37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Actele normative, în vigoare peste 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial

Actele normative, în vigoare peste 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial

25.07.20181.680 views BizLaw
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Actele normative nu vor mai intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial. Legea cu privire la actele normative este în vigoare din data de 12 iulie și, prin urmare, aceste documente vor fi puse în aplicare peste o lună de la data publicării, dacă nu va fi specificată o dată exactă.

Potrivit Legii, acte normative sunt:

  • Constituţia Republicii Moldova;
  • legile şi hotărârile Parlamentului;
  • decretele Preşedintelui Republicii Moldova;
  • hotărârile şi ordonanţele Guvernului;
  • actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitate;
  • actele normative ale autorităţilor publice autonome;
  • actele normative ale autorităţilor unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special;
  • actele normative ale autorităților administrației publice locale.

Documentul, prevede că actele normative intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau la data indicată în textul actului normativ, care nu poate fi anterioară datei publicării. Pentru legile care modifică Codul fiscal, Codul vamal şi Legea cu privire la tariful vamal, precum și pentru legile de punere în aplicare a titlurilor Codului fiscal și a legilor ce țin de politica fiscală, data intrării în vigoare trebuie să survină nu mai devreme de șase luni de la data publicării legilor respective.

Intrarea în vigoare a actelor normative poate fi stabilită pentru o altă data, doar în cazul în care se urmăreşte protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, realizarea angajamentelor internaţionale ale Republicii Moldova, conformarea cadrului normativ hotărîrilor Curţii Constituţionale, eliminarea unor lacune din legislație sau contradicţii între actele normative ori dacă există alte circumstanţe obiective.

Legea mai spune că actele normative se publică, în condiţiile legii, în Registrul de stat al actelor juridice, precum și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau, după caz, în monitoarele oficiale ale raioanelor, municipiilor şi ale unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special ori în Registrul actelor locale. Actele normative pot fi aduse la cunoştinţă persoanelor şi prin publicarea acestora pe paginile web oficiale ale autorităţilor publice sau prin afişarea lor în locuri autorizate.

În actul normativ adoptat, aprobat sau emis nu pot fi efectuate redactări, cu excepţia redactării greşelilor gramaticale şi de punctuaţie, depistate ulterior, care nu modifică conţinutul sau sensul prevederilor actului normativ. Actele normative se traduc în limba rusă la etapa de publicare a acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...