37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activitatea agricolă în ianuarie-iunie 2020

Activitatea agricolă în ianuarie-iunie 2020

29.07.2020577 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-iunie 2020, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 5119,5 mil. lei, constituind 97,2% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2019.

Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 26,8%, care a fost influenţată de condiţiile climaterice extrem de nefavorabile în anul curent. Producţia animalieră a crescut cu 2,2%.

Fitotehnie. Pentru roada anului 2020 gospodăriile de toate categoriile au semănat 1521,0 mii ha sau cu 9,0 mii ha (cu 0,6%) mai mult faţă de anul 2019. Condițiile climaterice nefavorabile din anul 2020 au dus la compromiterea considerabilă a suprafețelor culturilor de toamnă pentru boabe și masă verde. Așadar, până la încheierea semănatului culturilor de primăvară în întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești (de fermier)1 au fost compromise 60,3 mii ha de culturi de toamnă, din care 43,1 mii ha semănături de grâu, 9,1 mii ha – de rapiță și 7,9 mii ha – de orz. Totodată, suprafața culturilor de primăvară, semănate pe suprafețele de culturi de toamnă compromise constituie 17,2 mii ha.

Structura suprafeţelor însămânţate cu culturi agricole după categorii de producători indică, că cea mai mare pondere o au întreprinderile agricole, cărora le revin 813,9 mii ha sau 53,5% din toată suprafaţa însămânţată a ţării, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)1 le revin 414,8 mii ha sau 27,3%, iar gospodăriilor populaţiei – 292,3 mii ha sau 19,2%.

În întreprinderile agricole continuă să fie concentrată cea mai mare parte a suprafeţelor însămânţate cu porumb pentru siloz și masă verde (92,2% din suprafaţa totală a semănăturilor culturii date), rapiţă de toamnă (89,6%), sfeclă de zahăr (87,6%), tutun (83,8%), grîu (73,1%), orz (72,1%), floarea soarelui (70,1%), soia (57,3%) și ierburi anuale (51,3%). În gospodăriile ţărăneşti (de fermier)1 sunt concentrate 51,7% din semănăturile cu culturi bostănoase alimentare, iar în gospodăriile populaţiei – 89,1% din suprafeţele sădite cu cartofi, 82,0% – din suprafeţele plantate cu legume de cîmp și 55,0% - din suprafețele însămînțate cu leguminoase pentru boabe.

Zootehnie. Producţia animalieră pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date:

Producția (creşterea)vitelor şi păsărilor(în masă vie) în ianuarie-iunie 2020 față de perioada respectivă a anului precedent în gospodăriile de toate categoriile a crescut cu 8,2%, datorită majorării volumului producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor cu 24,3% în întreprinderile agricole.Producţia de lapte și de ouă în gospodăriile de toate categoriile a scăzut, respectiv cu 10,2% și cu 6,9% în rezultatul micşorării producţiei atât în întreprinderile agricole (respectiv cu 4,8% și cu 12,2%), cât și în gospodăriile populației (respectiv cu 10,5% și cu 2,5%).

La 1 iulie 2020 faţă de data respectivă a anului precedent a fost înregistrată micşorarea efectivului de animale de toate speciile în gospodăriile de toate categoriile în rezultatul scăderii acestora în gospodăriile populaţiei. Totodată, în întreprinderile agricole efectivul ovinelor și caprinelor a crescut  cu 11,4%, porcinelor - cu 5,0%, bovinelor - cu 4,3%.

În ianuarie-iunie 2020 în întreprinderile agricole s-a îmbunătăţit păstrarea efectivului de animale. Nivelul mortalităţii a efectivului de animale a constituit: porcine – 8,6% (ianuarie-iunie 2019 - 9,7%), ovine şi caprine – 1,6% (1,9%) și bovine – 0,6% (1,1%).

Note:

1 Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) înregistrate şi persoanele, care au primit sectoare de teren, atribuite în contul cotelor de teren echivalent, dar nu şi-au înregistrat gospodăria în modul stabilit.
2 Întreprinderile agricole şi  gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la bilanţ animale sau ferme.

Informații relevante:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...