37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Accizele: Cotele, subiecții impunerii, obiectele impunerii și baza impozabilă

Accizele: Cotele, subiecții impunerii, obiectele impunerii și baza impozabilă

24.11.2020728 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Ce sunt accizele?

În conformitate cu definiția din Codul fiscal al Republicii Moldova, acciza reprezintă un impozit de stat care se percepe, direct sau indirect, asupra următoarelor mărfuri de consum:

a) alcool etilic şi băuturi alcoolice;

b) tutun prelucrat;

c) petrolul şi derivatele lui;

d) caviar şi înlocuitori de caviar;

e) parfumuri şi apă de toaletă;

f) îmbrăcăminte din blană;

g) mijloace de transport de la poziţia tarifară 8703;

h) alte mărfuri specificate în anexa nr.1 la titlul IV, CF al RM (Mărfurile supuse accizelor).

Subiecții impunerii

Subiecţi ai impunerii sunt:

a) antrepozitarul autorizat care produce şi/sau prelucrează mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova; (Notă: antrepozitarul autorizat este persoana fizică sau juridică autorizată de Serviciul Fiscal de Stat, în cadrul activităţii sale, să producă, să transforme, să deţină sau să expedieze (transporte) mărfuri supuse accizelor într-un antrepozit fiscal)

b) persoanele juridice şi persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor.

Obiectele impunerii

Obiecte ale impunerii sunt mărfurile supuse accizelor, specificate în anexele la la titlul IV, CF al RM.

Baza impozabilă

Baza impozabilă o constituie:

a) volumul în expresie naturală, dacă cotele accizelor, inclusiv în cazul importului, sînt stabilite în sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii;

b) valoarea mărfurilor, fără a ţine cont de accize şi T.V.A., dacă pentru aceste mărfuri sînt stabilite cote ad valorem în procente ale accizelor, cu excepţia art.1231 din Codul fiscal, care reglementează modul de calculare a accizelor la ţigarete;

c) valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform legislaţiei vamale, precum şi impozitele şi taxele ce urmează a fi achitate la momentul importului, fără a ţine cont de accize şi T.V.A., dacă pentru mărfurile în cauză sînt stabilite cote ad valorem în procente ale accizelor, cu excepţia art.1231 din Codul fiscal.

Cotele accizelor

Cotele accizelor, conform anexelor la Titlul IV din Codul fiscal, se stabilesc:

a) în sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii;

b) ad valorem în procente de la valoarea mărfurilor, fără a ţine cont de accize şi T.V.A., sau de la valoarea în vamă a mărfurilor importate, luînd în considerare impozitele şi taxele ce urmează a fi achitate la momentul importului, fără a ţine cont de accize şi T.V.A.

Mărfurile sunt supuse accizelor la momentul:

a) expedierii (transportării) acestora din antrepozitul fiscal;

b) importului acestora în Republica Moldova.

Menționăm că potrivit proiectului de lege privind politica fiscală și vamală pentru anul 2021, în vederea evitării abuzurilor se propune interzicerea persoanelor cu dizabilităţi care au importat mijloace de transport cu scutire de la plata accizelor, de a dona, transmite prin moștenire sau orice altă formă de dare în posesie sau folosință, mijloacele de transport respective.

O altă măsură inclusă în proiect este continuarea practicii de stabilire a cotelor accizelor pe o perioadă de 3 ani, ceea ce va asigura previzibilitate pentru mediul de afaceri dar și pentru încasările bugetare, respectiv prognoza cheltuielilor bugetare.

Totodată, se propune și modificarea Legii nr.1054/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului IV din Codul fiscal, prin aplicarea unor timbre de consum pentru produsele alcoolice și din tutun importate și destinate pentru consum pe teritoriul necontrolat de organele constituționale.

În vederea asigurării trasabilității produselor din tutun și băuturi alcoolice introduse în regiunea din stânga Nistrului se propune implementarea unui mecanism de marcare distinctivă a acestora, în vederea sporirii măsurilor de supraveghere și control a produselor accizabile destinate a fi utilizate pe teritoriul necontrolat de către organele constituționale.

