, numărul și data documentului justificativ în baza căruia a fost efectuată înregistrarea operațiunii, conținutul succint al operațiunii reflectate în documentul justificativ, suma veniturilor realizate în decursul zilei în care s-au efectuat operațiuni economice, în baza raportului de închidere zilnică a MCC (Raportul Z) și/sau suma cheltuielilor suportate pe fiecare operațiune (de exemplu, procurarea/importul mărfurilor, taxele și plățile la buget pentru importul mărfurilor).

În caz de returnare/restituire a mărfii efectuată de către cumpărător în perioada fiscală de gestiune, inclusiv în cazul în care vînzarea mărfurilor respective a avut loc în perioadele fiscale precedente, suma returului numerarului, se indică în Regsitru cu semnul minus.

Un exemplu de completare a Registrului - jurnal de vânzări și procurări, puteți consulta mai jos:

Exemplu: Persoana fizică X ce desfășoară activități independente, a efectuat în decembrie 201X următoarele operațiuni economice: la data 10.12.201X procurarea MCC în valoarea de 1500 lei; încasarea numerarului la 13.12.201X pentru comercializarea produselor în valoarea de 1200 lei; procurarea la 13.12.201X a produselor în sumă de 600 lei; încasarea la 14.12.201X a plăților pentru comercializarea produselor în valoare de 950 lei; încasarea numerarului la 16.12.201X pentru comercializarea produselor în valoarea de 800 lei; restituirea la 16.12.201X a mijloacelor bănești aferent returului de produse în sumă de 180 lei; achitarea la 19.12.201X a serviciilor de reparație a MCC în sumă de 175 lei; procurarea la 24.12.201X a produselor agricole de la o persoană fizică-cetățean care nu desfășoară activitate de întreprinzător în sumă de 3000 lei; comercializarea la 30.12.201X a produselor agricole în valoare de 4500 lei; încasarea la 30.12.201X a mijloacelor bănești din comercializarea electronică a produselor. În baza datelor din exemplu, persoana ce desfășoară activități independente, va înregistra aceste operațiuni în Registrul - jurnal în felul următor:

Înregistrarea

Denumirea, numărul și data documentului

Conținutul operațiunii

Venituri, lei

Cheltuieli, lei

Nr.

Data

1

2 3 4 5

6

1

10.12.201X

Factura fiscală AV 54831 din 10.12.201X pt procurarea MCC Procurarea MCC

-

1500

2

13.12.201X

Raportul Z nr.111 din 13.12.201X al MCC Comercializarea produselor

1200

-

3

13.12.201X

Factura nr EM 99877 din 13.12.201X Procurarea produselor

-

600

4

14.12.201X

Raportul Z nr.112 al MCC din 14.12.201X Comercializarea produselor

950

-

5

16.12.201X

Raportul Z nr.113 al MCC din 16.12.201X Comercializarea produselor

800

-

6

16.12.201X

Actul nr.2 privind sumele de bani restituite cumpărătorilor (clienților) pentru mărfurile și bonurile de casă întoarse din 16.12.201X Restituirea mijl. bănești pt. produsul returnat

(-180)

-

7

19.12.201X

Bon de plată nr.80040 din 19.12.201X Achitarea serviciilor reparație MCC

-

175

8

24.12.201X

Conform borderoului Procurarea produselor agricole (mere, struguri)

-

3000

9

30.12.201X

Raportul Z nr.114 al MCC din 30.12.201X Comercializarea produselor agricole (mere, struguri)

4500

-

10

30.12.201X

Extras din cont din 30.12.201X Încasarea la contul curent a mijloacelor banești

350

-

Total

7620

5275

În Registrul - jurnal, nu sunt admise ștersături sau alte procedee similare, precum și lăsarea de spații libere între operațiunile înscrise în acestea. Erorile, se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrelor eronate, pentru ca acestea să poată fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectă. Corectarea se confirmă prin semnătura persoanei cu indicarea datei corectării.

Atenție! Persoanele fizice ce desfășoară activități independente au obligația păstrării tuturor documentelor justificative (factura fiscală, actul de achiziție a mărfii, raportul de casă Z, bonul de plată etc.), Registrele-jurnal, Registrele MCC și copia borderoului pe o perioadă de cel puțin 4 ani.

La încetarea activității independente, în termen de 5 zile de la adoptarea unei astfel de decizii, persoana fizică prezintă subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat documentele specificate mai sus, pentru efectuarea controlului fiscal. După efectuarea controlului fiscal persoanei fizice ce desfășoară activități independente îi vor fi restituite documentele menționate.

Comentarii

  1. Ecaterina spune:

    Bună ziua! De unde se procură acest Registru Jurnal?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...