37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Abordări similare pentru plătitorii primelor de AOAM în sumă fixă: Amenzile pentru neplata în termen, valabile pentru toți

Abordări similare pentru plătitorii primelor de AOAM în sumă fixă: Amenzile pentru neplata în termen, valabile pentru toți

19.10.2020545 views Bizlaw
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Sancțiunile contravenționale pentru neachitarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în termenul stabilit de legislație vor fi aplicate tuturor categoriilor de plătitori, care se asigură în mod individual. Vestea bună este că, mărimea acestora se micșorează.

În acest sens, urmează a fi modificat alin. (2) al art. 266 din Codul Contravențional, care va avea următorul cuprins: ”Neachitarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în termenul stabilit de Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală se sancţionează cu amendă de la 10 la 25 de unităţi convenţionale.”

În prezent, norma supusă modificării prevede că ”neplata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în termenul stabilit de legislaţie de către persoanele fizice înregistrate, altele decît cele înregistrate de către organul înregistrării de stat, de către notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti, mediatorii, administratorii autorizaţi, interpreţii şi/sau traducătorii autorizaţi se sancţionează cu amendă de la 15 la 33 de unităţi convenţionale”.

Ministerul Justiției argumentează modificarea prin necesitatea ajustării prevederilor Codului contravențional la prevederile art.4  alin.(5), art.10 alin.(2) lit. b), art.17 alin.(1) din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală și art. 4 alin. (2), art. 16 alin. (1), art.22-24 din Legea nr. nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Ministerul notează că actuala prevedere contravine legislației, încălcând principiul nediscriminării în aplicarea sancțiunilor contravenționale față de aceeași subiecți ai sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală. Mai exact, actualele prevederi ale alin. (2) art. 266 conţin componente ce ar permite sancţionarea contravențională numai a persoanelor fizice înregistrate, altele decât cele înregistrate de către organul înregistrării de stat, de către notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti, mediatorii, administratorii autorizați, interpreții și/sau traducătorii autorizați. În condițiile prevederilor respective, sunt sancționați pentru neachitarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală doar fondatorii de gospodării țărănești și mediatorii, notarii, avocații, executorii judecătorești, experții judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreții, traducătorii și administratorii autorizați, indiferent de forma juridică de organizare a activității, neangajați, care au obținut atestat, licență sau autorizație în modul stabilit de lege.

Ministerul consideră că în prevederile Codului contravențional nu pot fi reglementate norme ce intră în contradicție cu prevederile art.4 alin. (5), art.10 alin. (2) lit. b), art.17 alin. (1) din Legea nr.1585/1998 și art.4 alin.(2), art.16 alin.(1), art.22-24 din Legea nr.1593/2002, prevederi ce constituie temeiul legal de aplicare a contravențiilor categoriilor respective de persoane.

Modificarea propusă prevede, prin urmare, abordări similare tuturor plătitorilor primelor de AOAM în sumă fixă prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr.1593/2002.

Precizăm că potrivit anexei nr.2 la Legea nr.1593/2002, din categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual fac parte:

  • proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract;
  • fondatorii de întreprinderi individuale;
  • persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură;
  • titularii de patentă de întreprinzător;
  • persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri materiale, cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură;
  • persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal.
  • mediatorii, notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, experţii judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreţii, traducătorii şi administratorii autorizaţi, indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, neangajaţi, care au obţinut atestat, licenţă sau autorizaţie în modul stabilit de lege.
  • persoanele neangajate care exercită independent profesiunea de medic de familie în una dintre formele de organizare a activităţii profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii nr.411/1995.
  • alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sînt angajaţi şi nu fac parte din nici una din categoriile enumerate şi nu sînt asigurate de Guvern, conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, care fac dovada aflării în Republica Moldova pentru cel puţin 183 de zile (pe parcursul anului bugetar).
  • străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase şi care nu sînt angajaţi, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...