37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Acțiuni în cazul constatării angajatului în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică, precum și constatării furtului

Acțiuni în cazul constatării angajatului în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică, precum și constatării furtului

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Acțiuni în cazul constatării angajatului în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică, precum și constatării furtului

 

     Prezentarea la lucru în stare de ebrietate alcoolică este o încălcare gravă a Codului Muncii şi a normeleor de securitate şi sănătate a muncii  ale RM. Salariatul care sa prezentat la serviciu în stare de ebrietate alcoolică sau în timpul serviciului a consumat băuturi alcoolice poate fi concediat  conform art. 86 (1) lit. i)  din Codului Muncii  al RM, în modul prevăzut la art.76 lit. k) “prezentare la locul de muncă în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică, constatată prin certificatul eliberat de instituţia medicală competentă sau prin actul comisiei formate dintr-un număr egal de reprezentanţi ai angajatorului şi ai salariaţilor”. Reeșind din prevederila articolului 76 lit. k) salariatul care s-a prezentat la  serviciu în stare de ebrietate alcoolică sau în timpul serviciului a consumat băuturi alcoolice, în primul rînd trebuie să fie înlăturat de la îndeplinirea îndatorărilor de serviciu şi să fie îndreptat pentru constatarea faptului aflării în stare de ebrietate la înstituție medicală, care va elibera certificatul medical de constatare a consumului de alcool de către salariat.

 

     În cazul refuzului salariatului de a pleca la instituția medicală, la entitatea economică va fi formată o comisie dintr-un număr egal de reprezentanţi ai angajatorului şi ai salariaţilor, care vor constata faptul aflării salariatului la serviciu  în stare de ebrietate şi vor cere lămurire de la salariat a încălcării date. Membrii comisiei vor semna actul de constatare a prezenței la serviciu în stare de ebrietate.

 

    Cu acest act va fi familiarizat salarialul sub semnătură, în caz de refuz, membrii comisiei vor constata faptul refuzului si vor semna procesul-verbal de constatare a refuzului de semnare a actului.

 

    Rămîne de menţionat că prezentarea la lucru în stare de ebrietate alcoolică sau consumul băuturilor alcoolice în timpul programului de lucru este o încălcare gravă care se sancţionează prin concediere conform art. 86 (1) lit. i)   “prezentarea la lucru în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică, stabilită în modul prevăzut la art.76 lit.k)”.

 

    În caz de depistare a unei sustrageri (inclusiv în proporţii mici) din patrimoniul unităţii acest fapt va fi prezentat organului de competenţă (poliţia). Pe perioada anchetei  contractului individual de muncă cu salariatul care este bănuit ca a  efectuat sustragerea va fi suspendat conform art. 76 lit. g) “trimitere în instanţa de judecată a dosarului penal privind comiterea de către salariat a unei infracţiuni incompatibile cu munca prestată, pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti”.

    În cazul constatării de judecată faptului de sustragere salariatul va fi concediat conform art. 86 (1) lit. j) “săvîrşirea la locul de muncă a unei sustrageri (inclusiv în proporţii mici) din patrimoniul unităţii, stabilite prin hotărîre a instanţei de judecată sau a organului de competenţa căruia ţine aplicarea sancţiunilor administrative”.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...