Ce sunt accizele?

În conformitate cu definiția din Codul fiscal al Republicii Moldova, acciza reprezintă un impozit de stat care se percepe, direct sau indirect, asupra următoarelor mărfuri de consum:

a) alcool etilic şi băuturi alcoolice;

b) tutun prelucrat;

c) petrolul şi derivatele lui;

d) caviar şi înlocuitori de caviar;

e) parfumuri şi apă de toaletă;

f) îmbrăcăminte din blană;

g) mijloace de transport de la poziţia tarifară 8703;

h) alte mărfuri specificate în anexa nr.1 la titlul IV, CF al RM (Mărfurile supuse accizelor).

Subiecții impunerii

Subiecţi ai impunerii sunt:

a) antrepozitarul autorizat care produce şi/sau prelucrează mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova; (Notă: antrepozitarul autorizat este persoana fizică sau juridică autorizată de Serviciul Fiscal de Stat, în cadrul activităţii sale, să producă, să transforme, să deţină sau să expedieze (transporte) mărfuri supuse accizelor într-un antrepozit fiscal)

b) persoanele juridice şi persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor.

Obiectele impunerii

Obiecte ale impunerii sunt mărfurile supuse accizelor, specificate în anexele la la titlul IV, CF al RM.

Baza impozabilă

Baza impozabilă o constituie:

a) volumul în expresie naturală, dacă cotele accizelor, inclusiv în cazul importului, sînt stabilite în sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii;

b) valoarea mărfurilor, fără a ţine cont de accize şi T.V.A., dacă pentru aceste mărfuri sînt stabilite cote ad valorem în procente ale accizelor, cu excepţia art.1231 din Codul fiscal, care reglementează modul de calculare a accizelor la ţigarete;

c) valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform legislaţiei vamale, precum şi impozitele şi taxele ce urmează a fi achitate la momentul importului, fără a ţine cont de accize şi T.V.A., dacă pentru mărfurile în cauză sînt stabilite cote ad valorem în procente ale accizelor, cu excepţia art.1231 din Codul fiscal.

Cotele accizelor

Cotele accizelor, conform anexelor la Titlul IV din Codul fiscal, se stabilesc:

a) în sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii;

b) ad valorem în procente de la valoarea mărfurilor, fără a ţine cont de accize şi T.V.A., sau de la valoarea în vamă a mărfurilor importate, luînd în considerare impozitele şi taxele ce urmează a fi achitate la momentul importului, fără a ţine cont de accize şi T.V.A.

Mărfurile sunt supuse accizelor la momentul:

a) expedierii (transportării) acestora din antrepozitul fiscal;

b) importului acestora în Republica Moldova.

Menționăm că potrivit proiectului de lege privind politica fiscală și vamală pentru anul 2021, în vederea evitării abuzurilor se propune interzicerea persoanelor cu dizabilităţi care au importat mijloace de transport cu scutire de la plata accizelor, de a dona, transmite prin moștenire sau orice altă formă de dare în posesie sau folosință, mijloacele de transport respective.

O altă măsură inclusă în proiect este continuarea practicii de stabilire a cotelor accizelor pe o perioadă de 3 ani, ceea ce va asigura previzibilitate pentru mediul de afaceri dar și pentru încasările bugetare, respectiv prognoza cheltuielilor bugetare.

Totodată, se propune și modificarea Legii nr.1054/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului IV din Codul fiscal, prin aplicarea unor timbre de consum pentru produsele alcoolice și din tutun importate și destinate pentru consum pe teritoriul necontrolat de organele constituționale.

În vederea asigurării trasabilității produselor din tutun și băuturi alcoolice introduse în regiunea din stânga Nistrului se propune implementarea unui mecanism de marcare distinctivă a acestora, în vederea sporirii măsurilor de supraveghere și control a produselor accizabile destinate a fi utilizate pe teritoriul necontrolat de către organele constituționale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...