37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activitatea agricolă în ianuarie-septembrie 2020

Activitatea agricolă în ianuarie-septembrie 2020

28.10.2020492 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globalăagricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-septembrie 20201, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 21000,5 mil. lei, constituind 74,7% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2019. Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 35,5% și producţiei animaliere cu 2,8%, fiind resimțit impactul condiţiilor climaterice nefavorabile din anul curent.

În trimestrul III a.c. producția agricolă, conform estimărilor, s-a redus cu 31,3 % față de trimestrul corespunzător al anului precedent, inclusiv producția vegetală – cu 36,0% și cea animală – cu cu 9,3%. Ponderea producției agricole obținute în trimestrul III 2020 constituie 72,4% din total producție agricola obținută în 9 luni 2020 (ponderea trimestrului III 2019 în total 9 luni 2019 constituie 79,1%).

Fitotehnie. Recolta anului curent se caracterizează prin micșorarea recoltei globale a majorității culturilor agricole, îndeosebi a culturilor cerealiere. Conform estimărilor prealabile, în anul curent, recolta globală a culturilor cerealiere şi leguminoase boabe (fără porumb) în gospodăriile de toate categoriile a constituit circa 700mii tone (cu cca 50,7% mai puțin față de perioada similară a anului precedent), din care recolta orzului a constituit 105 mii tone (cu 37,2% mai puțin), a leguminoaselor boabe – 26 mii tone (cu 49,2 % mai puțin), a grâului – 557 mii tone (cu 51,4% mai puțin). 

Mersul recoltării în întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile țărănești (de fermier) mari)2 indică micșorarea cosiderabilă a recoltei medii la majoritatea culturilor agricole principale.

Analiza roadei medii a culturilor agricole în întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari)2 în profil teritorial arată, că cei mai înalţi indici la majoritatea culturilor agricole au fost înregistraţi în regiunea de dezvoltare Nord, e.g. la culturile cerealiere şi leguminoase boabe – 22,7 chintale la 1 hectar, sau cu 31% mai mult decât în medie pe ţară.

Producția (creşterea)vitelor şi păsărilor(în masă vie) în ianuarie-septembrie 2020 față de perioada respectivă a anului precedent în gospodăriile de toate categoriile a crescut cu 1,7% datorită majorării volumului producţiei animale cu 16,0% în întreprinderile agricole (generată de majorarea producției de pocrine cu 30%). În același timp, în gospodăriile populației creştereavitelor şi păsărilora scăzut cu 9,2%.

Producţia de lapte și de ouă în gospodăriile de toate categoriile a scăzut, respectiv, cu 13,1% și cu 7,1% în rezultatul micşorării producţiei atât în întreprinderile agricole (respectiv, cu 3,2% și cu 13,2%), cât și în gospodăriile populației (respectiv, cu 13,8% și cu 2,8%).

La 1 octombrie 2020 faţă de data respectivă a anului trecut a fost înregistrată micșorarea efectivului de animale în gospodăriile de toate categoriile, cu excepția efectivului de porcine în întreprinderile agricole, care a crescut cu 9,2%.

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste.

Metodologii statistice:

Informații relevante:

Referințe utile privind activitatea agricolă în unele state ale lumii:

FAOSTAT:

Eurostat:

OECD:

Comitetulpentru Statistică al CSI (CISSTAT):

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...