37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2020

Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2020

17.09.2020583 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2020 s-au cifrat la 209,2 milioane dolari SUA, cu 10,3% mai mult, față de luna iunie 2020 și cu 5,0% mai puțin, comparativ cu luna iulie 2019.

În ianuarie-iulie 2020 exporturile de mărfuri au însumat 1,4 miliarde dolari SUA,volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2019 cu 12,8%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1,1 miliarde dolari SUA (77,1% din total exporturi), fiind în scădere cu 3,6% față de ianuarie-iulie 2019, care a contribuit la micșorarea pe total exporturi cu 2,5%.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 315,4 milioane dolari SUA (22,9% din total exporturi), sau cu 34,0% mai puțin, comparativ cu ianuarie-iulie 2019. Reexporturile de mărfuri după prelucrare (îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere si alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 16,6% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (medicamente, țigarete care conțin tutun, distilate de vin sau de tescovină de struguri, whisky, gin, votcă, lichioruri, bere, motorină, țesături și materiale tricotate sau croșetate, uleiuri esențiale, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, autoturisme, mobilier) – 6,3%.

Mijloacele de transport rutier, în ianuarie-iulie 2020, rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (85,3% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (8,6%), feroviar (3,7%) și aerian (2,4%).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27) în ianuarie-iulie 2020 au totalizat 893,6 milioane dolari SUA (cu 10,8% mai puțin, față de ianuarie-iulie 2019), deținând o cotă de 64,8% în total exporturi (63,3% - în ianuarie-iulie 2019).

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 16,0% (în ianuarie-iulie 2019 – 14,7%), ce corespunde unei valori de 220,9 milioane dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au micșorat cu 5,2%,comparativ cu ianuarie-iulie 2019.

Importurile de mărfuri realizate în luna iulie 2020 au constituit 496,5 milioane dolari SUA, cu 20,2% mai mult, față de luna iunie 2020 și cu 0,5% mai puțin, comparativ cu luna iulie 2019.

În ianuarie-iulie 2020 importurile de mărfuri au constituit 2,9 miliarde dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2019 cu 12,6%.

Majoritatea importurilor de mărfuri, în ianuarie-iulie 2020, continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (86,0% din total importuri), fiind urmate de transportul feroviar (5,5%), instalațiile fixe de transport (4,0%), transportul aerian (2,2%), transportul maritim (1,6%), autopropulsie (0,4%) și expedieri poștale (0,3%).

Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene (UE-27) în ianuarie-iulie 2020 s-au cifrat la 1,3 miliarde dolari SUA (cu 18,6% mai puțin, față de ianuarie-iulie 2019), deținând o pondere de 45,9% în total importuri (49,2% - în ianuarie-iulie 2019).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 733,7 milioane dolari SUA (cu 9,3% mai puțin, decât în ianuarie-iulie 2019), care echivalează cu o cotă de 25,4% în total importuri (24,5% - în ianuarie-iulie 2019).

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor Republicii Moldova a determinat acumularea în ianuarie-iulie 2020 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de1,5 miliarde dolari SUA, cu 215,8 milioane dolari SUA (-12,5%) mai puțin, comparativ cu cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2019.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) balanța comercială s-a încheiat cu un deficit de  432,7 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 512,8 milioane dolari SUA, respectiv cu 194,5 milioane dolari SUA (-31,0%) și cu 63,2 milioane dolari SUA (-11,0%) mai puțin, față de cele înregistrate în ianuarie-iulie 2019.

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-iulie 2020 a fost de 47,7%, comparativ cu 47,8 % în perioada similară din anul 2019.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturiîn ianuarie-iulie 2020 a constituit 67,4% (în ianuarie-iulie 2019 – 61,5%), iar cu țările CSI – 30,1% (în ianuarie-iulie 2019 – 28,8%).

Persoanele fizice au importat în ianuarie-iulie 2020mărfuri și produse în valoare de93,5 mil. dolari SUA, cu 16,5% mai puțin în raport cu aceeași perioadă din anul 2019. Scăderea a fost condiționată, în principal, de micșorarea importurilor de autoturisme (-16,4%), cărora le-a revenit 82,3% din importurile realizate de persoanele fizice.


Impactul COVID-19:  Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra schimburilor comerciale ale Republicii Moldova.


Anexe: (8 tabele .xlsx)

Note:

* Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
  Datele pentru luna iulie 2020 sunt provizorii, iar pentru lunile precedente și perioadele corespunzătoare din anii precedenți  - date rectificate.
  Reexporturile de mărfuri străine includ în sine reexporturile clasice de mărfuri și  reexporturile de mărfuri după prelucrare.
  Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
  Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor:

  • Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import a agenților economici și persoanelor fizice).

Informații relevante:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...