37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2020

Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2020

14.08.2020637 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Criza cauzată de efectele epidemiei COVID-19, pe plan mondial, a avut un impact negativ și asupra schimburilor comerciale ale Republicii Moldova.

Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna iunie 2020* s-au cifrat la 189,6 milioane dolari SUA, cu 21,8% mai mult, față de luna precedentă și cu 6,2% mai puțin, comparativ cu luna iunie 2019.

n ianuarie-iunie 2020 exporturile de mărfuri au însumat 1170,2 milioane dolari SUA,volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2019 cu 14,0%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 902,5 milioane dolari SUA (77,1% din total exporturi), fiind în scădere cu 5,1% față de ianuarie-iunie 2019, care a contribuit la micșorarea pe total exporturi cu 3,5%.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 267,7 milioane dolari SUA (22,9% din total exporturi), sau cu 34,8% mai puțin, comparativ cu ianuarie-iunie 2019. Reexporturile de mărfuri după prelucrare (îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere si alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 16,3% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (medicamente, țigarete care conțin tutun, distilate de vin sau de tescovină de struguri, whisky, gin, votcă, lichioruri, bere, motorină, țesături și materiale tricotate sau croșetate, uleiuri esențiale, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, autoturisme, mobilier) – 6,6%.

Mijloacele de transport rutier, în ianuarie-iunie 2020, rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (85,0% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (9,5%), feroviar (4,3%), aerian (1,1%) și expedieri poștale (0,1%).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27) au totalizat 742,6 milioane dolari SUA (cu 13,0% mai puțin, față de ianuarie-iunie 2019), deținând o cotă de 63,4% în total exporturi (62,7% - în ianuarie-iunie 2019).

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 16,6% (în ianuarie-iunie 2019 – 14,9%), ce corespunde unei valori de 193,8 milioane dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au micșorat cu 4,2%,comparativ cu ianuarie-iunie 2019.

Importurile de mărfuri realizate în luna iunie 2020 au constituit 413,1 milioane dolari SUA, cu 25,4% mai mult, față de luna anterioară și cu 7,3% mai puțin, comparativ cu luna iunie 2019.

În ianuarie-iunie 2020 importurile de mărfuri au evoluat la 2393,2 milioane dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2019 cu 14,8%.

Majoritatea importurilor de mărfuri, în ianuarie-iunie 2020, continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (86,7% din total importuri), fiind urmate de instalațiile fixe de transport (4,7%), transportul feroviar (3,9%), aerian (2,4%), maritim (1,7%), autopropulsie (0,4%) și expedieri poștale (0,2%).

Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 1118,2 milioane dolari SUA (cu 18,7% mai puțin, față de ianuarie-iunie 2019), deținând o pondere de 46,7% în total importuri (49,0% - în ianuarie-iunie 2019).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 585,4 milioane dolari SUA (cu 16,0% mai puțin, decât în ianuarie-iunie 2019), care echivalează cu o cotă de 24,5% în total importuri (24,8% - în ianuarie-iunie 2019).

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor Republicii Moldova a determinat acumularea în ianuarie-iunie 2020 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de1223,0 milioane dolari SUA, cu 224,1 milioane dolari SUA (-15,5%) mai puțin, comparativ cu cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2019.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) balanța comercială s-a încheiat cu un deficit de  375,6 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 391,6 milioane dolari SUA, respectiv cu 145,7 milioane dolari SUA (-28,0%) și cu 102,5 milioane dolari SUA (-20,7%) mai puțin, față de cele înregistrate în ianuarie-iunie 2019.

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-iunie 2020 a fost de 48,9%, comparativ cu 48,5 % în perioada similară din anul 2019.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturiîn ianuarie-iunie 2020 a constituit 66,4% (în ianuarie-iunie 2019 – 62,1%), iar cu țările CSI – 33,1% (în ianuarie-iunie 2019 – 29,1%).

Persoanele fizice au importat în ianuarie-iunie 2020mărfuri și produse în valoare de74,0 mil. dolari SUA, cu 20,5% mai puțin în raport cu aceeași perioadă din anul 2019. Scăderea a fost condiționată, în principal, de micșorarea importurilor de autoturisme (-19,7%), cărora le-a revenit 82,8% din importurile realizate de persoanele fizice.

Anexe (8 tabele .xlsx)

*Note:

  • Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
  • Datele pentru luna iunie 2020 sunt provizorii, iar pentru lunile precedente și perioadele corespunzătoare din anii precedenți  - date rectificate.
  • Reexporturile de mărfuri străine includ în sine reexporturile clasice de mărfuri și reexporturile de mărfuri după prelucrare.Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor:

  • Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import a agenților economici și persoanelor fizice).

Informații relevante:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...