37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Acordarea facilităților la importul obiectelor de cult

Acordarea facilităților la importul obiectelor de cult

12.10.2018856 views Monitorul Fisc.md
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

De facilități la importul obiectelor de cult vor putea beneficia doar persoanele care vor fi incluse în Lista beneficiarilor de facilităţi fiscale şi vamale. Pentru a fi incluși în această Listă, solicitanții vor depune o cerere la Ministerul Educaţiei, Culturii si Cercetării.

În cadrul ședinței din 10 octombrie 2018, Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul privind modul de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul obiectelor de cult şi a Listei beneficiarilor de facilităţi fiscale şi vamale la importul acestora.

Documentul reglementează mecanismul de introducere, plasare sub regim vamal de import a obiectelor de cult și de beneficiere de scutirea de taxa vamală, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și de scutirea de TVA fără drept de deducere.

Potrivit documentului, vor putea beneficia de facilităţi persoanele incluse în Listă, cu condiția neînstrăinării pe o perioadă de 3 ani a obiectelor de cult importate. În cazul înstrăinării a obiectelor de cult importate cu acordarea facilităților fiscale și vamale, TVA, taxa vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale se calculează și se achită de către beneficiar, pornind de la valoarea în vamă calculată la momentul depunerii declarației vamale.

Lista conține denumirea beneficiarului, importatorului, furnizorului, tipul contractului, obiectele de cult ce urmează a fi importate și pozițiile tarifare aferente acestora. Cererea se depune de către beneficiar pentru fiecare contract nou aferent importului, chiar dacă beneficiarul se regăsește deja în Listă. La cerere se vor anexa:

copia certificatului de înregistrare a beneficiarului;
• copia contractului în baza căruia sunt importate obiectele de cult;
• copia contractului încheiat între persoana terță și beneficiar – în cazul în care importul se efectuează de către persoana terță; 
• copiile procurii și actului de identitate ale reprezentatului – în cazul în care importul se efectuează prin intermediul reprezentantului;
• lista mărfurilor ce urmează a fi confirmate ca obiecte de cult și ulterior importate
.

În cazul în care se confirmă că mărfurile ce urmează a fi importate reprezintă obiecte de cult, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării remite pe adresa Ministerului Finanțelor informația cu privire la beneficiarii de facilități fiscale și vamale. La rândul său, Ministerul Finanțelor, în baza informației prezentate, va elabora, în termen de 10 zile, un proiect de hotărâre pentru modificarea Listei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...