37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Acțiunile SFS pentru combaterea “muncii la negru” în 2018

Acțiunile SFS pentru combaterea “muncii la negru” în 2018

05.02.2019741 views SFS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat și-a focusat eforturile în vederea reducerii evaziunii fiscale, economiei subterane și creșterea conformării voluntare prin realizarea măsurilor de prevenire şi contracarare a fenomenului muncii „la negru” şi a practicii de achitare a salariilor „în plic”. Aceste acțiuni sunt prevăzute în Planul de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi „muncii la negru”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.477 din 28 iunie 2011 și matricea de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1473 din 30 decembrie 2016.

Astfel, pentru a crește gradul de conformare a contribuabililor identificați cu risc sporit de achitare a salariilor ,,în plic” și utilizării muncii ,,la negru”, pe parcursul anului 2018 SFS a desfășurat activități de monitorizare, supraveghere şi control a acestora. Angajații Fiscului au organizat şi desfășurat acțiuni ample de control la nivel național, programate prin Proiectul MD48 în parteneriat cu PricewhaterhouseCoorpers Moldova și cu suportul Fondului pentru Bună Guvernare, inițiat de Guvernul Marii Britaniei.

Pentru promovarea politicilor de educaţie juridică şi civică a salariaţilor, informarea şi consultarea celor interesați în aplicarea corectă şi eficientă a legislaţiei în domeniul relațiilor de muncă, precum şi pentru asigurarea transparenței activității, pentru perioada anului 2018 de către SFS au fost realizate acțiuni informative şi de sensibilizare, cum ar fi:

- 370 vizite fiscale, cu caracter consultativ care au avut drept scop explicarea legislaţiei în domeniul raporturilor de muncă;

- 620 seminare pentru angajaţii şi angajatorii din sectoarele cu risc sporit privind consecinţele negative ale acceptării salariului neoficial (privarea de dreptul la asistenţă medicală, la o pensie decentă, la concediu etc.);

- 42 publicaţii în presă şi participări la emisiuni la posturile de televiziune locale cu tematica privind dezavantajele achitării salariilor „în plic” şi practicării muncii „la negru”;

- au fost plasate afişe şi distribuite 7550 pliante informative angajaţilor şi angajatorilor „Nu salariul „în plic”;

- au fost difuzate 3 spoturi sociale informative audio şi video (cu suportul financiar al Guvernului Marii Britanii).

Totodată, inspectorii fiscali au desfășurat 15 controalele fiscale în perioada 19.03.2018– 30.06.2018 care s-au soldat cu estimarea fondului de salarizare şi recalcularea obligațiunilor privind plățile salariale şi aplicarea sancțiunilor în sumă de 2 829, 85 mii lei şi transmiterea în adresa Inspectoratului de Stat al Muncii a probelor acumulate în cadrul controalelor pe 12 agenți economici spre examinare conform competențelor. De către contribuabilii supuși verificărilor au fost depuse 5 dezacorduri pe marginea actelor de control şi au fost contestate 5 decizii asupra încălcărilor constatate.

În scopul continuării acțiunilor de conformare voluntară și informare a cetățenilor privind riscurile fenomenului „salariului în plic” și „muncii la negru” pe parcursul 2018 angajații SFS de comun cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurări Sociale și cei de la Inspectoratul de Stat al Muncii au desfășurat 120 ședințe comune de informare și consultare a angajaților și angajatorilor despre riscurile practicării muncii la negru, precum și despre aplicarea corectă și eficientă a legislației în raporturile de muncă.

Drept rezultat al analizei comparative dintre valorile salariului minim în sectorul real al economiei, fondului de remunerare a muncii, precum şi încasărilor aferente plăţilor salariale colectate de SFS, s-a constatat creşterea salariului mediu calculat pentru anul 2018 de la 5 057,2 lei pentru ianuarie 2018 pină la 5 784,4 lei pentru decembrie 2018.

Serviciului Fiscal de Stat va continua acţiunile desfășurate și pe parcursul anului 2019.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...