37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Acordul în domeniul securităţii sociale dintre Moldova şi Turcia intră în vigoare la 1 iunie

Acordul în domeniul securităţii sociale dintre Moldova şi Turcia intră în vigoare la 1 iunie

28.05.2020464 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

La 1 iunie, curent, intră în vigoare Acordul în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Republica Turcia şi Aranjamentul Administrativ pentru implementarea Acordului în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Republica Turcia. Este al 13-lea  acord de acest fel aplicat de Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Acordul prevede condiţiile stabilirii şi acordării pensiei pentru limită de vârstă, de dizabilitate cauzată de afecţiuni generale, de urmaş, ajutorului de deces, ajutorului de şomaj, indemnizaţiei de maternitate,  indemnizaţiei  pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli profesionale sau accidente de muncă, pensiei şi indemnizaţiei de dizabilitate cauzate de accidente de muncă, a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de afecţiuni generale sau de accidente în afara muncii din ambele state. Totodată, acordul prevede că persoanele detaşate vor fi scutite de achitarea dublă a impozitelor.

Potrivit acordului, cetăţenilor, care au activat legal şi au achitat contribuţiile de asigurări sociale pe teritoriul Republicii Turcia, la atingerea vârstei de pensionare conform legislaţiei Turciei (60 ani pentru bărbaţi şi 58 ani pentru femei) sau survenirea altui risc asigurat prevăzut de acord, conform legislaţiei acestui stat, li se va acorda pensia, sau altă prestaţie socială care urmează a fi transferată pe contul bancar deschis în Republica Moldova. Măsuri similare de securitate socială sunt prevăzute şi pentru persoanele cu domiciliul permanent în Republica Turcia, care au muncit legal pe teritoriul Republicii Moldova şi au atins vârsta de pensionare conform legislaţiei Republicii Moldova (63 ani pentru bărbaţi şi 58 şi 6 luni pentru femei. Ultima se majorează  treptat în fiecare an cu 6 luni, astfel încât în anul 2028 va fi de 63 ani). Astfel, fiecare ţară semnatară achită partea de pensie sau altă prestaţie socială calculată pentru stagiul de cotizare realizat pe teritoriul ei.

Concomitent, procedura de totalizare a perioadelor de asigurare reglementată prin acordul semnat permite cetăţenilor Republicii Moldova, care au lucrat legal în Republica Turcia, însă nu dispun de stagiul minim de cotizare de 15 ani  realizat în statul nostru, să obţină dreptul la pensie, calculată proporţional perioadelor de contribuţie în Republica Moldova, dar nu şi dreptul la alocaţie socială.

Pentru a beneficia de prestaţie acordată conform legislaţiei Republicii Moldova solicitantul urmează să depună o cerere la Casa Naţională de Asigurări Sociale sau la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (în cazul solicitării ajutorului de şomaj) sau la instituţia competentă respectivă a Republicii Turcia, anexând un set de documente.

Informaţii suplimentare privind actele necesare în dependenţă de tipul prestaţiei solicitate sunt disponibile pe pagina oficială a Casei Naţionale de Asigurări Sociale: http://cnas.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=524&t=/Relatii-internationale/Informatii-utile-pentru-lucratorii-migranti&.

Menţionăm, că odată cu intrarea în vigoare a Acordului, persoana care beneficiază de pensie sau altă prestaţie socială în Republica Moldova şi pleacă cu traiul permanent în Turcia, pentru a primi în continuare prestaţia calculată în sistemul public de asigurări sociale, trebuie să depună la CNAS sau la Institutul de Securitate Socială  a Republicii Turcia o cerere cu anexarea rechizitelor contului bancar deschis la o instituţie bancară turcă.

La finele fiecărui an, beneficiarul de pensie este obligat să prezinte la Casa Naţională de Asigurări Sociale un certificat ce confirmă faptul aflării în viaţă.

Reamintim, că Casa Naţională de Asigurări Sociale aplică 12 acorduri în domeniul securităţii sociale cu Bulgaria, Portugalia, România, Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania şi cu Germania. La moment CNAS a stabilit peste 840 de pensii persoanelor care domiciliază în aceste state.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...