37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Acordurile în domeniul securităţii sociale aplicate de către CNAS

Acordurile în domeniul securităţii sociale aplicate de către CNAS

01.11.2019328 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Republica Moldova a reglementat relaţiile privind asigurarea socială a cetăţenilor care domiciliază şi lucrează sau au lucrat pe teritoriul  celor 12 state europene prin intermediul acordurilor de securitate socială semnate de statul nostru cu Bulgaria, Portugalia, România, Luxemburg, Estonia, Cehia, Austria, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania şi Germania. Acordurile bazate pe principii europene de proporţionalitate stipulează procedurile privind achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat precum şi acordarea de pensii şi alte prestaţii cetăţenilor statelor contractante. Pachetul standard de prestaţii sociale prevăzute de toate acordurile menţionate include: pensiile pentru limita de vârstă, pentru dizabilitate cauzată de afecţiuni generale şi de urmaş, pensiile şi indemnizaţiile de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau cauzată de boli profesionale, care se achită beneficiarului la locul de domiciliu, în valuta statului respectiv. Prin urmare fiecare stat îşi asumă responsabilitate în sensul stabilirii şi achitării  pensiei pentru stagiul de cotizare realizat în conformitate cu legislaţia propriului stat.

Persoana poate beneficia de o pensie din partea statului unde a lucrat legal, adică să-şi exercite în deplină măsură drepturile sale de pensie, indiferent de locul unde va domicilia în viitor. Procedura de totalizare a perioadelor de asigurare reglementată prin acordurile internaţionale, permite cetăţenilor Republicii Moldova, care au lucrat legal în alte state, însă nu dispun de stagiul minim de cotizare de 15 ani  realizaţi în statul nostru, să obţină dreptul la pensie, calculată proporţional perioadelor de contribuţie în Moldova dar nu dreptul la alocaţie socială.

Numărul pensionarilor care domiciliază peste hotare şi primesc pensia din Republica Moldova, stabilită de către CNAS, pe parcursul ultimilor 5 ani a crescut de 10 ori, acest fapt datorându-se atât creşterii numărului statelor cu care Republica Moldova încheie acorduri în domeniul securităţii sociale precum şi intensificării proceselor migratorii la nivel european. La sfârşitul anului 2014, când au fost în vigoare doar 9 acorduri de securitate socială, numărul persoanelor cărora li s-au stabilit pensiile în baza acestora a constituit 62, iar în luna octombrie 2019, numărul acestora a atins cifra de 650 persoane, dintre care: 260 de beneficiari, pensia cărora este transferată în România, 135- în Bulgaria, 71- în Cehia ş.a. state. Doar din luna martie a anului curent au fost stabilite 70 pensii persoanelor care, la moment, în mod permanent locuiesc în Germania.

Pe parcursul ultimilor 2 ani, CNAS a confirmat stagiul de cotizare realizat în Republica Moldova pentru un număr de peste 2000 de persoane asigurate, plecate în alte state contractante, precum şi peste 60 de certificate privind legislaţia aplicabilă au fost eliberate persoanelor asigurate, care au fost detaşate la lucru legal pe teritoriul altui stat.

Actualmente 803 persoane care au lucrat legal pe teritoriul altor state parte la acorduri şi acum domiciliază în Moldova primesc pensii de la instituţiile competente ale acestor state: 311 persoane beneficiază de pensii stabilite şi transferate de instituţia competentă din România, 213 din Cehia, 81 din Bulgaria, 87 din Austria, 67 din Portugalia, 27 din Polonia şi din alte state. Aceste persoane dispun concomitent şi de dreptul la  pensie, stabilită pentru stagiul realizat în Republica Moldova.

Recent au fost semnate şi urmează să intre în vigoare după îndeplinirea procedurilor interne de ratificare acordurile cu Republica Turcia şi Republica Belarus, care prevăd aceleaşi garanţii pentru lucrătorii şi pensionarii migranţi.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...