37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2020

Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2020

16.06.2020493 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Criza cauzată de efectele epidemiei COVID-19, pe plan mondial, a avut un impact negativ și asupra schimburilor comerciale ale Republicii Moldova.

Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna aprilie 2020* s-au cifrat la 149,8 milioane dolari SUA, înregistrând un declin considerabil, atât față de luna precedentă (-28,7%), cât și față de luna aprilie 2019 (-30,5% ).

În ianuarie-aprilie 2020 exporturile de mărfuri au totalizat 824,8 milioane dolari SUA,volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2019 cu 13,0%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 644,8 milioane dolari SUA (78,2% din total exporturi), fiind în scădere cu 3,8% față de ianuarie-aprilie 2019, care a influențat la micșorarea pe total exporturi cu 2,7%.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 180,0 milioane dolari SUA (21,8% din total exporturi), sau cu 35,3% mai puțin, comparativ cu ianuarie-aprilie 2019. Reexporturile de mărfuri după prelucrare (îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere si alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 15,9% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (medicamente, țigarete care conțin tutun, distilate de vin sau de tescovină de struguri, whisky, gin, votcă, lichioruri, bere, motorină, țesături și materiale tricotate sau croșetate, uleiuri esențiale, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, autoturisme, mobilier) - 5,9%.

Mijloacele de transport rutier au fost cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (83,6% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (9,9%), feroviar (5,1%), aerian (1,3%) și expedieri poștale (0,1%).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 529,5 milioane dolari SUA (cu 9,5% mai puțin, față de ianuarie-aprilie 2019), deținând o cotă de 64,2% în total exporturi (61,7% - în ianuarie-aprilie 2019).

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 15,6% (în ianuarie-aprilie 2019 – 14,7%), ce corespunde unei valori de 129,0 milioane dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au micșorat cu 7,2%,comparativ cu ianuarie-aprilie 2019.

Importurile de mărfuri realizate în luna aprilie 2020 au însumat 285,6 milioane dolari SUA, cu 42,9% mai puțin, față de luna anterioară și cu 44,6% - comparativ cu luna aprilie 2019.

În ianuarie-aprilie 2020 importurile de mărfuri au constituit  1650,8 milioane dolari SUA, volum inferior celui înregistrat în ianuarie-aprilie 2019 cu 12,3%.

Majoritatea importurilor de mărfuri au fost realizate cu mijloacele de transport rutier (85,0% din total importuri), fiind urmate de instalațiile fixe de transport (5,9%), transportul feroviar (4,3%), aerian (2,5%), maritim (1,7%), autopropulsie (0,4%) și expedieri poștale (0,2%).

Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 777,6 milioane dolari SUA (cu 13,3% mai puțin, față de ianuarie-aprilie 2019), deținând o pondere de 47,1% în total importuri (47,7% - în ianuarie-aprilie 2019).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 411,9 milioane dolari SUA (cu 17,5% mai puțin, decât în ianuarie-aprilie 2019), care echivalează cu o cotă de 24,9% în total importuri (26,5% - în ianuarie-aprilie 2019).

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturiîn ianuarie-aprilie 2020 a fost de 50,0%, comparativ cu 50,4 % în perioada similară din anul 2019.  Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-aprilie 2020 a constituit 68,1% (în ianuarie-aprilie 2019 – 65,2%), iar cu țările CSI – 31,3% (în ianuarie-aprilie 2019 – 27,9%). Persoanele fizice au importat în ianuarie-aprilie 2020 mărfuri și produse în valoare de49,3 mil. dolari SUA, cu 16,9% mai puțin în raport cu aceeași perioadă din anul 2019. Scăderea a fost condiționată, în principal, de micșorarea importurilor de autoturisme (-14,1%), cărora le-a revenit 83,7% din importurile realizate de persoanele fizice.

Anexe:

*Note:

  • Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
  • Datele pentru luna aprilie 2020 sunt provizorii, iar pentru lunile precedente și perioadele corespunzătoare din anii precedenți  - date rectificate.
  • Reexporturile de mărfuri străine includ în sine reexporturile clasice de mărfuri și reexporturile de mărfuri după prelucrare.Reexporturile clasice de mărfurireprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor:

  • Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import a agenților economici și persoanelor fizice).

Informații relevante:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...