37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activitatea agricolă în anul 2020

Activitatea agricolă în anul 2020

01.02.2021524 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Naţional de Statistică comunică că,producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în anul 2020, conform estimărilor preliminare, a marcat72,9% faţă de anul 2019. Micşorarea producţiei globale agricole (cu 27,1%) a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 35,9% (care a cauzat reducerea indicelui general al producției globale agricole cu 26,1%) și producţiei animaliere - cu 3,8% (-1,0%).

Scăderi considerabile a volumului fizic al producției agricole în anul 2020 faţă de anul 2019 au fost înregistrate la următoarele culturi: porumb pentru boabe - cu 63,4% (care a generat micşorarea producţiei globale agricole cu 8,6%), floarea-soarelui - cu 39,9% (-4,7%), grâu - cu 50,5% (-4,3%), fructe, nuci şi pomuşoare - cu 21,2% (-2,0%), struguri - cu 27,6% (-1,8%), legume - cu 22,2% (-1,7).

În anul 2020 ponderea producţiei vegetale în total producţia agricolă a constituit 64% (în anul 2019 – 73%), producţiei animaliere revenind 36% (în anul 2019 – 27%).

Fitotehnie. Recolta în anul 2020 faţă de anul 2019 se caracterizează prin micșorarea considerabilă a volumului cerealelor şi leguminoaselor boabe – cu 2054 mii tone sau cu 57,9% mai puțin (din ele a porumbului pentru boabe – cu 1352 mii tone (cu 63,5%), a grâului – cu 579 mii tone (cu 50,5%), a orzului – cu 62 mii tone (cu 36,6%) și a leguminoaselor-boabe – cu 24 mii tone (cu 47,0%)), a soiei – cu 33 mii tone (cu 52,4%), a floarei soarelui – cu 324 mii tone (cu 40,0%), a rapiței – cu 30 mii tone (cu 39,2%), a culturilor bostănoase alimentare – cu 15 mii tone (cu 35,1%), a sfeclei de zahăr cu 183 mii tone (cu 30,2%), a strugurilor – cu 184 mii tone (cu 27,9%), a legumelor, total – cu 82 mii tone (cu 26,8%) și a fructelor, nucilor și pomușoarelor – cu 198 mii tone (cu 23,3%).

În anul 2020 întreprinderile agricole au produs partea principală a volumului de sfeclă de zahăr – 91,8%, rapiţă – 89,0%, tutun – 88,9%, cereale şi leguminoase pentru boabe (exclusiv porumb) – 70,8%, floarea-soarelui – 69,4%. Totodată, 96,5% din volumul total de culturi bostănoase, 86,6% de cartofi, 80,2% de legume, 73,5% de struguri, 73,2% de porumb pentru boabe, 67,1% de fructe, nuci și pomușoare şi 50,1% soia au fost produse de gospodăriile populaţiei și cele ţărăneşti (de fermier).

Zootehnie. Producția (creşterea)vitelor şi păsărilor(în masă vie) în anul 2020 față de anul precedent  în gospodăriile de toate categoriile a scăzut cu 0,8%, datorită micșorării volumului producţiei animale cu 10,7% în gospodăriile populației. În același timp, în întreprinderile agricole creştereavitelor şi păsărilor s-a majorat cu 10,9%.

Producţia de lapte și de ouă în gospodăriile de toate categoriile a scăzut, respectiv, cu 12,4% și cu 6,6% în rezultatul micşorării producţiei atât în întreprinderile agricole, cât și în gospodăriile populației.

La 1 ianuarie 2021 faţă de data respectivă a anului trecut a fost înregistrată micșorarea efectivului de animale în gospodăriile de toate categoriile, cu excepția efectivului de vaci în întreprinderile agricole care a crescut cu 13,1%.

Metodologii statistice:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...