37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Acțiunile Inspectoratului de Stat al Muncii în domeniul raporturilor de muncă în anul 2019

Acțiunile Inspectoratului de Stat al Muncii în domeniul raporturilor de muncă în anul 2019

14.08.2019750 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

De la începutul anului 2019 inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de stat al Muncii au efectuat 1031 controale la unități cu un număr de 52821 salariaţi, din care 28 640 femei (inclusiv 6007 din mediul rural) și 11 minori. Din numărul total – 766 constituie controale planificate şi 265 inopinate.

În urma acțiunilor de inspecție întreprinse au fost consemnate 5864 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă.

S-a stabilit că, cel mai frecvent angajatorii comit încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea și respectarea termenilor de plată a salariului. Pe parcursul perioadei de gestiune au parvenit 671 informații-răspuns de la unități, privind îndeplinirea prescripțiilor consemnate în procesele-verbale de control.

În contextul monitorizării modului şi termenilor de achitare a salariilor în sectorul real al economiei, au fost efectuate 3 controale planificate și 21 controale inopinate la unități, care au admis restanţe la plata salariilor în sumă de 8829965 lei față de 538 angajați, din care 114 femei.

Pentru realizarea obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru” din Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi muncii nedeclarate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.477 din 28.06.2011, au fost întreprinse 34 controale inopinate și 1 planificat la 22 agenți economici și 13 angajatori-persoane fizice, unde au fost depistate 49 persoane, ce activau fără forme legale de angajare, din care 9 femei și 1 minor.

Pentru contracararea practicii de achitare a salariilor „în plic” și a muncii „la negru”, au fost întreprinse activități de inspecție în comun cu reprezentanții autorităților semnatare a Regulamentului comun privind activitatea echipelor multidisciplinare, Inspectoratul de Stat al Muncii, Inspectoratul General de Poliție, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Astfel, inspectorii de muncă au efectuat:

- 18 controale (inclusiv 4 inopinate) în comun cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat;

- 4 controale (inclusiv 3 inopinate) în comun cu reprezentanții subdiviziunii teritoriale ale sindicatelor din educație.

- au examinat 13 sesizări ale Inspectoratului de poliție privind depistarea muncii nedeclarate.

De la începutul anului 2019 au fost examinate şi întreprinse măsuri pentru soluţionare a 1272 petiţii parvenite de la cetăţeni. Din numărul total examinate
- 63% - constituie probleme ce ţin de salarizare;
- 15% - semnalizează cazuri de concediere/reducere a personalului;
- 5% - sesizează abateri de la prevederile legale la încheierea contractelor individuale de muncă;
- câte 4% - constituie probleme ce ţin de neacordarea/neplata concediilor de odihnă și semnalizări privind munca nedeclarată;
- câte 2% - sesizări privind comiterea încălcărilor la acordarea, calcularea sau neachitarea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă și calcularea indemnizației în urma producerii accidentelor de muncă;
1% - constituie încălcări privind stabilirea regimului de muncă;
4% - invocă alte probleme.

De asemenea au fost examinate 589 sesizări de la autorități publice și persoane juridice. Au fost repuse în drepturi 849 persoane. Concomitent, inspectorii de muncă, au acordat ajutor metodologic şi consultativ la 1060 cetăţeni.

Ca rezultat al neconformării unităţilor supuse controalelor la prevederile legislaţiei muncii, de către inspectorii de muncă au fost încheiate 104 procese-verbale cu privire la contravenţie şi înaintate spre examinare în instanța de judecată.

Despre acțiunile întreprinse de către ISM în domeniul securității și sănătății în muncă citiți aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...