37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2020

Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2020

19.10.2020413 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Naţional de Statistică informează, căexporturile de mărfuri realizate în luna august 2020* s-au cifrat la 165,6 milioane dolari SUA, cu 20,8% mai puțin, față de luna iulie 2020 și cu 19,6% - comparativ cu luna august 2019.

În ianuarie-august 2020 exporturile de mărfuri au însumat 1,5 miliarde dolari SUA,volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2019 cu 13,6%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1,2 miliarde dolari SUA (76,6% din total exporturi), fiind în scădere cu 5,8% față de ianuarie-august 2019, care a contribuit la micșorarea pe total exporturi cu 4,0%.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 361,6 milioane dolari SUA (23,4% din total exporturi), sau cu 32,0% mai puțin, comparativ cu ianuarie-august 2019. Reexporturile de mărfuri după prelucrare (îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere si alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 17,1% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (medicamente, țigarete care conțin tutun, distilate de vin sau de tescovină de struguri, whisky, gin, votcă, lichioruri, bere, motorină, țesături și materiale tricotate sau croșetate, uleiuri esențiale, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, autoturisme, mobilier) – 6,3%.

Mijloacele de transport rutier, în ianuarie-august 2020, rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (86,4% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (7,9%), feroviar (3,4%) și aerian (2,3%).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27) în ianuarie-august 2020 au totalizat 1,0 miliarde dolari SUA(cu 11,3% mai puțin, față de ianuarie-august 2019), deținând o cotă de 65,3% în total exporturi (63,7% - în ianuarie-august 2019).

În ianuarie-august 2020 țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 16,0% (în ianuarie-august 2019 – 14,6%), ce corespunde unei valori de 247,0 milioane dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au micșorat cu 5,6%,comparativ cu ianuarie-august 2019.

Importurile de mărfuri realizate în luna august 2020 au constituit 433,8 milioane dolari SUA, cu 12,6% mai puțin, față de luna iulie 2020 și cu 6,6% - comparativ cu luna august 2019.

În ianuarie-august 2020 importurile de mărfuri au constituit 3,3 miliarde dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2019 cu 11,9%.

Majoritatea importurilor de mărfuri, în ianuarie-august 2020, continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (86,4% din total importuri), fiind urmate de transportul feroviar (5,3%), instalațiile fixe de transport (3,6%), transportul aerian (2,3%), transportul maritim (1,6%), autopropulsie (0,5%) și expedieri poștale (0,3%).

Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene (UE-27) în ianuarie-august 2020  s-au cifrat la 1,5 miliarde dolari SUA (cu 17,7% mai puțin, față de ianuarie-august 2019), deținând o pondere de 45,8% în total importuri (49,0% - în ianuarie-august 2019).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI în ianuarie-august 2020 au avut o valoare de 842,9 milioane dolari SUA (cu 8,2% mai puțin, decât în ianuarie-august 2019), care echivalează cu o cotă de 25,3% în total importuri (24,4% - în ianuarie-august 2019).

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor Republicii Moldova a determinat acumularea în ianuarie-august 2020 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de1,8 miliarde dolari SUA, cu 206,0 milioane dolari SUA (-10,4%) mai puțin, comparativ cu cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2019.

În ianuarie-august 2020 balanța comercială cu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 511,8 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 595,9 milioane dolari SUA, respectiv cu 198,9 milioane dolari SUA (-28,0%) și cu 60,8 milioane dolari SUA (-9,3%) mai puțin, față de cele înregistrate în ianuarie-august 2019.

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-august 2020 a fost de 46,5%, comparativ cu 47,4 % în perioada similară din anul 2019.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-august 2020 a constituit 66,4% (în ianuarie-august 2019 – 61,6%), iar cu țările CSI – 29,3% (în ianuarie-august 2019 – 28,5%).

Persoanele fizice au importat în ianuarie-august 2020 mărfuri și produse în valoare de112,7 mil. dolari SUA, cu 13,4% mai puțin în raport cu aceeași perioadă din anul 2019. Scăderea a fost condiționată, în principal, de micșorarea importurilor de autoturisme (-13,7%), cărora le-a revenit 82,2% din importurile realizate de persoanele fizice.


Impactul COVID-19:Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra schimburilor comerciale ale Republicii Moldova.


Anexe (8 tabele .xls)

*Note:

 • Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.   
 • Datele pentru luna august 2020 sunt provizorii, iar pentru lunile precedente și perioadele corespunzătoare din anii precedenți  - date rectificate.
 • Reexporturile de mărfuri străine includ în sine reexporturile clasice de mărfuri și reexporturile de mărfuri după prelucrare.
  Reexporturile clasice de mărfuri
  reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
  Reexporturile de mărfuri după prelucrare
   reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...